»
S
I
D
E
B
A
R
«
นักวิจัยสวทช. และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ งานวันนักประดิษฐ์ 54
Feb 2nd, 2011 by titima 168 views

5 นักวิจัย และทีมงาน จากไบโอเทค เอ็มเทค และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read the rest of this entry »

Share
การแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์ออกจากกากตะกอนน้ำยางธรรมชาติ
Oct 7th, 2009 by supaporn 556 views

อุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นจากน้ำยางธรรมชาติ มีการเติมสารไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Diammonium hydrogenphosphate) ในน้ำยางสดเพื่อตกตะกอนเอาแมกนีเซียมไอออน (magnesium ion) ที่มีอยู่ในน้ำยางสดออกให้อยู่ในรูปของกากตะกอน หรือขี้แป้ง (sludge) ทำให้มีกากตะกอนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือกว่าเป็นของเสียในอุตสาหกรรมน้ำยาง ทีมนักวิจัยนำโดย ดร. สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  ได้ร่วมวิจัยหากรรมวิธีการจับตัวเนื้อยางออกจากหางน้ำยางธรรมชาติที่สามารถลดการสูญเสียเนื้อยางได้และกำหนดค่าความเป็นกรดด่างของน้ำทิ้งได้ (โพลิเมอร์ A702 และ A704)

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa