»
S
I
D
E
B
A
R
«
สวทช.จับมือ”วีนีไทย”สอนเด็กประดิษฐ์กล้องดูดาว
May 22nd, 2012 by pensiri 105 views

ดาราศาสตร์ เป็นหนึ่งในศาสตร์ที่เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ อยากจะศึกษาให้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนดาราศาสตร์ โดยเฉพาะกล้องดูดาว มีราคาค่อนข้างสูงจนทำให้หลาย ๆ โรงเรียนไม่สามารถจัดหามาเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้จับมือกับบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการกล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เพื่อประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม.และ 300 มม. รวมทั้งสิ้น 99 ตัว พร้อมแจกให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ต่อไป นำโดย ดร.สวัสดิ์ ตันติพันธุ์วดี หัวหน้าโครงการ และผู้สอนประดิษฐ์กล้องดูดาวจากท่อพีวีซี, นายบรูโน ฟานเดอร์วีเลน กรรมการผู้จัดการบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมเหล่าตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ นายวชิรวิทย์ เสนาคำ หรือ วิท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง, น.ส.จุฑารัตน์ คำอดุลย์ และน.ส.อนัญญา อถิโชคไชย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย จ.นครปฐม

รายการอ้างอิง :

สวทช.จับมือ”วีนีไทย”สอนเด็กประดิษฐ์กล้องดูดาว. สยามกีฬา. ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa