»
S
I
D
E
B
A
R
«
4 ภาคีส่งหุ่นยนต์แก้วิกฤติน้ำ
Jul 6th, 2012 by pensiri 81 views

ก.วิทย์ ผนึก 3 มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลน้ำ ส่งเรือติดหุ่นยนต์วัดความตื้นเขินลำคลอง เพิ่มหุ่นยนต์เฝ้าประตูน้ำ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผนึก 3 มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลน้ำ ส่งเรือติดหุ่นยนต์วัดความตื้นเขินลำคลอง เพิ่มหุ่นยนต์เฝ้าประตูน้ำ พร้อมยานบินอเนกประสงค์ถ่ายภาพทางอากาศเสริมดาวเทียม
Read the rest of this entry »

Share
นักวิทยาศาสตร์ปลุกคนไทยรับมือโลกแปรปรวน-วิกฤตอาหาร
May 18th, 2011 by pensiri 89 views

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีแห่งชาติ (สวทช.) จัดอภิปราย “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 6 (วทท. เพื่อเยาวชนครั้งที่ 6) เมื่อเร็วๆ นี้

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa