»
S
I
D
E
B
A
R
«
อาหารดัดแปลงยีนส์เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการยังห่างไกลจากท้องตลาด
Nov 30th, 2010 by Valaiporn Changkid 58 views

อาหารดัดแปลงยีนส์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเป็นพิเศษยังคงอยู่ห่างไกลจากท้องตลาดสหรัฐฯ นับเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่ฝ่ายสนับสนุนเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Agricultural Biotechnology) ได้มีความหวังว่าในอนาคตอาหารหลายชนิดทางการเกษตรจะมีการดัดแปลงยีนส์เพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น และผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่ไปเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะต่างๆ ของพืช อย่างไรก็ตามปัจจุบันสิ่งดังกล่าวก็ยังคงไม่เกิดขึ้น

Read the rest of this entry »

Share
การละลายหลอดคาร์บอนนาโนเพื่อใช้งานต่างๆ ในอนาคต
Nov 30th, 2010 by Valaiporn Changkid 72 views

ถึงแม้ว่าหลอดคาร์บอนนาโน (Carbon Nanotube) ตามปกติแล้วจะไม่ละลายในสารตัวทำละลาย (Solvent) ทุกชนิด ทีมวิจัยจาก Trinity College Dublin และมหาวิทยาลัยวิสคอนซินพบว่าจริงๆ แล้ว หลอดคาร์บอนนาโนสามารถละลายได้ดีในสารละลาย NMP หรือเรียกชื่อเต็มว่า N-methylpyrrolidone และสารตัวทำละลายอื่นๆที่มีพลังงานที่ผิว (Surface Energy) ที่สามารถเข้ากับพลังงานที่ผิวของกราฟิติค (Graphitic surfaces) การค้นพบดังกล่าวอาจจะช่วยให้นักวิจัยอื่นๆ นำหลอดคาร์บอนนาโนไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกสบายขึ้นโดยใช้การพิมพ์โดยใช้หมึกพิมพ์ (Ink-jet) ตลอดจนวิธีการอื่นๆ สำหรับโพลีเมอร์ที่ละลายได้

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/325—-72551

Share
การปรับปรุงน้ำมันดีเซลโดยเติมอนุภาคนาโน
Nov 30th, 2010 by Valaiporn Changkid 77 views

วิศวกรเครื่องกล นายแพรทริค พีแลน และคณะ ของมหาวิทยาลัยอริโซนาสเตท มีความพยายามที่จะปรับปรุงเชื้อเพลิงเหลวให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานเพิ่มขึ้น นักวิทยาศาสตร์ ได้ค้นพบว่าการเติมอนุภาคนาโนของอลูมิเนียม หรืออลูมิเนียมออกไซด์ลงในเชื้อเพลิงดีเซลจะสามารถทำให้คุณสมบัติในการจุดระเบิด (Ignite) ดีขึ้น

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/325—-72551

Share
ทรานซิสเตอร์กำลังหมดสมัยและถูกทดแทนด้วยเมมริสเตอร์
Nov 30th, 2010 by Valaiporn Changkid 226 views

หลายสิบปีที่ผ่านมายังไม่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ มาเทียบได้กับความยงิ่ ใหญ่ของทรานซิสเตอร์ในการทำงานเป็นคอมพิวเตอร์ชิฟ แต่บัดนี้ทรานซิสเตอร์กำลังหมดสมัยแล้วเนื่องจากทีมนักวิจัยของนายสแตนเลย์ วิลเลี่ยม และผู้ประสานงานจาก HP Labs ที่ Palo Alto มลรัฐแคลิฟอร์เนียได้ประสบความสำเร็จในการสร้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ขึ้นใช้แทนทรานซิสเตอร์เพื่อเป็น building blocks ของคอมพิวเตอร์ชิฟ และนำไปสู่คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ทำงานรวดเร็วกว่าเดิมและมีกำลังมากขึ้น ในขณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง

ทีมนักวิจัยดังกล่าวสร้างเมมทริสเตอร์โดยใช้แผ่นฟิล์มบางๆ ของไตตาเนียมไดออกไซด์ วางไว้อยู่ระหว่างชั้นของทองคำขาว ทั้งนี้ปกติแล้วไตตาเนียมไดออกไซด์จะเป็นสารฉนวนไม่นำไฟฟ้า แต่เมื่อใส่ความต่างศักย์เข้าไประหว่างชั้นทองคำขาวจะเป็นการผลักอะตอมของออกซิเจนบนฟิล์มของไตตาเนียมไดออกไซด์ให้ไปอยู่ข้างหนึ่งของแผ่นฟิล์ม การเคลื่อนที่ของอะตอมดังกล่าวก่อให้เกิดช่องว่างในโครงสร้างผลึกของไตตาเนียมไดออกไซด์ซึ่งส่งผลต่อเนื่องโดยก่อให้เกิดความไม่เป็นสมดุลย์ของการกระจายประจุไฟฟ้าเสมือนการเกิดของอนุภาคประจุบวก ช่องว่างดังกล่าวทำหน้าที่คล้ายสารโดแพนท์ และเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับอะตอมออกซิเจน

ช่องว่างที่เกิดขึ้นจะทำให้ไตตาเนียมไดออกไซด์กลายเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี ดังนั้น เมมริสเตอร์อยู่ในสถานะเปิด (on) แต่หากมีการกลับความต่างศักย์ อะตอมของออกซิเจนจะกลับสู่ที่ตั้งเดิมทำให้เมมริสเตอร์อยู่ในสถานะปิด (off) ตามลำดับ

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/325—-72551

Share
รัฐสภาสหรัฐฯ ให้ความสนใจเทคโนโลยีนาโน
Nov 30th, 2010 by Valaiporn Changkid 34 views

รัฐสภาสหรัฐฯ ให้ความสนใจเทคโนโลยีนาโนโดยทบทวนกฎหมายที่ควบคุมดูแลเดิม จากการที่มีการตั้ง NNI หรือ National Nanotechnology Initiative ภายใต้ National Science Foundation เพื่อทำหน้าที่ประสานงานการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2544 นั้น NNI พยายามดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันการพัฒนาเทคโนโลยีนาโนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม NNI เผชิญอุปสรรคในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะเพื่อเสริมความมั่นใจต่อสาธารณชนสหรัฐฯ ว่าได้มีการดำเนินการวิจัยในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS) ของเทคโนโลยีนาโนพร้อมๆ ไปด้วยเช่นกัน

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/325—-72551

Share
นักวิทยาศาสตร์แสวงหาคำตอบมลพิษก๊าซเรือนกระจกตัวใหม่
Nov 30th, 2010 by Valaiporn Changkid 37 views

นักวิทยาศาสตร์แสวงหาคำตอบมลพิษก๊าซเรือนกระจกตัวใหม่จากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่อุปสงค์ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนทีวีจอแบน (Flat-panel display) กำลังเพิ่มมากขึ้นนั้น นักวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศ (Atmospheric Scientist) แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3) ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งจากอุตสาหกรรมเหล่านั้น ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการใช้ก๊าซไนโตรเจนฟลูออไรด์ในการทำความสะอาดห้อง (Chambers) ที่ใช้เพื่อให้ไอสารเคมีของวัสดุที่เป็นหลักเกาะลงบนแก้วหรือซิลิกอนเวฟเฟอร์ และส่วนใหญ่แล้วก๊าซดังกล่าวจะถูกกำจัดทำลายในกระบวนการผลิต

ปัจจุบันผู้ผลิตก๊าซ NF3 รายใหญ่ เช่น Air Product & Chemicals กำลังอยู่ในขัน้ ตอนขยายกำลังผลิตทั่วโลกเป็น 3,000 ตันต่อปี เพื่อให้มีปริมาณพอเพียงต่อความต้องการของโลก ในส่วนผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ความเห็นด้วยว่าควรมีการตรวจวัดระดับของก๊าซ NF3 ในบรรยากาศโลกด้วย แต่ขณะเดียวกันได้อ้างถึงประสบการณ์การวิจัยที่พบว่ามีเพียงปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ของก๊าซ NF3 เท่านั้นที่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศ ทัง้นี้อีก 98 เปอร์เซ็นต์มีการกำจัดโดยกระบวนการทำความสะอาดโดยระบบควบคุมมลพิษของโรงงาน

อย่างไรก็ตาม มีการประเมินว่าในปี พ.ศ. 2551 จะมีการผลิตก๊าซไนโตรเจนฟลูออไรด์ทัว่โลกถึง 4000 ตัน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจวัดว่าปริมาณที่แท้จริงของก๊าซนี้ในปรรยากาศโลกมีอยู่ในปริมาณเท่าใด

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/325—-72551

Share
ผู้นำประเทศกลุ่มจี 8 ให้ปฏิญญารับรองรลดก๊าซเรือนกระจก
Nov 30th, 2010 by Valaiporn Changkid 59 views

ผู้นำประเทศรํ่ารวยที่สุดในโลก 8 ประเทศ หรือจี 8 มีการประชุมที่เมืองโตยาโก ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม ศกนี้ และได้ให้ประกาศคำปฏิญาณที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2593 กล่าวคือ อีก 42 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม การประกาศดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดแต่อย่างใด

ผู้นำต่างๆ ของประเทศกำลังพัฒนาใหญ่ๆ รวม 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบราซิล จีน อินเดีย เม็กซิโก และอาฟริกาใต้ ได้มีการพบปะเป็นคู่ขนานกับการประชุมผู้นำจี 8 ที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน และได้ ออกปฏิญญาในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโดยกลุ่มนี้หรือเรียกตนเองว่า กลุ่มของ 5 ประเทศ (Group of Five) กล่าวว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจำเป็นที่ต้องมีบทบาทเป็นผู้นำในการกล่าวถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และควรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 25 – 40 เปอร์เซ็นต์ภายในปี พ.ศ. 2563 หรือ 12 ปีข้างหน้า และลด 80 – 95 เปอร์เซ็นต์ภายในปี พ.ศ. 2593 หรือ 42 ปีข้างหน้า ทัง้นี้โดยใช้ ตัวเลขฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกในปี พ.ศ. 2533 เป็นพื้นฐาน (Baseline Level)

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/325—-72551

Share
MIT ประสบผลสำเร็จในการส่งผ่านยาเข้าสู่เซลฯ
Nov 30th, 2010 by Valaiporn Changkid 39 views

สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ประสบผลสำเร็จในการส่งผ่านยาเข้าสู่เซลล์โดยไม่ทำลายผิว การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโนในการนำยาไปสู่ตำแหน่งต่างๆ ในเซลร่างกายเป็นหนึ่งในความหวังทางการแพทย์ในอนาคตที่จะผลิตยาเฉพาะกับคนไข้ และบำบัดเซลที่เป็นโรคได้อย่างแม่นยำโดยไม่ส่งผลต่อเซลที่ดีๆ ข้างเคียง

กุญแจสำคัญที่ทางเอ็มไอทีค้นพบ ได้แก่ การนำผ่านเซลในรูปของแผ่นหรือแถบเส้น (Stripes) ทีมวิจัยพบว่า อนุภาคนาโนทองที่ถูกเคลือบด้วยแถบของโมเลกุล 2 ชนิดสลับกันไปมาอย่างเป็นระเบียบสามารถเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่เซลโดยปราศจากการทำลายเซลนั้น แต่หากการสลับด้วยโมเลกุล 2 ชนิดที่ต่างกันเป็นแบบไม่เป็นระเบียบ (Random) ไม่สามารถผ่านได้

การวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก National Science Foundation (NSF) National Institutes of Health (NIH) และมูลนิธิ Packard

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/325—-72551

Share
ยารักษาโรคผิวหนัง Lupus drug
Nov 30th, 2010 by rungsima 95 views

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์   ฉบับ 25 พฤศจิกายน  2553  หมวดธุรกิจ
ยาที่มีศักยภาพสูงในการรักษาเชื้อโรค autoimmune ด้านผิวหนัง ดูน่าจะเป็นไปได้ในการที่จะได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน คณะกรรมการขององค์กรอาหารและยา FDA ได้ให้ไฟเขียวแก่ยา Benlysta (belimumab) ถึงแม้ว่าจะมีผลข้างเคียง
(side effect) ยาชนิดนี้ทำการยับยั้งโปรตีนในผิวหนังที่เป็นสาเหตุทำให้ร่างกายผลิตแอนติบอดี้โจมตีเนื้อเยื่อของตนเอง  ทำการพัฒนาโดยโครงการ Human Genome Science เมือง Rockville รัฐแมรี่แลนด์ ที่ร่วมมือกับบริษัทยา GlaxoSmithKline ที่กรุงลอนดอน
ยา Benlysta อาจเป็นยาอันดับที่หนึ่งที่ได้รับการอนุมัติในลักษณะเฉพาะ ที่จะรักษาโรคผิวหนัง (lupus erythematosus) ในครึ่งศตวรรษนี้  คาดว่า FDA จะตัดสินใจในอีก 2 สัปดาห์ต่อไป

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์  ฉบับที่ 7322  ช่วงวันที่ 19 – 25  พฤศจิกายน  2553

Share
การแข่งขันยาละลายลิ่มเลือด (Blood-thinning competition)
Nov 3rd, 2010 by rungsima 129 views

เป็นข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์   ฉบับ 28 ตุลาคม  2553  หมวดธุรกิจ

มีบริษัทยาหลายบริษัท ได้รับการอนุมัติจาก รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ให้ผลิตยาเพื่อทดแทนการใช้ยาเดิมชื่อ warfarin ที่จำหน่ายและใช้กันมาตั้งแต่ปี 1950 นั้น ซึ่งมีมูลค่าในตลาดราว 400 ล้านเหรียญสหรัฐ
สำหรับยาตัวใหม่อาจมีมูลค่าสูงมากกว่าถึง หลักพันล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยเหตุผลที่ว่ามีราคาถูกกว่า และสามารถนำไปปรับใช้กับผู้ป่วยได้มากกว่า
บริษัทยาเหล่านี้ทำการแข่งขันกันเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมนี้ บริษัทยาของเยอรมนี ชื่อ Boehringer Ingelheim ได้รับการอนุมัติจาก องค์กร FDA ของสหรัฐที่สามารถให้จำหน่ายยาชื่อ
dabigatran แก่ผู้ป่วยได้ นักวิเคราะห์การตลาดของ Datamonitor แห่งกรุงลอนดอน กล่าวว่า อาจเป็นสงครามการแข่งขันย่อยๆ ที่เข้มงวดที่เดียว

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์ ฉบับที่ 7319  ฉบับวันที่ 28 ตุลาคม  2553

Share
ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์ ๑๐
Sep 21st, 2010 by rungsima 69 views

หมวดธุรกิจ   มุ่งความสำคัญในเรื่องโรคที่พบยาก  (Rare focus)

บริษัทยายักษ์ใหญ่ Pfizer ที่สำนักงานใหญ่ กรุงนิวยอร์ก ได้ทำข้อตกลงซื้อบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ ชื่อ FoldRx ที่ตั้งที่เมือง Cambridge รัฐแมสซาจูเซส ด้วยมูลค่ารวมที่ไม่เปิดเผย  บริษัท FoldRx ผู้ผลิตยา Tafamidis meglumine ซึ่งเป็นยาที่มีความสามารถแข่งขันในการรักษาโรคทางพันธุกรรมที่พบยาก คือโรค  transthyretin amyloid polyneuropathy  (โรคผิดปกติทางเส้นประสาทส่วปลาย) ที่สาเหตุจากเชื้อโรคที่สร้างโปรตีนแบบผิดปกติที่เส้นประสาท  การเจรจาข้อตกลงการซื้อขายนี้เกิดขึ้นรวดเร็วใช้ เวลาน้อยกว่า ๓ เดือน หลังจากที่บริษัท Pfizer  จัดตั้งหน่วยวิจัยเรื่องโรคพบยาก ที่เมืองแคมบริดส์ เมื่อสัปดาห์ก่อน
Pfizer ได้ยกเลิกข้อตกลงเดิมที่ทำกับบริษัท Celldex Therapeutics ที่ตั้งที่เมือง Needham  ที่วิจัย พัฒนาวัคซีน มะเร็งสมอง (Brain cancer vaccine)

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว (News briefing) ของวารสารเนเจอร์ ฉบับที่ ๗๓๑๒ ช่วงวันที่ ๓ – ๙ กันยายน  ๒๕๕๓

Share
สาระน่ารู้เพื่อสุขภาพจาก “หมอชาวบ้าน”
Dec 10th, 2009 by Courseware2u 635 views

นิตยสาร “หมอชาวบ้าน” นิตยสารที่มีสาระน่ารู้เพื่อสุขภาพ การดูแลตนเองที่ดีเยี่ยมสำหรับคนไทยได้ปรับโฉมเพื่อชาวเน็ตกันแล้ว โดยท่านที่สนใจสืบค้นบทความ นานาสาระความรู้เพื่อดูแลสุขภาพ เชิญเข้าอ่านได้ที่เว็บไซต์ http://www.doctor.or.th

หมอชาวบ้าน

Share
สารต้านมาลาเรียจากต้นชิงเฮา
Oct 7th, 2009 by supaporn 403 views

ต้นชิงเฮามีสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย ได้มีการคิดค้นวิธีสกัดสารมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยาอย่างต่อเนื่อง ทีมวิจัยไทย โดย รศ.ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล (คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้ค้นพบและครอบครองเทคโนโลยีตรวจหาสารอาร์เทมิชินิน หรือสารต้านมาลาเรียในต้นชิงเฮาได้สำเร็จ ทำให้สามารถตรวจได้ 10 ตัวอย่างพร้อมกัน ต่างจากเทคนิคปัจจุบันที่ต้องอาศัยเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ได้สัปดาห์ละ 1 ตัวอย่าง

Share
รู้เรื่อง “ยา”
Mar 18th, 2009 by titima 553 views

ปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บมีมากมาย เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โรคภัยพัฒนาตัวเองให้แข็งเกร่งขึ้น หนึ่งในวิธีที่เราใช้รับมือกับโรคร้ายเหล่านี้คือ “ยา”

Read the rest of this entry »

Share
ได้อะไรจาก Ya & You
Mar 13th, 2009 by supaporn 649 views

ถ้าเข้าไปใน http://www.yaandyou.net  อยากให้คุณทดลอง

  • สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ยา ยาแผนโบราณ อาหารเสริม
  • สืบค้นข้อมูลการใช้ยา เช่น ยาหยอดหูให้อย่างไร
  • สืบค้นเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับคุณภาพยาและมาตรฐานยา : GMP, ISO, การสังเกตยาหมดอายุ และยาปลอม
  • สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรคหรืออาการ เช่น อาการเส้นเลือดในสมองตีบเป็นอย่างไร ค่าน้ำตาล FPG 250 mg/dl หมายความว่าอย่างไร ผู้ที่มีภาวะความดันสูง ควรรับประทานอาหารอย่างไร
  • สืบค้นเพื่อหาความรู้และข่าวสารสุขภาพจากแหล่งต่างๆ เช่น การวิจัย การค้นพบยา
  • สืบค้นเพื่อศึกษาการใช้ยาอย่างเหมาะสม และการดูและสุขภาพด้วยตนเอง
  • สืบค้นข้อมูลจากภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ยา
  • สืบค้นได้ว่ายาหรือเครื่องมือแพทย์ทีต้องการหาซื้อได้ที่ไหน โรงพยาบาลหรือร้านยาใกล้บ้านอยู่ที่ไหน เป็น Internet Map ที่น่าสนใจ

ทั้งหมดนี้เป็นบริการที่มีอยู่ใน Ya & You นอกจากนี้ยังให้บริการด้วยระบบเสียง ระบบภาพ สำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมีระบบ Wiki สำหรับให้บุคลากรการแพทย์สามารถเข้ามาช่วยปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมออีกด้วย

แหล่งที่มา: Ya&You (แผ่นพันประชาสัมพันธ์)

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa