»
S
I
D
E
B
A
R
«
การค้นพบครั้งสำคัญเกี่ยวกับวัคซีนโรคมาลาเรีย
Sep 25th, 2012 by tipparat 22 views

โรคมาลาเรียเป็นโรคที่สำคัญโรคหนึ่งในประเทศเขตร้อนหลายประเทศ เมื่อช่วงปีที่แล้วได้มีการค้นพบครั้งสำคัญเกี่ยวกับวัคซีนโรคมาลาเรีย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
‘วิทยาศาสตร์’ กว่าจะรู้
Aug 12th, 2012 by pensiri 126 views

เครดิตภาพ : www.prostate.net

‘แกะดอลลี่’ สัตว์ทดลองที่เปิดประตูองค์ความรู้ในเรื่องการโคลนนิงกบสามตากับความรู้ด้าน สเต็มเซลล์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบุกเบิกวิทยาการใหม่ๆ

‘แกะดอลลี่’ สัตว์ทดลองที่เปิดประตูองค์ความรู้ในเรื่องการโคลนนิงกบสามตากับความรู้ด้านสเต็มเซลล์ หรือหนูตะเภาที่ถูกกระตุ้นให้มีก้อนเนื้อเพื่อทดสอบยามะเร็ง ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบุกเบิกวิทยาการความรู้ใหม่ๆ ในวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์
Read the rest of this entry »

Share
หัวเชื้อไวรัสไข้เลือดออก เพื่อการพัฒนาต่อเป็นวัคซีน
Feb 22nd, 2012 by pensiri 91 views

คณะผู้วิจัยได้ร่วมกันสร้างและทดสอบวัคซีนเด็งกี่ตัวเลือกชนิดเชื้อเป็น อ่อนฤทธิ์ลูกผสม ได้ครบทั้ง 4 สายพันธุ์ โดยใช้การตัดต่อยีน จากการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนตัวเลือกในสัตว์ทดลอง ให้ผลเป็นที่พอใจทั้งในด้านความปลอดภัยและการสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสไข้ เลือดออก

สวทช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้อนุญาตให้สิทธิกับบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ซึ่งแสดงความจำนงในการนำหัวเชื้อวัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือกชนิดเชื้อเป็น อ่อนฤทธิ์ลูกผสมทั้ง 4 สายพันธุ์ที่สร้างขึ้น ไปพัฒนาต่อยอด เพื่อให้ได้วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มา: ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549 – 2554

Share
หนทางใหม่สำหรับสาวกยาสูบ
Oct 20th, 2011 by wilailuck 36 views

วัคซีนต้านนิโคตินทำงานอย่างไร?

การผลิตวัคซีนต้านนิโคตินกำลังอยู่ใน ขั้นตอนการทดสอบทางคลินิก ซึ่งเป็นการทดสอบวัคซีนหรือสารเคมีที่ยังไม่เคยใช้กับมนุษย์มาก่อน วัคซีนต้านนิโคติน หรือ NicVAX จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ผลิตสารแอนติบอดี (Antibody) หรือสารภูมิต้านทานที่สามารถต่อต้านกับนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ อีกทั้งร่างกายสามารถผลิตแอนติบอดีตลอดช่วงชีวิต ดังนั้น วัคซีนดังกล่าวจะช่วยให้เหล่าสิงห์อมควันสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม วัคซีนดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้สำหรับทุกคน จากผลการทดสอบโดยการฉีดวัคซีนเข้าไปในร่างกายของผู้สูบบุหรี่อย่างหนักพบว่า เพียงร้อยละ 16 ของกลุ่มผู้ทดสอบทั้งหมด ยังคงมีปริมาณแอนติบอดีในระดับสูง ถึงแม้ว่าจะเลิกสูบบุหรี่ไปแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี และคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ทดสอบที่ได้รับยารักษาที่ไม่มีฤทธิ์ต่อร่างกาย (Placebo) หรือยาหลอก ซึ่งจะมีการผลิตแอนติบอดีในปริมาณสูงแต่ยังไม่ลดปริมาณการสูบบุหรี่จากวันละ 20 มวน เป็นวันละ 10 มวน

ดูเพิ่มเติมฉบับเต็มได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/961—-102554

Share
วัคซีนที่เป็นความหวังป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
Jun 23rd, 2011 by rungsima 26 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน  2554
ข่าวหมวดทั่วไป  -  Vaccine provides hope for meningitis .
วัคซีนราคาถูกที่ผลิตออกมาจำนวนมาก เพื่อนำไปใช้ในกลุ่ม 3 ประเทศในแอฟริกา เมื่อเดือนธันวาคม 2010 ที่ผ่านมา มีการบันทึกว่าเริ่มเห็นผลสำเร็จในระยะแรกเริ่มแล้ว ด้วยมีผลการรายงานออกมาว่ามีจำนวนผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองลดจำนวนลงมาก ทั้งที่ก่อนหน้าในช่วงนี้ มีรายงานว่าเป็นฤดูระบาด ขณะนี้เป็น 6 เดือนหลังจากประชาชนจำนวน 20 ล้านคน ได้รับการฉีดวัคซีน MenAfriVac
โครงการวัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบนี้ หน่วยงานผู้นำคือ องค์การอนามัยโลก และ องค์กร PATH  หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรที่ตั้งที่  กรุงซีแอตเติ้ล รัฐวอชิงตัน  มีการวางแผนต่อไปในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันโรคนี้  โดยเริ่มต้นที่ประเทศคาเมรูน ชาด และไนจีเรีย ในช่วงปลายของปี 2011 นี้

อ้างอิง :   Vaccine provides hope for meningitis .  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 474 (7351), 256 – 257. http://www.nature.com/news/2011/110615/pdf/474256a.pdf

Share
วัคซีนราคาถูกลง
Jun 16th, 2011 by rungsima 39 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 2 มิถุนายน  2554
ข่าวหมวดเงินทุน -   Cheaper vaccines.

บริษัทผู้ผลิตยา ได้ร่วมกันตกลงที่จะลดราคาการขายวัคซีน ลงเป็นจำนวนมากให้แก่องค์กร GAVI Alliance ที่เป็นองค์กรพันธมิตรด้านสุขภาพของโลก  ตั้งที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ที่มุ่งเน้นจะให้ราคาของวัคซีนลดลง เพื่อมอบให้แก่ประเทศที่มีรายได้น้อย
กลุ่มบริษัทยาที่เข้าร่วมได้แก่ GlaxoSmithKline, Merck, Johnson&Johnson และ Sanofi วัคซีนที่มีการลดราคาได้แก่วัคซีนที่ต่อต้านโรค rotavirus , papillomavirus  รวมถึงวัคซีนรวมที่ต่อต้านเชื้อโรคที่ถึงตายได้ 5 โรค  ถึงแม้ว่ามีการลดราคาให้อย่างมากแล้ว องค์กร GAVI ยังคงมีความต้องการเงินทุนอีกจำนวนมากถึง 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อที่จะขยายโครงการฉีดวัคซีน ในช่วงปี 2011 -2015  จะมีการประชุมสำคัญร่วมกันของผู้บริจาคที่กรุงลอนดอน ในวันที่ 13 มิถุนายน นี้

อ้างอิง :  Cheaper vaccines .  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 474 (7350), 132 – 133.

http://www.nature.com/news/2011/110608/pdf/474132a.pdf

Share
วัคซีน
Jun 3rd, 2011 by rungsima 78 views

Vaccines ชื่อเรื่องหน้าปกล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
เนื้อหาของวารสารเนเจอร์ฉบับนี้ นำเสนอบทความที่เกียวข้องกับเรื่องวัคซีนล่าสุดเป็นชุด  ทั้งจากข้อคิดเห็นและจากบทความวิจัยที่มุ่งเน้นเสนอเรื่องวัคซีนและการฉีดวัคซีน จากหลายๆมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อ Rino Rappuoil และ Alan Aderem  นำเสนอภาพจินตนาการ สำหรับปี 2020 ในการที่จะสามารถในการควบคุม แก้ปัญหา โรคร้าย 3 โรคหลักคือ
โรคเอดส์ มาลาเรียและ วัณโรค
มีบทความข้อคิดเห็นของ Julie Leask ที่มีการตั้งคำถามว่า ทำอย่างไรจึงให้เกิดการยอมรับมากขึ้น ในเรื่องการให้วัคซีนในสังคมที่พัฒนาแล้ว ในหน้าที่ 443  และบทความของ Heidi Larson และ Isaac Ghinai  สรุปส่วนสำคัญที่เป็นบทเรียนในเรื่องการต่อสู้ที่ยาวนาน ต่อโรคโปลิโอ ในโลกที่กำลังพัฒนา ดังในหน้าที่ 446  และในหน้าที่  436  คอลัมน์ข่าว Robert Kwok ตรวจสอบถึงเรื่องปัญหาความปลอดภัยของวัคซีนในปัจจุบัน

รูปภาพ  -  ภาพการ์ตูน เข็มฉีดยา ที่มีตัวการ์ตูน ช่วยกันข็นให้ตั้งขึ้น

อ้างอิง :  Vaccines.   2011. Nature. 473, 7348 (26 May 2011)  The cover. http://www.nature.com/nature/current_issue.html

Share
ระบบควบคุมบังคับวัคซีน ของจีนผ่านการประเมินองค์กรอนามัยโลก
May 6th, 2011 by rungsima 89 views

China’s Vaccine Regulatory System Passed WHO Assessment.
เป็นบทความคอลัมน์สรุปข่าว  จากจดหมายข่าว China Science and Technology Newsletter  ฉบับเดือน มีนาคม 2011 เลขที่ 612

หัวหน้าทีมงานการประเมินระบบควบคุมบังคับวัคซีน ขององค์กรอนามัยโลกแถลงข่าวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2011 ณกรุงปักกิ่ง  แจ้งว่าระบบควบคุมบังคับวัคซีน ของจีนผ่านการประเมินองค์กรอนามัยโลก และเป็นผู้ผลิตวัคซีนลำดับที่ 36ของโลกภายใต้ระบบควบคุมอย่างมีคุณภาพ
ตามข้อสรุป  ทีมงานองค์การอนามัยโลก ระบุเกณฑ์ในการประเมินไว้ 7 ด้าน ได้แก่ ระบบการควบคุมบังคับของระดับชาติ    การให้อำนาจเข้าสู่ตลาด  การเฝ้าดูหลังเข้าตลาด (การตอบสนองทางลบ) การได้รับอนุญาต และ เงินสนับสนุน  การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ  การดูแลตรวจตราสถานที่ผลิตและช่องทางจำหน่าย และ การอนุญาตในการทดสอบทางคลีนิค
นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกยังเข้าไปตรวจสอบหน่วยงานที่ดูแลตรวจตราวัคซีนที่กรุงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เหอเป่ย และ มณฑล Jiangsu

บรรณานุกรม : The Ministry of Science and Technology, People’s Republic of  China. “China’s Vaccine Regulatory System Passed WHO Assessment.”, China Science and Technology Newsletter No.612 (March 10, 2011)

Share
การริเริ่มวัคซีน
Feb 21st, 2011 by rungsima 32 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

ข่าวหมวดนโยบาย   Vaccine Initiative
ประเทศเคนยา เป็นประเทศที่ 5 ที่มีการปฏิบัติการเรื่องวัคซีนใหม่ ด้าน เชื้อโรคที่ทำให้เกิดปอดบวม เมื่อสัปดาห์นี้จากแผนงานที่ต้องการช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยการนำวัคซีนชนิดใหม่มาใช้ให้เท่าเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

โดยทั่วไปแล้วบริษัทยาได้รับแรงจูงใจน้อยในการวิจัยและผลิตวัคซีนราคาถูกสำหรับประเทศที่ยากจนแต่มีการริเริ่มทำโดยองค์กร GAVI Alliance ได้ทำลายการหมดหนทางนี้ลง
ด้วยการทำเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประกัน ด้านการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ และลดราคาด้วยการให้การอุดหนุนจากสาธารณะรวมทั้งอาจระดมทุน เพื่อให้ได้เงินมากขึ้น คาดหวังว่าจะ
มีประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากกว่า 40 ประเทศ จะมีการปฏิบัติการในเรื่องวัคซีนนี้ ให้ครบถ้วนในปี 2015

แหล่งที่มา :
Vaccine Initiative. (2011). Seven days : The News in  brief. เนเจอร์., 470 (7334), 310 – 311.

Share
การซื้อธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
Feb 7th, 2011 by rungsima 32 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2554

ข่าวหมวดธุรกิจ   Biotech buy
บริษัทยักษ์ใหญ่ Amgen จะเข้าซื้อบริษัทวิจัยวัคซีนมะเร็ง ด้วยเงินราว 425 ล้านเหรียญสหรัฐ Amgen ตั้งที่เมือง Thousand Oaks รัฐแคลิฟอร์เนียและอาจจะเข้าซื้อบริษัท BioVex Group ในจำนวนเงินราวมากกว่า 575 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ทำวิจัยเรื่อง tumour-killing viruses ที่ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานในการต่อต้านมะเร็งด้วย

แหล่งที่มา :
Biotech buy.  (2011). Seven days : The News in  brief. เนเจอร์., 470 (7332), 10 – 11.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa