»
S
I
D
E
B
A
R
«
แผ่นดินไหวขนาดเล็กก็อาจทำให้เกิดสึนามิขนาดใหญ่ได้
Jun 9th, 2012 by wanutwira 51 views

เชื่อหรือไม่ว่า เหตุแผ่นดินไหวเล็กๆ ในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวได้ง่ายนั้นอาจจะเป็นสาเหตุของสึนามิที่มีขนาดใหญ่จนน่าประหลาดใจได้ การค้นพบเหล่านี้อาจจะให้ความกระจ่างในเรื่องของสึนามิที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินขนาดแมกนิจูด 9.0 ที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเมื่อปีที่ผ่านมาได้เช่นกัน

นักวิจัยได้ค้นพบด้วยว่าแรงสั่นไหวแบบคลื่นความถี่ต่ำที่อยู่ในความรุนแรงระดับตั้งแต่ 3.8 ไปจนถึง 4.9 แมกนิจูดและระยะเวลาของการเกิดอยู่ที่ 30 ถึง 100 วินาที  ซึ่งถือว่านานผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลา 1 ถึง 2 วินาทีของแผ่นดินไหวปกติที่อยู่ในระดับแมกนิจูดคล้ายๆ กัน

Read the rest of this entry »

Share
ทำความรู้จักกับ “ภัยแผ่นดินไหว”
May 2nd, 2012 by Valaiporn Changkid 61 views

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เกือบทั่วโลก ต้องประสบกับภัยพิบัติประเภท “ภัยแผ่นดินไหว” กันอย่างต่อเนื่อง แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งสร้างความตระหนกตกใจ และสร้างความสูญเสียให้กับทรัพย์สิน ตลอดจนสูญเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากน้อยแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของความสั่นไหวของ “ภัยแผ่นดินไหว” เพื่อเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราโดยไม่รู้ตัว เรามาทำความรู้จักกับภัยแผ่นดินไหว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยดังกล่าว

  • ลักษณะนิสัยของแผ่นดินไหว : แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง โดยไม่มีสิ่งบอเหตุล่วงหน้า
  • ข้อควรจำ : เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงมักจะมีแผ่นดินไวตามมาอีกหลายครั้งเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจจะเกิดจากแผ่นดินเกิดรอยแยก เกิดแผ่นดินหรือมีดินถล่ม และหากเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงมากๆ อาคารสิ่งปลูกสร้างอาจจะไม่พังทลายในทันทีแต่อาจจะเกิดการพังทลายในภายหลังได้

ข้อควรปฏิบัติ :

  1. ตรวจสอบที่พักอาศัยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงกับการเกิดแผ่นดินไหวหรือไม่
  2. ควรเสริมที่พักอาศัยหรืออาคารให้มั่นคงแข็งแรงมากขึ้นเพื่อต้านแรงจากเหตุการแผ่นดินไหว
  3. ทำที่ยึดสำหรับตู้และเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้ล้มหากเกิดเหตุ
  4. ติดตั้งระบบป้องกันแก๊สไม่ให้รั่วไหล โดยใช้สายท่อแก๊สที่มีความยืดหยุ่นได้
  5. หากเกิดแผ่นดินไหวให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้หน้าต่างหรือผนังห้อง
  6. ควรมีอุปกรณ์สำคัญต้นติดตัวไว้ อาทิ ไฟฉาย หากเกิดไฟดับเพื่อใช้ส่องทางออก วิทยุไว้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

  1. Read the rest of this entry »
Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa