»
S
I
D
E
B
A
R
«
ภัยแร้งปี 2553 ก่อปัญหาใหญ่
Aug 19th, 2010 by waree 151 views

ภัยแล้งปี 2553 ก่อปัญหาใหญ่
ภาคเหนือ 12 จังหวัด จังหวดักำแพงเพรช เชียงราย ตาก น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิร์ นครสวรรค์ และพิจิต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
ภาคตะวันออก 3 จังหวัด จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดจันทบุรี
ภาคกลาง 5 จังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณี และกาญจนบุรี
ภาคใต้ จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ต่ำกว่า 30% กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัด แม่หลวง ถั่วคอหมอ แควน้อย ลำปาง ลำตะคอง น้ำอูน ห้วยกลอง น้ำพุง ทับเสลา คลองสีผัด และคลองท่าด่าน เมื่อน้ำน้อย ชาวบ้านเดือนร้อนขาดแคลน น้ำดื่มน้ำใช้ขาดแคลนต่อเนื่องไป ถึงภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม

แหล่งที่มา : www.thaiwater.net

Read the rest of this entry »

Share
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553
Aug 19th, 2010 by waree 148 views

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 22 ส.ค. 2553 ณ ไบเทค บางนา โดยในปีนี้ แนวความคิดหลัก คือ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” มีนิทรรศการประกอบ ได้แก่
1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ     Hall 103
2. ความหลากหลายทางชีวภาพ    Hall 105
3. วิกฤติโลก        Hall 105
4. แสงและเลเซอร์        Hall 101
5. โลกดิจิตอล        Hall 104
6. นิติวิทยาศาสตร์        Hall 101
7. อาหารและสุขภาพ     Hall 106

sam_08692sam_08824

sam_09312sam_09331


 

 

ที่มา: “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์”, มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553, วันที่ 7–22 สิงหาคม 2553, ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa