»
S
I
D
E
B
A
R
«
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไข้หวัดที่เกิดขึ้นในห้องทดลองถูกขอให้ยุติ
Feb 16th, 2012 by tipparat 28 views

เชื้อไวรัสไข้หวัด H5N1 ถูกผลิตขึ้นในห้องทดลองโดยกลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศเนเธอร์แลนด์และมลรัฐวิสคอนซิล ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำไปใช้ในความพยายามในการต่อสู้กับโรคระบาดในอนาคต โดยเชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถฆ่าสัตว์ที่ติดเชื้อและติดต่อไปสู่สัตว์ตัวอื่นได้ง่าย โดยตัวเฟอเรท (Ferret) ถูกใช้เป็นสัตว์ทดลองในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีระบบการทำงานของร่างกายในการตอบสนองต่อเชื้อไข้หวัดคล้ายคลึงกับร่างกายของคน แต่กลุ่มสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ระดับชาติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (The National Science Advisory Board for Biosecurity หรือ NSABB) มีความกังวลว่าหากมีการเผยแพร่ข้อมูลของการวิจัยออกสู่สาธารณะเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวอาจจะแพร่กระจายออกจากห้องทดลองได้ทั้งโดยเจตนาและโดยอุบัติเหตุเพราะผู้ไม่ประสงค์ดีอาจจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ทำการทดลองลอกเลียนและนำผลการทดลองไปใช้ในทางลบได้ ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาได้ขอความร่วมมือไปยังผู้เขียนบทความวิจัยของวารสาร Science ซึ่งตีพิมพ์ในมลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาและวารสาร Nature ซึ่งตีพิมพ์ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ NSABB การตัดสินใจของวารสาร Science ขึ้นอยู่กับรัฐบาลในการกำหนดนโยบายที่รับประกันต่อสังคมว่า นักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและมีความต้องการที่จะอ่านรายงานวิจัยฉบับเต็มสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ แม้มีคำแนะนำดังกล่าวของ NSABB แต่ยังมีผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่มีความเห็นว่าไม่ควรมีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับไข้หวัด

ดูเพิ่มเติมฉบับเต็มได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/988—-22555

Share
บทสัมภาษณ์ ดร.นิศรา ใน วารสาร Nature
Mar 4th, 2011 by titima 102 views

วารสาร “Nature” เผยแพร่บทสัมภาษณ์ ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ หัวหน้าห้องปฎิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)  สวทช. และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของโลก (Global Young Academy) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์มากกว่า 150 คน จาก 40 กว่าประเทศทั่วโลก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa