»
S
I
D
E
B
A
R
«
ผู้ใช้จักรยานเป็นพาหนะในเมืองเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดมากกว่าคนเดินเท้า
Jul 25th, 2012 by wanutwira 124 views

ผู้ใช้จักรยานเป็นพาหนะในเมืองเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดมากกว่าคนเดินเท้า เป็นผลงานวิจัยของทีมนักวิจัยซึ่ง นำทีมโดย ศาสตราจารย์ Jonathan Grigg จากสถาบันในประเทศอังกฤษอย่าง Barts และ London School of Medicine ได้ระบุว่าผู้คนที่ใช้จักรยานเป็นพาหนะประจำตัวเพื่อใช้ขับขี่สัญจรไปมาในเมืองมีความเสี่ยงมากไปในการเกิดโรคปอดอันเนื่องมาจากปริมาณของเขม่าควันที่สูดดมเข้าไปในร่างกาย

Read the rest of this entry »

Share
ความกังวลเรื่องการรั่วไหลของมีเทน และ น้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี
Jun 9th, 2012 by rungsima 59 views

เรื่องเด่นด้านวิทยาศาสตร์ 100 เรื่อง ในปี 2011  จาก Discover  Magazine  – Jan/Feb 2012
100 Top stories of  2011 : The year in Science 2011
ด้วยเทคโนโลยีการขุดเจาะที่ชื่อ Hydraulic fracturing หรือ Fracking ที่มีการขุดเจาะหาก๊าซธรรมชาติ ที่รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา  ก่อให้เกิดคำถามถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มีการสุ่มตรวจน้ำดื่ม จากบ่อ 68 แห่ง
และพบว่ามีการปนเปื้อนมีเทนที่เกินค่ามาตรฐาน  จากรายงานของ วารสาร PNAS รายงานว่านักวิทยาศาสตร์ ของ Duke University  เป็นคนแรกที่พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างการขุดเจาะ กับ มลพิษในน้ำใต้ดิน บ่อที่อยู่ใกล้จุดขุดเจาะมีความเข้มข้นของมีเทนสูงกว่าที่อยู่ไกลกว่า

ติดตามอ่านรายละเอียดได้ ใน แมกกาซีน Discover  หรือ ที่เว็บไซต์  http://discovermagazine.com/
อ้างอิง – Linda Marsa. (2012). New Fracking Worries : Methane leaks, Radioactive water. , Discover (January/February 2012), p.41.

Share
ควันดำ (Black smoke)
Sep 1st, 2011 by kusa 87 views

ควันดำ จัดเป็นมลสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญ ซึ่งควันดำนี้คือ สารไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เป็นส่วนของฝุ่น(Dust Full) และอนุภาคแขวนลอยในอากาศประเภท Suspended particulate ซึ่งเป็นอนุภาคที่สามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน รวมตัวกัน สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ในลักษณะเป็นกลุ่มของอนุภาคที่มีสีค่อนข้างดำหรือเทาปนดำ แหล่งที่ปล่อยควันดำ คือ รถและโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้กระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ
บรรณานุกรม : วารสารอพวช.  7, 75( กันยายน  2551) : 57

Share
นักวิทยาศาสตร์แสวงหาคำตอบมลพิษก๊าซเรือนกระจกตัวใหม่
Nov 30th, 2010 by Valaiporn Changkid 37 views

นักวิทยาศาสตร์แสวงหาคำตอบมลพิษก๊าซเรือนกระจกตัวใหม่จากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่อุปสงค์ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนทีวีจอแบน (Flat-panel display) กำลังเพิ่มมากขึ้นนั้น นักวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศ (Atmospheric Scientist) แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3) ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งจากอุตสาหกรรมเหล่านั้น ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการใช้ก๊าซไนโตรเจนฟลูออไรด์ในการทำความสะอาดห้อง (Chambers) ที่ใช้เพื่อให้ไอสารเคมีของวัสดุที่เป็นหลักเกาะลงบนแก้วหรือซิลิกอนเวฟเฟอร์ และส่วนใหญ่แล้วก๊าซดังกล่าวจะถูกกำจัดทำลายในกระบวนการผลิต

ปัจจุบันผู้ผลิตก๊าซ NF3 รายใหญ่ เช่น Air Product & Chemicals กำลังอยู่ในขัน้ ตอนขยายกำลังผลิตทั่วโลกเป็น 3,000 ตันต่อปี เพื่อให้มีปริมาณพอเพียงต่อความต้องการของโลก ในส่วนผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ความเห็นด้วยว่าควรมีการตรวจวัดระดับของก๊าซ NF3 ในบรรยากาศโลกด้วย แต่ขณะเดียวกันได้อ้างถึงประสบการณ์การวิจัยที่พบว่ามีเพียงปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ของก๊าซ NF3 เท่านั้นที่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศ ทัง้นี้อีก 98 เปอร์เซ็นต์มีการกำจัดโดยกระบวนการทำความสะอาดโดยระบบควบคุมมลพิษของโรงงาน

อย่างไรก็ตาม มีการประเมินว่าในปี พ.ศ. 2551 จะมีการผลิตก๊าซไนโตรเจนฟลูออไรด์ทัว่โลกถึง 4000 ตัน แต่ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจวัดว่าปริมาณที่แท้จริงของก๊าซนี้ในปรรยากาศโลกมีอยู่ในปริมาณเท่าใด

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/325—-72551

Share
หน่วยต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงแบบท่อ 1 kW ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานในบ้าน/ชุมชน
Oct 6th, 2009 by supaporn 428 views

จากที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เล็งเห็นความสำคัญของการแสวงหาพลังงานรูปแบบใหม่ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้ใช้งานได้ทั้งในบ้านและชุมชน โดยไม่ก่อให้เกิดสภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมใด จึงได้วิจัยและพัฒนาหน่วยต้นแบบ 1 kW ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในบ้านเรือน/ชุมชน เพื่อสร้างต้นแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กไม่เกิน 3 kW โดยไม่ต้องมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือถ่านหิน สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากปฏิกิริยาเคมีของก๊าซไฮโดรเจน (ก๊าซเชื้อเพลิง) และก๊าซออกซิเจนจากอากาศ และยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการชาร์ตใหม่ ตราบเท่าที่มีก๊าซเชื้อเพลิงและอากาศ ก็จะทำให้มีไฟฟ้าใช้ได้ตลอดเวลา นับว่าเป็นอีกผลงานเด่นของโปรแกรมพลังงานทางเลือกของเอ็มเทค

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa