»
S
I
D
E
B
A
R
«
เชื้อ Y. Pestis ก่อให้เกิดโรคระบาดกาฬโรคในยุโรป
Jun 10th, 2012 by rungsima 76 views

เรื่องเด่นด้านวิทยาศาสตร์ 100 เรื่อง ในปี 2011  จาก Discover  Magazine  – Jan/Feb 2012
100 Top stories of  2011 : The year in Science 2011
การพิสูจน์ค้นหาเชื้อโรคแบคทีเรียที่อยู่เบื้องหลัง ของโรคระบาดกาฬโรค (Black Death, Plague) ในทวีปยุโรป ที่มีผู้คนเสียชีวิตมากถึง 50 ล้านคน ได้พิสูจน์ว่าเป็นความจริงครั้งสุดท้ายเมื่อ เดือน สิงหาคม 2011 การพิสูจน์อย่างแม่นยำนี้ ดำเนินการโดยพิสูจน์ซากเหยื่อจากกรวดขนาดใหญ่ที่ East Smihfield, England ที่ค้นพบถึงชิ้นส่วนดีเอ็นเอ ของแบคทีเรียชนิดนี้ ที่กระดูกและฟัน
ผู้เชี่ยวชาญ เชื้อว่าเชื้อโรคนี้มีถิ่นกำเนิดที่ภาคกลางของจีน ก่อนที่เคลื่อนย้ายมาแถบเมดิเตอร์เรเนียน โดยมากับการขนส่งสินค้าในเส้นทางสายไหม เชื้อโรคนี้เริ่มแผ่กระจายในปี 1347 หลังจากนั้นอีก 5 ปี ได้ทำลายล้างประชากรจำนวนมากต่อมา

ติดตามอ่านรายละเอียดได้ ใน แมกกาซีน Discover  หรือ ที่เว็บไซต์  http://discovermagazine.com/
อ้างอิง – Emily Elert. (2012). Y.Pestis, Mother of the black plague: Unknown-1353. , Discover (January/February 2012), p.40.

Share
ความเจ็บป่วยด้านจิตใจ
Sep 12th, 2011 by rungsima 39 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 8  กันยายน  2554
ข่าวหมวดวิจัย -  Mental maladies.
จากรายงานการวิจัยของสถาบัน European College of Neuropsychopharmacology ที่ตั้งที่เมือง Utrecht ประเทศเนเธอร์แลนด์  ที่วิจัยความเจ็บป่วยด้านจิตใจของประชากรใน 30 ประเทศของยุโรป  พบว่า ในทุกๆปี ประชากรในยุโรปมีปัญหาความเจ็บป่วยในเรื่องนี้ ร้อยละ 38 โดยที่มีจำนวนเพียงน้อยกว่า หนึ่งในสามที่ได้รับการรักษา
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความผิดปกติที่พบมากที่สุดได้แก่ อาการวิตกกังวล (anxiety) ร้อยละ 14  อาการนอนไม่หลับ (insomnia) ร้อยละ 7 และ อาการซึมเศร้า หดหู่ (depression) ร้อยละ 6.9
โดยที่ปัญหาในเรื่องความผิดปกติทางสมองมากที่สุด ที่เป็นภาระในประเด็น ให้เกิดการเพิ่มผลผลิตที่ลดลง สูงถึงร้อยละ 27

อ้างอิง : Mental maladies.  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 477 (7363), 136 – 137.

http://www.nature.com/news/2011/110907/pdf/477136a.pdf

Share
การศึกษาการแพร่ระบาดเชื้อโรค
Aug 24th, 2011 by rungsima 39 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 18  สิงหาคม  2554
ข่าวหมวดวิจัย – Epidemics study.
ในช่วงต้นของปี 2011 นี้ เกิดการระบาดของโรคจากเชื้อ Escherichia coli ในแถบทวีปยุโรป ตอนเหนือ  ที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อแก่ผู้คน จำนวน 3,910 คน และเสียชีวิต 46 คน  นี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สหภาพยุโรป จัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติม ทันที ใน จำนวน 12 ล้านยูโร ( 17.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)  เพื่อทำการวิจัยในเรื่องโรคระบาดนี้
เครือข่าย ANTIGONE  จะให้ทุน ใน 14 กลุ่มงานวิจัย ใน 7 ประเทศ เพื่อตรวจสอบหาว่า เชื้อโรคต่างๆ เช่น Shiga-toxin ที่ผลิตจาก  E. coli  และ Ebola virus แพร่กระจายจากสัตว์ หรือ จากสิ่งแวดล้อม สู่คนได้อย่างไร โครงการวิจัยชุดนี้ เดิมขาดงบประมาณสนับสนุน เช่นเดียวกับโครงการ PREDEMICS  ที่มุ่งเน้นเรื่องไวรัส โดยที่ในขณะนี้ทั้ง 2 โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนแล้ว

อ้างอิง : Epidemics study.  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 476 (7360), 256 – 257.

http://www.nature.com/news/2011/110817/pdf/476256a.pdf

Share
งบทุนวิจัยยุโรป Horizon 2020
Jun 29th, 2011 by rungsima 86 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 23  มิถุนายน  2554
ข่าวหมวดนโยบาย   -  Horizon 2020 .
ระบบการจัดการงบทุนวิจัยของยุโรปหลังปี 2013 จะมีชื่อว่า Horizon 2020  ที่มุ่งเน้นสร้างเป็นกรอบขอบเขตโครงการวิจัยและนวัตกรรม เป็นกรอบโครงการที่ 7  คณะกรรมาธิการยุโรป ได้เปิดเผยเรื่องนี้ เมื่อวันที่  21 มิถุนายน นี้  โดยที่ตำเหน่งผู้สืบทอดในการบริหารจัดการงบประมาณก้อนนี้ ในจำนวน 50 พันล้านเหรียญยูโร ( 72 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)  จะมีการคัดเลือกด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงทางออนไลน์ต่อไป

อ้างอิง : Horizon 2020 .  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 474 (7352), 424 – 425.

http://www.nature.com/news/2011/110622/pdf/474424a.pdf

Share
การแข่งขันการอนุมัติยา
Jun 28th, 2011 by rungsima 44 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 23  มิถุนายน  2554
ข่าวหมวดวิจัย   -  Drug-approval race.

จากรายงานชื่อ Health Affairs ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน รายงานว่า  ตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา หน่วยงานองค์กรอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration, FDA)  ได้อนุมัติยาต้านมะเร็งเป็นจำนวนมากกว่า องค์กรลักษณะเดียวกันกับ FDA ของยุโรปที่ชื่อว่า European Medicines Agency, EMA  และมีขั้นตอนการขออนุมัติเร็วกว่าอีกด้วย
จากปี 2003 ถึงสิ้น มีนาคม 2010  FDA ได้อนุมัติยาต้านมะเร็งชนิดใหม่ จำนวน  32 ชื่อ  ในขณะที่ยุโรป EMA อนุมัติเพียง 26 ชิ่อ  ค่าเฉลี่ยของช่วงระยะเวลาการยื่นขอ ในสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 182 วัน  ส่วนยุโรปเป็นเวลา 350 วัน
ผู้บริหารสูงสุดของ FDA ที่ทำการอนุมัติยา  Janet Woodcock  กล่าวว่า  มีความแตกต่างในทุกประเภทยา

อ้างอิง : Drug-approval race. .  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 474 (7352), 424 – 425.

http://www.nature.com/news/2011/110622/pdf/474424a.pdf

Share
รายงานพลังงานหมุนเวียน
May 20th, 2011 by rungsima 49 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 12 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดธุรกิจ -  Renewables report.

คณะกรรมการระหว่างประเทศนานาชาติเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้เผยแพร่รายงานชุดแรกที่สำคัญ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม โดยมีการศึกษาตรวจสอบถึงพลังงานหมุนเวียนในอนาคต 6 แหล่งที่สำคัญ ได้แก่ พลังงานชีวมวล (Biomass)   พลังงานน้ำ (Hydro) พลังงานลม (Wind)  พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar)  พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ (Geothermal) และพลังงานจากมหาสมุทร (Oceans)
มีการนำเสนอโครงการมากกว่าครึ่งหนึ่ง ของ 164 โครงการที่รายงานสรุปว่า มีแหล่งพลังงานที่จะให้ พลังงานแก่โลกมากกว่าร้อยละ 27 ในปี 2050 โดยการคาดหวังในทางที่ดีว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 77

อ้างอิง : Renewables report.   (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 473 (7346), 128 – 129.

http://www.nature.com/news/2011/110511/pdf/473128a.pdf

Share
แผนงานความหลากหลายทางชีวภาพของยุโรป
May 13th, 2011 by rungsima 44 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดนโยบาย     -   Biodiversity plan.
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม คณะกรรมาธิการของยุโรป ได้ตีพิมพ์แผนงานใหม่เพื่อปรับปรุง ความหลากหลายทางชีวภาพของยุโรปในทศวรรษข้างหน้า โดยมียุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย มีเป้าหมายในเรื่องการเกษตรที่ยั่งยืน  คุ้มครองปกป้องสายพันธ์ปลา  ควบคุมการรุกรานของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ และป้องกันและรักษาระบบนิเวศ  ซึ่งทั้งหมดได้มีข้อตกลงกันแล้วแบบเบื้องต้น จากผลในการประชุม Biodiversity summit ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือน ตุลาคม 2010 และผลจากการประชุม Council of the European Union เมื่อเดือนมีนาคม 2010 ในการยุติการสูญหายของความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี 2020

อ้างอิง : Biodiversity plan .   (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 473 (7345), 10-11.

http://www.nature.com/news/2011/110504/pdf/473010a.pdf

Share
คำเตือนในเรื่องไนโตรเจน
Apr 19th, 2011 by rungsima 40 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 8- 14 เมษายน  2554
ข่าวหมวดวิจัย  Nitrogen warning.

ค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเกินขนาด ของสหภาพยุโรปในจำนวน 70 – 320 พันล้านยูโรต่อปี ตามการวิเคราะห์การไหลเวียนไนโตรเจนทั่วทวีปยุโรป สรุปจากรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 เมษายน
นักวิจัยราว 200 คนได้รายงานถึง ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ของการผลิตสารประกอบไนโตรเจน เช่นแอมโมเนีย และไนโตรเจนอ๊อกไซด์ มีการสรุปว่าค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหาอันตรายที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์และความหลากหลายทางชีวภาพ พบว่ามีภาระมากเกินไปกว่าการใช้ประโยชน์ในการผลิตพืชผัก ในขณะนี้มีการประเมินจากทั่วโลกและเริ่มกำหนดข้อตกลงในการลดการผลิตปุ๋ย

อ้างอิง :  Nitrogen warning.   (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 472 (7342), 140 – 141.

http://www.nature.com/news/2011/110413/pdf/472140a.pdf

Share
การเข้าถึงข้อมูลการทดลองทางคลินิค
Mar 30th, 2011 by rungsima 46 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 24 มีนาคม  2554
ข่าวหมวดวิจัย  Clinical-trial access

หน่วยงานด้านการแพทย์ของยุโรป เริ่มต้นที่จะอนุญาตให้สาธารณชนเข้าถึงฐานข้อมูลการทดลองทางคลินิค (database of clinical trials) สารสนเทศการทดลองนี้  มาจากสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้ง 27 ประเทศรวมถึงประเทศไอซ์แลนด์ ลิกเกนสไตน์ และนอร์เวย์  ฐานข้อมูลนี้สามารถจะสืบค้น ด้วยการลงทะเบียนกับ EU Clinical Trials
นี้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบวัดถึงความโปร่งใส รวมถึงที่เว็บไซต์นี้จะค่อย ๆ พิมพ์ข้อมูลจาก EudraCT ฐานข้อมูลนี้มีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ May 2004 ซึ่งไม่เคยเปิดเผย ให้สาธารณะมาก่อนในขณะนั้น

อ้างอิง : Clinical-trial access.  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 471 (7339), 414 – 415.

http://www.nature.com/news/2011/110322/full/471414a.html

Share
ระบบสิทธิบัตรเดียวของยุโรป
Mar 24th, 2011 by rungsima 84 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 17 มีนาคม  2554
ข่าวหมวดนโยบาย Single EU patent
ผู้แทนรัฐมนตรีจาก 25 ประเทศของกล่มสหภาพยุโรป 27 ประเทศ ได้ทำข้อตกลงในการจัดตั้งระบบสิทธิบัตรของกลุ่มประเทศยุโรปแบบระบบเดียว (single European patent system) เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่คาดหวังว่าจะเปิดบริการได้ในปี 2012
ปัจจุบันนี้ การยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรต้องขอยื่นในแต่ละประเทศและทำการแปลภาษาในกลุ่มยุุโรป เป็นกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูง คณะรัฐมนตรีได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ Enhanced cooperation เพื่อให้เกิดความก้าวหน้า โดยที่ในข้อตกลงที่ได้ตัดออก 2 ประเทศ คือ อิตาลีและสเปน ซึ่งเป็นประเทศที่คัดค้าน ในเรื่องการแปล ภาษาที่เน้นเฉพาะภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมันเท่านั้น

ก่อนหน้าวันที่มีข้อตกลงกัน 2 วัน ศาลยุติธรรมของยูโรป (European court of Justice) ได้ประกาศ  ว่าระบบการฟ้องร้องสิทธิบัตรของยุโรปอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ แต่อย่างไรคงไม่มีผลกระทบต่อระบบการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรแบบพื้นฐาน

อ้างอิง : Single EU patent.  (2011). Seven days : The News in  brief. เนเจอร์., 471 (7338), 270 – 271.
Available at : http://www.nature.com/news/2011/110316/full/471270a.html

Share
โครงการวิจัยที่ยิ่งใหญ่ของสหภาพยุโรป
Mar 15th, 2011 by rungsima 47 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 10 มีนาคม  2554
หมวดข่าววิจัย    EU mega-projects.

สหภาพยุโรป ได้ประกาศชื่อรายการโครงการวิจัย 6 โครงการที่เข้าประกวด โครงการที่ชนะจะได้รับรางวัลสูงมากถึง 1 พันล้านเหรียญยูโร (1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) นี้เป็นการประกวดโครงการวิจัยภายใต้โครงการชื่อ
Future and Emerging Technologies Flagship Initiative  มุ่งหวังที่จะประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาต่างๆของสังคม

ตัวอย่างการวิจัย ประกอบด้วย โครงการการใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็กอยู่กับผู้สูงอายุเพื่อช่วยบรรเทาความโดดเดี่ยวกับโครงการการจำลองคอมพิวเตอร์ให้เป็นสมองมนุษย์  จะมีการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัลใหญ่นี้ในสิ้นปี 2011 นี้

แหล่งที่มา :
EU mega-projects. (2011). Seven days : The News in  brief. เนเจอร์., 471 (7337), 140 – 141.

Share
เงินทุนวิจัยของยุโรป European funding
Nov 30th, 2010 by rungsima 29 views

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์   ฉบับ 25 พฤศจิกายน  2553  หมวดเงินทุน

นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของยุโรปกล่าวว่า ขั้นตอน กระบวนการยื่นขอทุนวิจัยโครงการวิจัยหลักของยุโรปจนถึง ปี 2013 ควรเป็นวิธีที่ง่าย
มีรายงานตีพิมพ์ออกมาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  ร้องขอต่อคณะกรรมการให้เชื่อถือในนักวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นและให้ตัดกฎระเบียบทางราชการที่เกี่ยวกับทางบัญชีที่มีมากเกินไปลง
และยังกล่าวว่าการอนุมัติโครงการวิจัยหลักควรพิจารณาจากกรอบความคิดของนักวิทยาศาสตร์ให้มากกว่าการชี้นำของคณะกรรมการหรือนักการเมือง

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์  ฉบับที่ 7322  ช่วงวันที่ 19 – 25  พฤศจิกายน  2553

Share
ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์ ๑๒
Sep 23rd, 2010 by rungsima 94 views

หมวดบุคคล

เรื่อง เลขาธิการ European Research Council, ERC ลาออกจากตำเหน่ง  (ERC  secretary resigns)
Andreu Mas-Colell นักเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Prompeu Fabra University กรุงบาร์ซิโลน่า ประเทศสเปน ก้าวลงจากตำเหน่งเลขาธิการขององค์กร ERC ซึ่งเป็นองค์กรผู้ให้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของสหภาพยุโรป ที่มีมูลค่าราว US$ ๑.๑ พันล้านเหรียญ แม้ว่า เขาจะครองตำเหน่งที่ยังไม่ครบวาระเดิม คือ ธันวาคม ๒๐๑๑
Mas-Colell ได้แถลงลาออกเมื่อวันที่ ๗ กันยายน นี้ จะกลับไปทำงานที่มหาวิทยาลัยเดิม และทำหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมาธิการการพัฒนาดัชนีชี้วัดนวัตกรรมของสหภาพยุโรป

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว (News briefing) วารสารเนเจอร์ ฉบับที่ ๗๓๑๓ ช่วงวันที่ ๑๐ – ๑๖ กันยายน  ๒๕๕๓

Share
สหรัฐฯ ฟ้องร้องอินเทลข้อหาผูกขาดการค้า
Sep 23rd, 2010 by wilailuck 94 views

เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2552 รัฐบาลโอบามาดำเนินการฟ้องร้องบริษัทยักษ์ใหญ่อินเทลในข้อหาผูกขาดการค้าโดยใช้
กลยุทธ์ด้านการออกแบบโปรเซสเซอร์มากีดกันการแข่งขันซึ่งมีมานานกว่าทศวรรษ  และกล่าวหาว่าบริษัทอินเทลว่า
ได้จ่ายเงินให้กับบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ ๆ หลายแห่งต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายปีเพื่อผูกขาดการค้ากับบริษัทเหล่านั้น
ในเอเชียและยุโรป
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/226—-12553

Share
โลกร้อน…ฟางเส้นสุดท้าย
May 27th, 2010 by supaporn 278 views

20100506-jlpr-02- ความลับของการนอน (การนอนนั้นสำคัญไฉน ทำไมเราจึงต้องนอน นักวิทยาศาสตร์กำลังช่วยกันไขปริศนาเก่าแก่นี้)

- ถนนสายนี้ชื่อความทรงจำ (สำรวจเส้นทางสายใบชาและอาชาอันเลื่องลือสู่ทิเบต ก่อนที่ทุกสิ่งจะเลือนหายไปกับกาลเวลา)
- ยุโรปแดนธรรมชาติ (ทีมช่างภาพชาวยุโรปร่วมปฏิบัติภารกิจบันทึกภาพอัศจรรย์แห่งธรรมชาติในทวีปบ้านเกิด)
- ต่อชีวิตให้แมวป่าลิงซ์ไอบีเรีย (นักอนุรักษ์ชาวสเปนพยายามยืดชีวิตให้สัตว์อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศภาพถ่าย)
- พลิกโฉมเมานต์เซนต์เฮเลนส์ (30 ปีหลังการระเบิด ภูเขาไฟเมาน์เซนต์เฮเลนส์ยังคงหยิบยื่นบทเรียนล้ำค่าทางนิเวศวิทยา
- โลกร้อน…ฟางเส้นสุดท้าย (พลิกวิกฤตสิ่งแวดล้อมให้เป็นโอกาส ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้)
- ฟอสซิล อสุรกายใต้สมุทร (เผยโฉมทีโอซอร์ สัตว์เลื้อยคลานทะเลที่เคยครองห้วงสมุทรเมื่อ 240 ล้านปีก่อน)
- แดนสวรรค์แห่งภาษี (รัฐบาลทั่วโลกสูญเสียเงินปีละนับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับดินแดนปลอดภาษี อย่างหมู่เกาะเคย์แมนและสวิตเซอร์แลนด์)
- สุดยอดใยแมงมุม (แมงมุมสกุล Nephila หรือแมงมุมทองกับสถิติใยแมงมุมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก)
- หลานเป็นลม (ใครเป็นใครในทำเนียบชาติที่ติดน้ำอัดลมงอมแงมจนโรคอ้วนเริ่มถามหา)
บาร์โคดแห่งชีวิต (นักวิจัยหัวใสคิดค้นนวัตกรรมแสนง่ายในการระบุชนิดพันธุ์สัตว์และพืชทั่วโลกได้ในพริบตา)
อ้างอิง จาก National Geographic ฉบับภาษาไทย ปีที 9 ฉบับที่ 106 หน้าสารบัญ

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa