»
S
I
D
E
B
A
R
«
NSTDA Book Fair ตอน “ผ้าป่าหนังสือ…สู่เณรน้อย”
Jan 23rd, 2012 by Valaiporn Changkid 125 views

กลับมาอีกครั้งแล้วกับกิจกรรมดีๆ สำหรับคนรักหนังสือกับงาน NSTDA Book Fair ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว กิจกรรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 ณ ลานอเนกประสงค์ สวทช. กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆ ชาวชุมชนนักวิจัย สวทช. ร่วมกันคัดเลือกหนังสือที่สนใจเข้าห้องสมุด เป็นการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาความรู้ของพนักงาน สวทช. และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อนๆ ชาว สวทช. ยังจะได้มีโอกาสร่วมทำบุญ “ตักบาตรความรู้” ร่วมกันโดยการสรรหาหนังสือร่วมบริจาคให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมใน 4 จังหวัดทางภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ของพระมหาวุฒิชัย ว.วชิรเมธี ในกิจกรรม “7 ซุปตาร์ 750 ปี 750 รูป 75,000 เล่ม” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายธรรมโดย พระมหาวุฒิชัย ว.วชิรเมธี ในหัวข้อ “พลังแห่งการอ่าน” อีกด้วย

พลังแห่งการอ่าน
NSTDA Book Fair 2012 การบรรยายธรรม “พลังแห่งการอ่าน” โดย พระมหาวุฒิชัย ว.วชิรเมธี ร่วมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล คุณเริงศักดิ์ ปิ่นประทีป และดำเนินรายการโดย อ.ผ่องพรรณ เอกอาวุธ

Share
เอื้ออารี วจีไพเราะ สงเคราะห์มวลชน วางตนเสมอสมาน
Aug 14th, 2010 by supaporn 371 views

เก็บคำทั้ง ๔ คำนี้มาจากบทความของท่าน ว. วชิรเมธี ซึ่งท่านได้แนะนำให้ผู้ที่เขียนคำถามเกี่ยวกับการวางตัวในที่ทำงาน โดยให้ลองปรับตัวให้มีมนุษยสัมพันธ์มากกว่าเดิม ปรับตามแนวทางสร้างมนุษยสัมพันฑ์ตามสูตรของพระพุทธเจ้า ๔ ประการ คือ เอื้ออารี วจีไพเราะ สงเคราะห์มวลชน วางตนเสมอสมาน  พอได้อ่านก็นึกถึงลูกน้องที่มีทั้งแก่กว่า และอ่อนกว่า ก็มีลักษณะตรงกับที่ผู้เขียนๆ มาถาม จึงขอสรุปความจากคำตอบของท่าน ว. วชิรเมธี ดังนี้ Read the rest of this entry »

Share
จิตวิญญาณนักวิทยาศาสตร์ในพุทธศาสนา
Mar 3rd, 2009 by watinee 702 views

แม้ดิฉันจะเป็นพุทธศาสนิกชนมาแต่เกิด แต่ก็ไม่เคยคิดว่าพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์จะมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันไปได้ ดูๆ แล้วก็ไม่เห็นจะเข้ากันสักเท่าใด “วิทยาศาสตร์” กับ “พุทธศาสนา” Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa