»
S
I
D
E
B
A
R
«
มหัศจรรย์ร่างกายของเรา
Sep 3rd, 2011 by kusa 68 views

เวลาในแต่ละวันมีผลต่อการทำงานของเซลล์ในร่างกายและระบบดูดซึมของยาที่เข้าสู่ร่างกายอย่างไร
เวลา 06.45 น. ความดันเลือดพุ่งขึ้นมากที่สุด
เวลา 07.30 น. การหยุดหลั่งของสารเมลาโทนิน
เวลา 08.30 น. การเคลื่อนที่ของลำไส้พอสมควร
เวลา 09.00 น. การหลั่งสารเทสโทสเทอโรนสูงสุด
เวลา 14.30 น. การประสานกันของอวัยวะในร่างกายดีที่สุด
เวลา 15.30 น. การสนองตอบเร็วที่สุด
เวลา 17.00 น. คาร์ดิโอวาสคิวลาร์ (Cardiovascular) ประสิทธิภาพทางกล้ามเนื้อหัวใจและความแข็งแรงทางกล้ามเนื้ออื่นสูงสุด
เวลา 18.30 น. ความดันโลหิตสูงที่สุด
เวลา 19.00 น. อุณหภูมิของร่างกายสูงที่สุด
เวลา 21.00 น. การหลั่งของสารเมลาโทนิน (Melatonin) เริ่มทำงาน
เวลา 22.30 น. การเคลื่อนที่ของลำไส้ลดลงมาก
เวลา 02.00 น. การนอนหลับลึกที่สุด
เวลา 04.30 น. อุณหภูมิในร่างกายต่ำที่สุด
บรรณานุกรม : วารสารอพวช.  7, 77( พฤศจิกายน  2551) : 57

Share
เงินทุนวิจัยเรื่องจีโนม
Jun 1st, 2011 by rungsima 50 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม  2554
ข่าวหมวดวิจัย-   Genome Grants.

โครงการ ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements) ของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Institutes of  Health, NIH)   ที่มีจุดมุ่งหวังในการจัดทำแคตตาล็อกข้อมูลส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ในจีโนมของมนุษย์ ได้รับงบประมาณวิจัยขยายเพิ่มขึ้นอีกเป็น จำนวน 123 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาของสถาบันวิจัยจีโนมมนุษย์แห่งชาติ  ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการทำวิจัย ได้อนุมัติจ่ายงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ามา Elise Feingold ผู้อำนวยการโครงการ ENCODE ได้รายงานให้แก่คณะกรรมการถึงความสำเร็จในการหาภาพการทำงานของ RNA ที่เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจเฉพาะ

อ้างอิง :  Genome grants.  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 473 (7348),424 – 425.

http://www.nature.com/news/2011/110525/pdf/473424a.pdf

Share
ปัจจัยจากมนุษย์
Feb 22nd, 2011 by rungsima 38 views

The human factor. เป็นชื่อเรื่องของเนื้อหาหน้าปกจากวารสารเนเจอร์ล่าสุด  ฉบับวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2554

ภาพจากหน้าปก แสดง พื้นที่ของหมู่บ้านบาวาเรียน  ที่มีสภาพน้าท่วมเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2005  ที่บางส่วนได้อพยพหลบหนีภัยหลังจากแม่น้ำ Lo isach ท่วมหลังจากฝนตกหนัก ผลกระทบที่สำคัญของกิจกรรมมนุษย์  วิทยาการด้านการวิวัฒนาการของมนุษย์ ที่เกิดจากน้ามือมนุษย์  (anthropogenic) ได้ทำการศึกษาด้วยการสังเกตถึงแนวโน้มของอุณหภูมิและค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝน (precipitation) แต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการศึกษาอย่างเป็นทางการเพื่อระบุถึง ลายพิมพ์นิ้วมือของมนุษย์ (identified-human fingerprint) ถึงการที่ปริมาณน้ำฝนมากที่รุนแรง และมีการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการยากในการประเมินถึงผลกระทบจากมนุษย์ที่มีผลต่อเหตุการณ์ทางภูมิอากาศในรูปแบบต่าง ๆ

ขณะนี้มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ 2 กลุ่ม ที่แสดงหลักฐานว่าก๊าซเรือนกระจกจากฝีมือมนุษย์( anthropogenic greenhouse) มีส่วนทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของความเป็นไปได้ของปริมาณ
น้ำฝนอย่างมีนัยสำคัญและทำให้พื้นที่ท้องถิ่นเกิดน้ำท่วมโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ชื่อ Min et al เปรียบเทียบการสังเกตและการ จำลองเลียนแบบปริมาณ ของน้ำฝนช่วงปี 1951 กับ ปี 1999 ของทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชียแถบเหนือ ทีมนี้ค้นพบตัวเลขสถิติอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนทีมที่ 2 โดย Pall et al ได้จำลองสภาวะภูมิอากาศ แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกที่มีผลทำให้เกิดการเสี่ยงของภาวะน้ำท่วมของอังกฤษและเวลล์เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ปี 2000

แหล่งที่มา :
The human factor.  (2011). เนเจอร์., 470(7334), The cover

Share
อนาคตที่สว่างไสว
Feb 15th, 2011 by rungsima 21 views

The future is bright  ชื่อเรื่องของเนื้อหาหน้าปกล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2554

ภาพหน้าปก  รูปหลอดไฟ ที่มีแสงสว่าง

เป็นเวลาครบรอบ 10 ปี ตั้งแต่มีบทความเสนอถึงร่างลำดับเบสของมนุษย์ (seguence of the human genome) โดยโครงการจีในมของมนุษย์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 10 ปี ดังนั้นวารสารเนเจอร์ฉบับนี้ จึงนำเสนอบทความหลัก 3 เรื่องที่เกี่ยวกับจีโนมของมนุษย์ (human genomics)

ธีมหลักของหน้าปกเป็นเรื่อง หลอดไฟฟ้าของผู้แต่งชื่อ Eric Grcen และ Maik Guger จาก US. National Human Genome Research Institute ที่นำเสนอถึงวิสัยทัศน์  ของอนาคตของการศึกษา genomics medicine (ดังในหน้าที่ 204) บทความที่ 2  นำเสนอถึงประวัติการกำเนิดของโครงการสำคัญนี้ และการมองย้อนกลับถึงความสำเร็จที่ผ่านมา (ดังในหน้าที่ 187)
และบทความเรื่องที่ 3 โดยผู้แต่ง Elaine Mardis (ดังในหน้าที่ 198) นำเสนอถึงเทคโนโลยีลำดับเบสดีเอ็นเอ ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในความก้าวหน้าของจีโนมิคในช่วงที่ผ่านมา
10 ปีนั้น

แหล่งที่มา :
The future is bright.  (2011). เนเจอร์., 470(7333), The cover

Share
โครงการจีโนมมนุษย์พันโครงการ (A thousand genomes)
Nov 3rd, 2010 by rungsima 121 views

เป็นชื่อเรื่องของหน้าปก วารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 28 ตุลาคม 2553  มีเนื้อหาสรุปคือ

วารสารเนเจอร์ ฉบับนี้ ประกาศนำเสนอข้อมูลโครงการจีโนมมนุษย์ 1000 โครงการ เป็นที่แรกสุด โดยโครงการเหล่านี้เป็นความร่วมมือนานาชาติที่ร่วมกันวิจัย ค้นหาข้อมูลบัญชีรายการ
แค็ตตาล็อกที่ครอบคลุมของจีโนมมนุษย์เผยแพร่ให้แก่สาธารณชน ความหลากหลายของพันธุกรรมมนุษย์ จากแผนการเดิมที่กำหนดจะจัดทำลำดับเบส (sequence) ประมาณ
2,000 ชุด ของจีโนมที่ยังไม่ได้มีการระบุสำหรับกลุ่มประชากร 20 เชื้อชาติทั่วโลก
ความผันแปรของข้อมูลลำดับเบสของมนุษย์ ถือเป็นข้อมูลหลัก พื้นฐานที่สำคัญ ในการค้นหาความจริง ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะทางพันธุกรรม (genotype) กับลักษณะที่แสดงออกมา
เช่น ผมหยิก สูง เตี้ย (phenotype)
เมื่อปี 2008 มีการเปิดเผย แค็ตตาล็อก 11 ล้าน SNPs ( single nucleotide polymorphism) แก่สาธารณชน และ 3 ล้านข้อมูล indels (insertion & deletions) โดยจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล
ภายในเล่ม มีบทความพิเศษ ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้  เช่น ชื่อเรื่อง A map of human genome variation from population scale sequencing เป็นต้น

รูปภาพ หน้าปก  เป็นรูปโลก  ที่รูปภาพมนุษย์ยืนเรียงกัน ราว 10 แถวกันเต็มลูกโลก

อ้างอิง หน้าปก  (About the cover) วารสารเนเจอร์ ฉบับที่ 7319  ช่วงวันที่ 22 – 28  ตุลาคม  2553

Share
บทความวิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารไซแอนติฟิค อเมริกัน (ตุลาคม-๕)
Oct 13th, 2010 by rungsima 180 views

ฉบับ เดือน ตุลาคม  ๒๕๕๓

หน้าปกหลัก เรื่อง วิวัฒนาการของมนุษย์ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุด (Human Evolution is not over)
รูปภาพ กระโหลกศรีษะของมนุษย์เรียงซ้อนกัน

มนุษย์ยังคงมีการวิวัฒนาการ แต่ไม่มีหลักฐานที่เด่นชัดที่เป็นชั้นยอดตลอดมา หรือไม่รวดเร็วดังเช่นการค้นพบในยุคปัจจุบันที่ไม่นานมานี้
นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า เราดูเหมือนว่ากำลังต่อต้านกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นมาในช่วงสหัสวรรษใหม่นี้ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

(จีโนม)  มากกว่าที่การป้องกันของชีวภาพ

มีบทความเด่นในเรื่องนี้ ภายในเล่มชื่อ How we are evolving ? ในหน้าที่ ๔๐-๔๗

อ้างอิง หน้าปก  (About the cover) วารสารไซแอนติฟิก อเมริกัน ฉบับเดือนตุลาคม ๒๐๑๐  ปีที่ ๓๐๓ ฉบับที่ ๔

Share
การสงวนรักษาทรัพยากรห้องสมุด
Jan 1st, 2008 by supaporn 582 views

ได้อ่านบทความของ คุณจิราภรณ์ อรัณยะนาค เรื่องการสงวนรักษาทรัพยากรห้องสมุด กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรของห้องสมุดเสื่อมสภาพออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ สาเหตุภายนอกและสาเหตุภายใน

  1. สาเหตุภายใน คือ กระบวนการขำรุดเสื่อมสภาพซึ่งเกิดจากตัววัสดุเอง เช่น สารเคมีบางชนิดที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษ หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทำให้กระดาษเสื่อมสภาพในระยะเวลาอันสั้น
  2. สาเหตุภายนอก คือ กระบวนการชำรุดเสื่อมสภาพซึ่งเกิดจากการกระทำของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มนุษย์ อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง ลม ฝน ฝุ่นละออง ก๊าซ นก หนู แมลง จุลินทรีย์ เป็นต้น
Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa