»
S
I
D
E
B
A
R
«
เด็กไทยโชว์ฟอร์มเจ๋งทำคะแนนนำหุ่นยนต์กู้ภัยโลก
Jun 24th, 2012 by pensiri 67 views

เอสซีจี และสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย สุดปลื้มใจเยาวชนไทยทีมสเตบิไลซ์ผ่านฉลุยเข้ารอบรองชนะเลิศ ตั้งเป้าคว้าแชมป์โลกสมัยที่7

เอสซีจี และสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย สุดปลื้มใจเยาวชนไทยทีมสเตบิไลซ์ (Stabilize) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โชว์ฟอร์มเจ๋งทำคะแนนสูงสุดทิ้งห่างคู่แข่ง ผ่านฉลุยเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก World RoboCup 2012 ที่เมืองเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก ตั้งเป้าคว้าแชมป์โลกสมัยที่ 7 ให้ประเทศไทย
Read the rest of this entry »

Share
ห้ามโทร.ก่อนได้รับอนุญาต
Jun 5th, 2012 by pensiri 86 views

เครื่องมือตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ สิ่งประดิษฐ์จากสองนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่จะช่วยตัดตอนเครือข่ายค้ายาเสพติดในเรือนจำ

ขบวนการค้ายาเสพติดและ เครือข่ายการค้ายาเสพติดในเรือนจำที่ตำรวจสามารถจับกุมได้ ในปัจจุบัน เครื่องมือสำคัญที่คนร้ายนำมาใช้ในการปฏิบัติการคือ โทรศัพท์มือถือ โดยผู้ค้าที่เป็นผู้ต้องขัง จะโทรศัพท์มือมือสั่งการเกี่ยวกับการซื้อขายกับผู้อยู่ข้างนอกในเรือนจำ การแก้ปัญหาและเป็นการตัดขาดระหว่างเครือข่ายการค้าขายยาเสพติดวิธีหนึ่งก็ คือการตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ Read the rest of this entry »

Share
ข้าวขาวดอกมะลิทนน้ำท่วม
Apr 13th, 2012 by supaporn 110 views

เป็นนวัตกรรมในกลุ่มที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่ม  พัฒนาโดย: ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
(ไบโอเทค) สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวสายพันธุ์ที่ทนอยู่ใต้น้ำได้ประมาณ 15-21 วัน โดยที่ต้นข้าวไม่ตาย ทนน้ำท่วมฉับพลันได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะนาปี เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมฉับพลันจุดเด่นของเทคโนโลยีการพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน คือ ช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียผลผลิตอันเนื่องมาจากการเกิดอุทกภัยในแต่ละปี นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (เครื่องหมายพันธุกรรม) ในการปรับปรุงพันธุ์ดังกล่าว ยังช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือก ลดระยะเวลาในการดำเนินการ อีกทั้งประหยัดงบประมาณโดยสามารถทดแทนการทดสอบในสภาพจริง

ข้าวขาวดอกมะลิทนน้ำท่วม

รายการอ้างอิง:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
เครื่องบรรจุทรายรุ่นที่ 2
Apr 13th, 2012 by supaporn 120 views

เป็นนวัตกรรมในกลุ่มที่เกี่ยวกับการเตรียมรับน้ำท่วมและจัดการกับน้ำท่วม ขัง พัฒนาโดย: ทีมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร. ธัญบุรี)

มทร. ธัญบุรีคิดเครื่องบรรจุทรายรุ่น 2 ซึ่งบรรจุได้ไวกว่าเดิม 2 เท่าโดยสามารถกรอกทรายได้ 14 ถุงต่อนาที จากรุ่นแรกที่ทำงานได้7 ถุงต่อนาที โดยอาศัยแรงงานคนเพียงแค่ 2 คน โดยตัวเครื่องบรรจุ
ทรายประกอบด้วยสอง ส่วนคือ ส่วนสายพานลำเลียงทำจากยางยาว 2 เมตร ปรับความเร็วด้วยการควบคุมมอเตอร์ขับขนาด 1 แรงม้า สามารถลำเลียงทรายได้ในอัตรา 60-140 กิโลกรัมต่อ 1 นาที และ     ส่วนควบคุมการบรรจุตัวเครื่องทรงกระบอกทำจากเหล็ก ด้า้นในมีชุดกวาดป้องกันทรายติด ที่น้ำหนัก 17-20 กิโลกรัมต่อ ถุง สามารถบรรจุได  7-14 ถุงตอ่ นาที ยิ่งกว่า่นั้นยังสามารถผลิตได่ต่อเนื่องทำให ้
ผลิตได้ทันต่อความต้องการ สามารถบรรจุได้ทั้งทรายเปียกและทรายแห้ง นอกจากนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในสภาพพื้นที่ที่ไม่อำนวยในการใช้ไฟฟ้า เครื่องนี้ยังมีระบบผลิตไฟฟ้าด้วยตนเอง จากชุดผลิตไฟฟา้ เครื่องยนต์เ์บนซิน ทำให้สามารถย้า้ยไปทำงานได้ทุกที่แม้ไฟฟ้าดับหรือไม่มีระบบไฟฟ้า หากคิดที่ความเร็วสูงสุด 7 ถุงต่อนาทีสามารถผลิตทรายบรรจุกระสอบได้ 420 ถุงต่อชั่วโมง เปรียบเทียบ กับการผลิตของคนที่ 2 ถุงต่อนาที ใช้เวลา 1 ชั่วโมงไม่หยุดพัก ผลิตทรายบรรจุกระสอบได้ 120 ถุง พบว่าเครื่องผลิตได้มากกว่า 3.5 เท่า

เครื่องบรรจุทรายรุ่นที่ 2

รายการอ้างอิง:

สำนัก งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงาน, 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa