»
S
I
D
E
B
A
R
«
Green NSTDA Green Tips. (Vol.8)
Sep 3rd, 2012 by wanutwira 137 views

 รณรงค์ใช้แก้วส่วนตัวลดโลกร้อน

โครงการ Green NSTDA ขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานทุกๆ คน ร่วมกันรณรงค์ใช้แก้วส่วนตัวแทนการใช้แก้วพลาสติกและกระดาษ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณการใช้แก้วพลาสติกและกระดาษ รวมทั้งลดปริมาณขยะลงได้ ทุกครั้งที่ซื้อกาแฟให้นาแก้วส่วนตัวติดตัวไปด้วย อีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.7)
Aug 21st, 2012 by wanutwira 93 views

รู้หรือไม่?

การเข้าประชุมตรงต่อเวลา สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ในแต่ละวันของการทางาน เพื่อนๆ หลายคนอาจต้องมีการจัดประชุม หรือนาเสนอกลุ่มย่อยกันอยู่บ่อยครั้ง ห้องประชุมในสานักงานที่เห็นว่ามีจานวนมาก แต่บ่อยครั้งมักถูกจับจองใช้งานกันตลอดเวลาทุกครั้งของการประชุม เพื่อนๆ สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดพลังงานและลดโลกร้อนไปพร้อมๆ กันได้ เพียง… (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

Share
น้ำมันผิวส้มพิทักษ์โลก
Sep 26th, 2011 by ilada 261 views

เพื่อเป้าหมายลดโลกร้อน เยาวชนรักษ์โลกลงมือทันที ภูริชญา คุปตจิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน สวทช. กล่าวว่า จากพื้นฐานที่ว่า โฟมหรือโฟมพลาสติก ซึ่งเป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้อย่างมากทุกวันนี้ เป็นขยะที่ย่อยสลายยาก อีกทั้งการรีไซเคิลก็มีกระบวนการที่ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายสูง

“จากการค้นคว้าพบว่า มีงานวิจัยที่สามารถ ผลิตพลาสติกจากโฟมได้ โดยใช้แก๊สคาร์บอน ไดออกไซด์กับน้ำมันจากเปลือกส้ม ซึ่งเรียกพลาสติกที่ได้นี้ว่า “พอลิไลโมนีนคาร์บอเนต” (Polylimonene carbonate) อีกทั้งพลาสติกชนิดนี้ยังย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ จึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่อง “การผลิตแผ่นวัสดุพอลิเมอร์จากการละลายพอลิสไตรีนโฟมในน้ำมันผิวส้มที่ผสมสารตัวเติมผงเถ้าลอย”

ผลการทดลอง น้ำมันผิวส้มสามารถละลายโฟมให้กลายเป็นของเหลวข้น หนืด ได้ และเมื่อทิ้งไว้ให้แข็งตัวจะกลายเป็นวัสดุพอลิเมอร์ หรือแผ่นพลาสติก หากแต่ว่าคุณสมบัติโดยรวมของแผ่นพลาสติกที่ได้ยังไม่แข็งแรงมากนัก จึงศึกษาหาปริมาณการเติมผงเถ้าลอย  ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า แผ่นวัสดุพอลิเมอร์ที่ผสมเถ้าลอย 75 ส่วนของสารละลายพอลิสไตรีนโฟมในน้ำมันผิวส้มและขึ้นรูปโดยวิธีการตั้งกลางแดดเป็นสูตรที่ดีที่สุด สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้บรรทัด กล่องดินสอ นอกจากนี้พลาสติกที่ได้ยังใช้งานในสภาวะที่มีน้ำหรือความชื้นสูง ทนต่อกรดและเบสได้ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/6580-20110913-orange-peel-oil-plastic

Share
กิจกรรม Green@NSTDA
Mar 30th, 2010 by Courseware2u 241 views

Green @ NSTDA

Share
ลดโลกร้อนด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
Aug 21st, 2009 by waree 750 views

เชื่อหรือไม่ว่า คุณสามารถช่วยชาติลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังช่วยกันประหยัดพลังงานของประเทศได้ด้วย นั่นคือ การประหยัดพลังงาน จากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของคุณเอง

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa