»
S
I
D
E
B
A
R
«
UMSkinCheck แอพฯ “ตรวจมะเร็งผิวหนัง” ด้วยตัวเอง
Aug 13th, 2012 by Valaiporn Changkid 67 views

Image Credit: UMSkinCheck by the University of Michigan

UMSkinCheck เป็นแอพพลิเคชั่นฟรีสำหรับ iPhone และ iPad ที่พัฒนาขึ้นโดย University of Michigan แอพพลิเคชั่นนี้สามารถคำนวณความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งผิวหนังได้ ถ้าใครกำลังรู้สึกถึงความผิดปกติของผิวหนังตัวเองกังวลว่าจะเป็นมะเร็งผิวหนังหรือไม่ UMSkinCheck ให้ผู้ใช้ตรวจสอบมะเร็งผิวหนังได้ด้วยตนเองโดยใช้กล้องมือถือตรวจหาสัญญาณต่างๆ ที่เป็นตัวบ่งบอกโรค 23 ภาพทั่วร่างกาย และเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล เช่น ตรวจรอยผื่นหรือไฝบนผิวหนัง นอกจากนี้ UMSkinCheck จะแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้คุณทำการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงบนผิวหนังของตัวเองในช่วงเวลาต่างๆ ​เพื่อ​ใช้ศึกษา​เปรียบ​เทียบหาก​เกิด​ความผิดปกติขึ้นบนผิวหนัง

รายการอ้างอิง
“happening : ตรวจมะเร็งผิวหนังด้วยตัวเอง”. SPICY. 10,411 : หน้า 57 ; 11-17 August 2012.
“แอพฯ ตรวจมะเร็งผิว”. บ้านเมือง [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.ryt9.com/s/bmnd/1453708. (วันที่ค้นข้อมูล : 13 สิงหาคม 2555).
“Healthy Tech: App helps detect skin cancer and 2 more stories”. [online]. Available: http://dvice.com/archives/2012/07/healthy-tech-we.php. Accessed: 13-08-2012.

Share
ความหวังในมะเร็งผิวหนัง
Aug 31st, 2011 by rungsima 124 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 25  สิงหาคม  2554
ข่าวหมวดธุรกิจ – Melanoma hope.
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA)  ได้อนุมัติยารักษาโรคมะเร็งผิวหนัง ที่ให้ผลในการรักษาอย่างยอดเยี่ยม ในการต่อต้านเชื้อมะเร็ง ในช่วงการทดสอบทางคลินิก ยานี้มีชื่อว่า Vemurafenib (Zelboraf) ที่มีเป้าหมายรับมือกับกลุ่มเซลล์กลายพันธ์ ในโปรตีนชนิด B-RAF นอกจากนี้ FDA ยังได้อนุมัติวิธีการทดสอบในการระบุมะเร็งที่มาจากเซลล์กลายพันธ์ด้วย
ยา Vemurafenib (Zelboraf) พัฒนาโดยบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 2 แห่งร่วมกันคือ  Plexxikon ตั้งที่เมือง Berkeley รัฐแคลิฟอร์เนีย และบริษัทยาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์  Roche

อ้างอิง : Melanoma hope.   (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 476 (7361), 376 – 377.

http://www.nature.com/news/2011/110824/pdf/476376a.pdf

Share
แบบจำลองมะเร็งผิวหนัง
Mar 31st, 2011 by rungsima 115 views

Melanoma Modelled  ชื่อเรื่องหน้าปกล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 24 มีนาคม 2554

ปลาม้าลาย (Zebra fish) ที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมประกอบด้วย  ยีนของมนุษย์ที่ชื่อ human oncogene BRAF (V600E) ที่เป็นยีนกลายพันธุ์ที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยมะเร็งผิวหนัง (melanoma) ผลงานวิจัยจาก 2 บทความ จาก Leonard Zon และผู้ร่วมงานแสดงผลการศึกษาในเรื่องพันธุกรรมของมะเร็งและการพัฒนายา ส่วน Ceol et al.
ศึกษาการคัดกรองยีนที่ทำหน้าที่ร่วมกันกับ BRAF ที่กลายพันธ์และระบุถึง SETDB1 ที่เป็นยีนที่สามารถกระตุ้นการเกิดขึ้นของ melanoma ในปลา

SETDB1 เป็นเอนไซม์ชนิด histone methylating ที่มัก แสดงออกเด่นชัดมากในกลุ่มผู้ป่วย melanomas งานวิจัยนี้ ทำให้เห็นความสำคัญของ SETDB1 ที่เป็นยีนมะเร็ง (oncogene) นอกจากนี้งานวิจัยจาก white et al. ค้นพบถึงการแสดงออกของลายเซ็นของยีนที่ รับ melanoma ได้ไว ในตัวอ่อนของปลา Zebrafish นี้

รูปภาพหน้าปก  รูปภาพปลา Zebrafish

อ้างอิง :
Melanoma Modelled .  2011. Nature. 471, 7339 (24 March 2011)  The cover.

http://www.nature.com/nature/current_issue.html

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa