»
S
I
D
E
B
A
R
«
เราพบดีเอ็นเอที่ไหนบ้าง
Sep 21st, 2011 by kusa 769 views

เราพบดีเอ็นเอที่ไหนบ้าง
ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต มีสารพันธุกรรมที่เรียกว่า ดีเอ็นเอ (DNA) ทำหน้าที่กำหนดรูปร่างลักษณะของสิ่งมีชีวิต ในเซลล์สิ่งมีชีวิตโดยทั่วไป ดีเอ็นเออยู่ในนิวเคลียส  แต่ในสิ่งมีชีวิตบางชนิดจะมีดีเอ็นเอที่อยู่ในโครงสร้างส่วนอื่นของเซลล์นอกเหนือจากในนิวเคลียส เช่นใน Read the rest of this entry »

Share
เทคโนโลยีดีเอ็นเอกับการปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิต
Sep 21st, 2011 by kusa 63 views

เทคโนโลยีดีเอ็นเอกับการปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิต
จากการหาของป่าเพื่อนำมาใช้เป็นอาหาร มนุษย์เริ่มทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และมีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้พืชและสัตว์มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ รวมทั้งให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น จากความหลากหลายทางสายพันธุ์ ตัวอย่างเช่น ข้าวป่า ที่มักมีความทนทานต่อโรค Read the rest of this entry »

Share
ดีเอ็นเอเครื่องหมายกับการปรับปรุงพืชและสัตว์
Sep 21st, 2011 by kusa 75 views

ดีเอ็นเอเครื่องหมายกับการปรับปรุงพืชและสัตว์
ในการศึกษาระดับยีน นอกจากต้องการทราบโครงสร้างหน้าที่ และการทำงานของยีนแล้ว ยังต้องการทราบตำแหน่งของยีนแต่ละยีนว่าอยู่บนแท่งโครโมโซมใด ที่ตำแหน่งใด และยีนแต่ละตัวอยู่ห่างกันแค่ไหน ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่ยีน เช่น ข้าวมีโครโมโซม 12 แท่งลักษณะ Read the rest of this entry »

Share
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety)
Sep 20th, 2011 by kusa 112 views

ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety)
ปัจจุบัน เทคโนโลยีชีวภาพก้าวหน้าเร็วมาก เรารู้ส่วนประกอบของยีนและดีเอ็นเอแต่เทคโนโลยีมีประโยชน์และโทษได้ หากการพัฒนาและการใช้ไม่ระมัดระวังจึงเกิดแนวคิดในเรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพ” เพื่อพิจารณาผลกระทบและประเมินความเสี่ยงหรือ Read the rest of this entry »

Share
พบยีนโรคอ้วน
Jul 11th, 2011 by kusa 48 views

สาเหตุส่วนหนึ่งของโรคอ้วนเกิดจากพฤติกรรม จึงมีความพยายามค้นหายีนต้นตอมาโดยตลอด นักวิทยาศาสตร์จากคิงส์คอลเลจ ประเทศอังกฤษ โดย ดร.ทิม สเป็กเตอร์ ค้นพบว่า ยีน KLF14 เป็นที่มาของโรคที่เกิดจากความอ้วนทั้งปวง ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษายีนจาก 20,000 ตัวอย่างซึ่งตัดออกมาจากเนื้อเยื่อไขมันใตัผิวหนังของฝาแฝดผู้หญิงชาวอังกฤษ Read the rest of this entry »

Share
การบำบัดรักษาปัญหาการพูดติดอ่าง
May 17th, 2011 by waree 153 views

การค้นหายืนของ Dr. Dennis Drayna พบว่าการแต่งงานกันเองภายในปากีสถานจะนำไปสู่ความผิดปกติในพันธุกรรม การพูดติดอ่างมีในกลุ่มคนปากีสถานและคนอินเดีย เรียกว่า  GNPTAB ได้มีการศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ยังพบว่าการผ่าเหล่าในยีนสองกลุ่ม คือ กลุ่ม GNPTG   และ กลุ่ม NAGPA  หากมีการตรวจรักษาคนพูดติดอ่างอย่างใกล้ชิดของการผ่าเหล่าของทั้งสองประเภท เป็นสาเหตุของความผิดปกติของเอมไซม์ กลุ่มของเซลล์สมองส่วนหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างคำพูดมีความอ่อนไหวต่อความผิดปกติของระบบเอ็มไซม์

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/814—-52554

Share
การบิดเบนสิทธิบัตรยีน มะเร็ง
Nov 9th, 2010 by rungsima 82 views

Gene patent twist

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์   ฉบับ 4 พฤศจิกายน 2553  หมวดธุรกิจ

รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ให้ความสำคัญในเรื่องการต่อสู้ในชั้นศาล เรื่อง สิทธิบัตร ของ ยีน ชื่อ BRCA1 กับ BRCA2 ที่ใช้ในการวินิจฉัยทดสอบความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านม
ที่บริษัทผู้พัฒนามีเป้าหมายจะขอครอบครองสิทธิ์นี้ ศาลแขวงของกรุงนิวยอร์ค  ได้ตัดสินชี้ขาดเมื่อเดือน มีนาคม นี้ ในประเด็นเรื่องสิทธิบัตรยีนมะเร็งนี้ว่า ไม่มีผลบังคับใช้หรือเป็นโมฆะ
โดยสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (USPTO) ได้สรุปไว้ว่า ลำดับเบสของดีเอ็นเอที่มีการดัดแปลง (modified DNA sequences) อาจจะสามารถขอยื่นจดสิทธิบัตรได้  ส่วน ดีเอ็นเอ ที่ไม่มีการดัดแปลง  ไม่สามารถขอยื่นจดสิทธิบัตรได้ นี้เป็นวิธีปฎิบัติอยู่ในขณะนี้ที่ USPTO

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์ ฉบับที่ 7320  ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน  2553

Share
การเปลี่ยนคุณสมบัติของเซลล์
Oct 21st, 2010 by wilailuck 103 views

นักวิจัยสามารถศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างลึกซึ้ง โดยการใส่ยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมเข้าไปในเซลล์เพื่อให้การพัฒนาย้อนกลับ แล้ววิเคราะห์เซลล์นั้นเพื่อหาสาเหตุและกระบวนการการเกิดโรค  จากความพยายามอันยาวนาน นักวิทยาศาสตร์ได้ประสบความสำเร็จในการค้นพบวิธีการเปลี่ยนแปลงเซลล์ของมนุษย์ โดยการนำเซลล์ผิวหนังของผู้ป่วยที่ป่วยจากโรคต่าง ๆ มาเปลี่ยน (Reprogram) ให้มีคุณสมบัติเหมือนกับเซลล์ต้นตอ จากนั้นนำเซลล์ที่ถูกเปลี่ยนคุณสมบัติเหล่านี้มาเลี้ยงในห้องทดลองเพื่อศึกษาการะบวนการของการเกิดโรคในผู้ป่วยโดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของเซลล์ ความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นบันไดสำคัญในการก้าวไปสู่การรักษาผู้ป่วยโดยใช้เซลล์ของผู้ป่วยเอง  การเปลี่ยนแปลงเซลล์นี้จะต้องใช้เทคนิคทางพันธุกรรมพิเศษซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้เคยทดลองกับเซลล์ของหนูเมื่อสองปีที่แล้ว ได้กำจัดหน่วยความจำการที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเซลล์เป็นเหตุให้เซลล์พัฒนากลับไปสู่ระยะเริ่มต้นของตัวอ่อน แล้วจึงเลี้ยงเซลล์นั้นให้เจริญไปเป็นส่วนอื่น  ๆ

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/259—-12552

Share
นักวิทยาศาสตร์พบกลไกทำไม DNA บรรจุอยู่ในเซลล์ได้
Oct 6th, 2010 by titima 177 views

จากข้อสงสัยในอดีต ทำไม DNA จึงสามารถบรรจุอยู่ภายในเซลล์ที่มีขนาดเล็กได้? ถึงวันนี้มีคำตอบ

นักวิจัยพบเทคนิคโดยการศึกษาโครงสร้างสามมิติของหน่วยพันธุกรรมของมนุษย์ (Human genome) และค้นพบกลไกที่สามารถตอบคำถามทำไม DNA จึงสามารถบรรจุอยู่ภายในเซลล์ที่มีขนาดเล็กได้ เนื่องจาก DNA มีการขดตัวกันแน่นเป็นโครงสร้างทรงกลมอยู่ภายในเซลล์

ในช่วงที่เซลล์ไม่ได้เกิดการแบ่งตัว DNA ของมนุษย์ซึ่งมีความยาวประมาณ 2 เมตร จะขดตัวรวมกันแน่นในบริเวณเล็กๆ ของเซลล์ซึ่งกว้างประมาณ 0.01 มิลลิเมตรเท่านั้น DNA จะจับตัวเรียงกันเป็นกลุ่มเล็กๆ และค่อยๆ จับรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่จนแน่นและปราศจากปม

เหตุผลหนึ่งที่นักวิจัยต้องการตอบข้อสงสัยนี้ เพราะจากการแสดงออกหรือไม่แสดงออกของยีนจะถูกควบคุมโดยองค์ประกอบที่อยู่ภายใน DNA ซึ่งเมื่อนักวิจัยรู้ว่าส่วนใดของ DNA ที่อยู่ใกล้กันอาจทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่ายีนมีการถูกควบคุมอย่างไร เช่น การพับซ้อน ที่ผิดปกติและก่อให้เกิดมะเร็ง เป็นต้น

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่: http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/292—-122552

Share
ไขปริศนาของยีนและความเสี่ยงต่อพันธุกรรม
Jan 9th, 2010 by supaporn 275 views

100106-reader-digestพบกับบุคคลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย จากการคัดเลือกของบรรณาธิการ รีดเดอร์ส ไดเจสท์ ประจำประเทศต่างๆ ในเอเชีย ประจำปี 2553 ได้แก่ จอกคิน อาร์ปูธรรม, แสงเดือน ชัยเลิศ, อาร์วินด์ เกจรีวาล, หยาง เหว่ยหลิน, บริดเจต หลิว ตัน และอับดุล สัททาร์ เอดิ พร้อมกับไขปริศนาของยีน ที่งานวิจัยทำให้เราเรียนรู้ว่า พันธุกรรมส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร ยังมีความเป็นจริงที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง จากผู้ป่วยมะเร็งเต้านมถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองถึงสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะพบ พร้อมแนะวิธีรับมือ และสิ่งที่ผู้อ่านน่าจะให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ก็คือ บริหารการเงินให้แข็งแรง หาอ่านรายละเอียดบทความต่างๆ เหล่านี้ของ Reader’s Digest สรรสาระ ฉบับเดือนมกราคม 2553 ได้ที่ห้องสมุดกลาง สวทช.

Share
เชื่อหรือไม่ว่า นกแก้ว กับ เหยี่ยวเป็นญาติใกล้ชิดกัน
Mar 31st, 2009 by supaporn 436 views

การค้นพบของโครงการเออร์ลีเบิร์ด ได้เปรียบเทียบยีนของนก 169 ชนิด และจัดลำดับนิวเคลียร์ดีเอ็นเอจากโครโมโซม 15 คู่ เพื่อไขปริศนาวิวัฒนาการของนก ข้อมูลใหม่ที่เก็บรวบรวมมาเป็นเวลาห้าปี อาจทำให้ความเชื่อเก่าๆ ตกไป เนื่องจากที่ผ่่านมามีหลักฐานซากดึกดำบรรพ์ไม่มากพอที่จะศึกษาลำดับขั้นของวิวัฒนาการ จึงต้องอาศัยภายวิภาคศาสตร์ รูปลักษณ์ และพฤติกรรมเป็นช่องทางหลักในการเชื่อมโยงความเกี่ยวดองระหว่างนกแต่ละชนิด

ที่มา:National Geographic ฉบับภาษาไทย  8, 93 (เม.ย. 2552) : 18

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa