»
S
I
D
E
B
A
R
«
อาหารประจําชาติอาเซียน
Sep 6th, 2012 by wanutwira 3,607 views

อาหารประจำชาติอาเซียนนั้น ถือเป็นอีกสีสันหนึ่งของการแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ เพราะอาหารสามารถสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ได้เป็นอย่างดี อย่างที่มีคนกล่าวไว้ว่า ถ้ามาประเทศนั้น ประเทศนี้ หากไม่ได้มารับประทานอาหารสิ่งนี้แล้ว เหมือนมาไม่ถึง เป็นต้น ดังนั้นจึงอยากจะนำทุกคนมาทำความรู้จักอาหารของประเทศต่างๆ ในอาเซียนกัน ว่าเขามีอาหารประจำชาติที่บอกความเป็นประเทศของเขาอย่างไร รวมไปถึงบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าอาหารประจำประเทศไทยของเราคืออาหารจานใดนั้น วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกัน เผื่อว่ากลางวันนี้ หรือเย็นนี้ อาหารที่ได้แนะนำเหล่านี้อาจจะเป็นอาหารมื้อถัดไปก็ได้ค่ะ

Read the rest of this entry »

Share
ชุดประจำชาติอาเซียน
Sep 4th, 2012 by wanutwira 96,517 views

เครื่องแต่งกาย หรือชุดประจำชาตินั้น สามารถเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆ ที่มีแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิอากาศ ทำเลและที่ตั้ง ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ศาสนา สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมไปถึงสภาพงานและอาชีพ ดังนั้นเพื่อให้รู้จักกับประเทศในอาเซียนกันมากขึ้น วันนี้จึงนำชุดประจำชาติมาให้ได้ทำความรู้จักกัน ดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
“สามล้อ” ยานพาหนะท้องถิ่นของประเทศอาเซียน
Sep 4th, 2012 by wanutwira 8,044 views

หากกล่าวถึงยานพาหนะที่อยู่คู่กับคนเอเซียอย่างเราๆ มาช้านาน รับรองว่าบนสายทางของการเดินทาง หลากหลายพาหนะที่นำไปสู่จุดหมายต้องมีคนกล่าวถึง “สามล้อ” หรือชื่อเรียกอื่น เช่น สามล้อพ่วงข้าง สามล้อเครื่อง ซาเล้ง สามล้อแดง ตุ๊ก-ตุ๊ก สามล้อเครื่องยนต์ สกายแล็บ ฯลฯ รวมอยู่ในเหล่ายานพาหนะเป็นแน่ เพราะสามล้อนั้น เป็นอีกวิถีหนึ่งของการเดินทางของคนในยุคก่อน ซึ่งแม้เวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป ในปัจจุบันอาจจะมีหลงเหลือให้เดินบ้างประปราย แต่สายทางของสามล้อยังคงผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในประเทศอาเซียนหลายๆ ประเทศ นอกจากนี้ ปัจจุบันยังนำสามล้อมาประดิษฐ์เพื่อที่จะประยุกต์ให้เข้ากับวิชาชีพได้อย่างกลมกลืนอีกด้วย

Read the rest of this entry »

Share
คู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย
Jul 23rd, 2012 by wanutwira 501 views

คู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย

 

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำคู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย ประกอบด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับทิศทางการค้าและการลงทุนในสหพันธรัฐมาเลเซีย ตลอดจนเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อ ธุรกิจซึ่งรวบรวมจาก สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เพิ่มเติมด้วยข้อมูล จากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ นำไปใช้ ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และกำหนดกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างรู้เท่าทัน ส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยสามารถใช้ประโยชน์ จากกฎระเบียบและข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า ทั้งยังเป็นการ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ในปี 2558 (จากหน้าคำนำ) ติดตามฉบับเต็ม 

คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
คู่มือ การค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายการอ้างอิง:

กรมส่งเสริมการส่งออก. คู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก, 2555.

Share
กล้องถ่ายภาพจับแม่สีจากคางคก
Jul 31st, 2011 by rungsima 46 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม 2554
ข่าวหมวดทั่วไป – Technicolour toad caught on camera.
คางคกบอร์เนียวที่มีสีเป็นสายรุ้ง สายพันธ์ Ansonia Latidisca ดังในรูปภาพ ได้ถูกมองเห็นได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรก  ตั้งแต่ปี 1920s เป็นต้นมา โดยในครั้งนี้ถูกถ่ายภาพไว้โดยกลุ่มนักอนุรักษ์ ที่ไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ  ที่มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ กรุงอาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย  สหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ภาพถ่ายนี้ออกมามื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
และได้ประกาศว่าคางคกสายพันธ์นี้ ถูกค้นพบใหม่ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อปลายปี 2010  โดยทีมนักวิจัยชาวมาเลเซียนำโดย Indraneil Das จากมหาวิทยาลัยมาเลเซียซาราวัก

อ้างอิง :   Technicolour toad caught on camera . (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 475 (7356), 270-271.

http://www.nature.com/news/2011/110720/pdf/475270a.pdf

Share
การควบคุมไข้เลือดออก
Feb 7th, 2011 by rungsima 78 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์    ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2554
ข่าวหมวดวิจัย  Dengue control

องค์กรวิจัยของมาเลเซีย Institute for Medical Research ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 ว่ามีการทดลอง  เรื่องการทำหมัน ยุงที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม จำนวนราว
6,000 ตัว ในภาคสนามในพื้นที่รัฐปาหัง มาเลเซีย จุดมุ่งหมายเมื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีการ หยุดยั้ง จำนวนประชากรของยุงให้ลดลงของ นักวิทยาศาสตร์และกลุ่มผู้สนับสนุน ต่างแปลกใจด้วยเชื่อว่าการทดลองจะถูกเลื่อนออกไป
การทดลองนี้ เป็นการดำเนินการต่อจาก  การทดลองในเกาะเคย์แมนในทะเลแคริปเบียน เมื่อปี 2009 และ 2010 ที่ดำเนินการโดย บริษัทชื่อ  Oxitec ที่ตั้งที่ Oxford สหราชอาณาจักร

แหล่งที่มา :
Dengue control. (2011). Seven days : The News in  brief. เนเจอร์., 470 (7332), 10 – 11.

Share
ปาล์มน้ำมัน
Jan 13th, 2011 by suthiwan 177 views

ในช่วงระยะ 2- 3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ เรามักได้ยินข่าวเรื่องน้ำมันปาล์ม ขาดตลาดในประเทศไทยและมีราคาแพง ผู้บริโภคหันไปใช้น้ำมันพืชที่ทำจากถั่วเหลืองมากขึ้น หรือผู้บริโภคที่อยู่ทางภาคใต้ เปลี่ยนไปซื้อน้ำมันจากประเทศมาเลเซียแทน เพราะมีราคาถูกกว่าที่ขายในประเทศไทย  พ่อค้า แม่ค้า เปลี่ยนกลยุทธ์ในการปรุงอาหาร โดยใช้น้ำมันในการทำอาหารน้อยลง กล้วยแขกที่เราชอบรับประทานมีการปรับราคาสูงขึ้น  หากรัฐยังไม่สามารถแก้ไขในข้อนี้ได้ เราคงต้องปรับวิธีการรับประทานอาหาร ที่มีส่วนประกอบของน้ำมันให้น้อยที่สุด ฟาสต์ฟู้ดที่บรรดาน้อง ๆ หนู ๆ  ชอบรับประทานกัน  เช่น ไก่ทอด ก็อาจปรับราคาขึ้นอีกก็ได้ ผลพวงทั้งหมดที่กล่าวมาเกิดจากผลผลิตจากปาล์มได้ผลน้อย และพื้นที่ที่ปลูกปาล์มเกิดอุทกภัย ทำให้ต้นทุนการผลิตน้ำมันปาล์มสูงมาก ดังนั้นวันนี้เรามารู้จักปาล์มกันหน่อย

Read the rest of this entry »

Share
KM Experiences in Government Agencies in Malaysia
Nov 17th, 2010 by supaporn 93 views

ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศทีเริ่มดำเนินการจัดการความรู้ในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศที่มองเห็นว่า ถ้ามีการจัดการความรู้จะทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติในการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิตให้กับประเทศ การลดช่องว่างของทรัพยากรในเรื่องคน เป็นต้น มาเลเซียวางรากฐานด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การกำหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดการทำเศรษฐกิจฐานความรู้

จากการดำเนินการจัดการความรู้ของมาเลเซียพบว่า
1. มาเลเซียเป็นสังคมที่มีความหลากหลาย (Diversity society) ของคนในประเทศ แตกต่างทั้งพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรมและความเชื่อ
2. ลักษณะและขนบธรรมเนียม มีอิทธิพลต่อการปฏิสัมพันธ์ในองค์กร
3. ต้องมีความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างพื้นฐานทางวัฒนธรรมว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับคนในองค์กร
4. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคล และในทางกลับกันมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการความรู้
5. การจัดการความรู้จะดำเนินไปด้วยดี ถ้าได้รับการสนับสนุนด้วยกลยุทธ์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม
6. สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการจัดการความรู้ในองค์กร คือ การพัฒนากลยุทธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. การเกี่ยวข้องกับพนักงานเป็นสิ่งที่ต้องทำ และเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จ
Share
4th APIN Meeting ที่ฮานอย
Nov 28th, 2008 by supaporn 545 views

ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยมาพูดถึงนโยบายสารสนเทศแห่งชาติ ซึ่งทางยูเนสโก จัดเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2551 ที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย NATESCI เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ประเทศ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa