»
S
I
D
E
B
A
R
«
Cloud computing service เมฆหมอกบนฟ้าหลังฝน
Jul 11th, 2012 by khansiri 187 views

จากเหตุการณ์ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดภัยธรรมชาติจากเหตุการณ์พายุพัดถล่ม เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเกิดผลกระทบทำให้พลเมืองประมาณ 2 ล้านคน ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 วันนั้น บริษัท Amazon หนึ่งในผู้ให้บริการยักษ์ใหญ่ของระบบ Cloud Computing Services ซึ่งมีระบบเครื่องแม่ข่ายศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูล (Data Center) ตั้งอยู่ที่เมือง Ashburn รัฐ Virginia ก็ได้รับผลกระทบจากพายุนี้เช่นกัน ซึ่งส่งผลให้ Amazon ต้องหยุดให้บริการ Cloud service แก่ลูกค้า เช่น บริษัท Netflix และบริษัท Pinterest รวมถึงลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐ Read the rest of this entry »

Share
ภัยธรรมชาติ
Oct 19th, 2011 by pensiri 55 views

ภัยธรรมชาติ นั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ หรือมนุษย์ได้ทำให้มันเกิดขึ้นมา ภัยธรรมชาติมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปบางอย่างร้ายแรงน้อย บางอย่างร้ายแรงมากซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การเกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วม การเกิดพายุ การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น ซึ่งภัยธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะร้ายแรงมากหรือน้อยก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยที่มนุษย์ไม่ได้ตั้งตัว แบ่งเป็น 8 ประเภท
วาตภัย, อุทกภัย, ทุกขภิกขภัย, พายุฝนฟ้าคะนอง, คลื่นพายุซัดฝั่ง, แผ่นดินไหว, แผ่นดินถล่ม, และไฟป่า

Read the rest of this entry »

Share
ภัยพิบัติดินถล่ม
Jun 15th, 2011 by kusa 46 views

ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงฤดูฝน ภัยธรรมชาติที่อาจมีมากับลมฝนก็คือดินถล่ม เรามาเตรียมรับมือภัยพิบัติดินถล่มกันเถอะ
ก่อนเกิดเหตุ
- ตรวจสอบว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มหรือไม่ เช่น เคยมีเหตุการณ์ดินถล่ม หรือน้ำป่าไหลหลากมีฝนตกหนักหรือตกต่อเนื่องเป็นวันๆ หรือไม่ นอกจากนี้แม้ว่าฝนจะตกไม่หนักแต่ถ้าระบายน้ำได้ช้า ดินอุ้มน้ำไว้มาก ที่ราบบริเวณเชิงเขาก็อาจจะไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้ เหมือนกรณีที่เกิดขึ้นในภาคใต้
- สำรวจทางหนีทีไล่ เช่น ควรรู้ว่าจุดที่อยู่สูงพอที่จะหลบภัยเวลาเกิดเหตุน้ำท่วมอยู่ที่ไหน
- ซักซ้อมวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องกับคนในครอบครัว
- เตรียมชุดรับมือภัยพิบัติ
- ไม่ข้ามลำธาร คู คลอง ที่มีระดับน้ำสูงเกินเข่าเด็ดขาด
- ย้ายเฟอร์นิเจอร์และข้าวของขึ้นที่สูง
- ติดตามข่าวสาร Read the rest of this entry »

Share
พายุฤดูร้อน ภัยปกติที่จะไม่ปกติ
May 8th, 2011 by ilada 45 views

โลกยุคปัจจุบันกำลัง ‘เอาคืนมนุษย์’ ที่ทำลายธรรมชาติ ทำลายโลก ‘อย่างกราดเกรี้ยว” ซึ่งแม้แต่ประเทศที่เจริญรุดหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา

นักสื่อสารทางวิชาการ คนไทยระวัง ทาง ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติจีน ฯลฯ ต่างก็ไม่อาจต้านทานความกราดเกรี้ยวนี้ได้ และสำหรับประเทศไทยที่ก็มีการทำลายธรรมชาติไปไม่น้อย ทั้งจากการพัฒนาสังคมเมือง การทำธุรกิจระดับครัวเรือน บริษัท ประเทศ และการทำลายธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์อย่างผิดกฎหมาย ปัจจุบันก็เกิดภัยธรรมชาติระดับรุนแรงให้เห็น ๆ กันอยู่ ทั้ง ภัยน้ำท่วม ภัยดินถล่ม ภัยแล้งภัยพายุ

ล่าสุด “พายุฤดูร้อนระดับรุนแรง” ก็กำลังน่ากลัว ถ้าไม่ระวังกันให้ดีคงต้องมีการสูญเสียกันมาก

หากว่ากันถึง “พายุฤดูร้อน” ที่ตอนนี้มีการประกาศเตือนให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และประธานชมรมคนรักมวลเมฆ ให้ความรู้ความเข้าใจไว้ในเว็บไซต์ http://gotoknow.org/blog/weather และเว็บไซต์ http://cloudloverclub.com โดยสังเขปมีดังนี้ คือ ช่วงฤดูร้อนระหว่างที่อากาศบ้านเรากำลังร้อนอบอ้าว ถ้าบังเอิญความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทย ก็จะมีลมซึ่งแห้งและเย็นพัดเข้าสู่ไทย

เนื่องจากอากาศผู้รุกรานซึ่งแห้งและเย็น มีลักษณะต่างจากอากาศเจ้าบ้านซึ่งร้อนและชื้นอย่างมาก จึงทำให้อากาศในบริเวณที่ปะทะกันแปรปรวนอย่างรุนแรงฉับพลัน เปรียบง่าย ๆ ก็คือเมฆฝนฟ้าคะนองเสมือนม็อบขนาดใหญ่ซึ่งมีพลังกดดันรัฐบาลมหาศาล ถ้าเกิดที่ไหนก็มั่นใจได้เลยว่า ทั้งพายุ ฝนตกหนัก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า จะกระหน่ำบริเวณนั้นแบบรวมมิตร เผลอ ๆ อาจมีลูกเห็บแถมด้วย

Read the rest of this entry »

Share
ข้าวเหนียว “ธัญสิริน”
Apr 7th, 2011 by supaporn 174 views

CPM e-News ประจำเดือน มีนาคม 2554 ฉบับนี้ มีหลายเรื่องความรู้ที่เกิดจากงานวิจัยภายใต้โปรแกรมวิจัยต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  อาทิ เช่น

 • ข้าวเหนียว “ธัญสิริน”

เป็นข้าวเหนียวที่ต้านทานโรคไหม้ และเป็นผลงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ร่วมกันระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้การสนับสนุนของโปรแกรมข้าว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และได้รับพระราชทานชื่อพันธุ์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

 • ซอฟต์แวร์การออกแบบลายผ้า

โปรแกรมออกแบบลายผ้า “JK Weave” ซึ่งพัฒนาโดย อ.จักรภพ ใหม่เสน และทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายับ โดยศึกษารูปแบบของลายทอผ้าโบราณสำหรับนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาลายทอแบบใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนา งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อสารสนเทศและอุปกรณ์เคลื่อนที่ (IMA) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ยื่นจดลิขสิทธิ์แล้ว

 • สิ่งมีชีวิตพยากรณ์ เตือนภัยธรรมชาติ

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program – BRT) ภายใต้โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำเสนอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ที่แม้แต่พืชและสัตว์ก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วย เช่น การอพยพย้ายถิ่นของไส้เดือนดิน เนื่องจากความชื้นในดินหายไป และบริเวณดังกล่าวจะเผชิญกับภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นการเตือนให้รู้ว่าภัยแห่งกำลังใกล้เข้ามา และเสนอผลการศึกษาการใช้สิ่งมีชีวิตเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การตรวจปริมาณสัตว์พื้นใต้น้ำในกลุ่มหนอนปล้องและกลุ่มแอมฟิฟอด (คล้ายกุ้ง) ต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของทะเลสาบสงขลา ความผิดปกติของการผลัดใบและการแตกตายอดของต้นประ ต่อสภาพการขาดน้ำในบรรยากาศ รวมทั้งการใช้สิ่งมีชีวิตเพื่อลดกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม เช่น พบว่า ความสูงของต้นไม้ ความกว้างของอาณาเขตป่าชายเลน เป็นปราการธรรมชาติที่ช่วยต้านแรงสึนามิให้เบาลงได้

 • สมุทรศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ

ปัญหาปะการังฟอกขาว เป็นปรากฏการณ์ที่กำลังสร้างวิกฤตให้กับแนวปะการัง นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (Biodiversity Research and Training Program – BRT) ภายใต้โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ศึกษาการขยายพันธุ์และเสริมสร้างความแข็งแรงของตัวอ่อนปะการังก่อนปล่อยสู่ทะเล รวมไปถึงการศึกษาไหลเวียนของน้ำในบริเวณหมู่เกาะทะเลใต้ จ. นครศรีธรรมราช ที่จะนำไปสู่การวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณนี้ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลแถบหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ มากถึง 719 ชนิด

 • ยุงยุคโลกร้อน

ยุงเพิ่มจำนวนได้เร็วขึ้นในภาวะโลกร้อน ทำให้เพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อโรคต่างๆ ที่มียุงเป็นพาหะได้ นอกจากนี้ยุงสามารถปรับตัวตามวิวัฒนาการ เช่น จากการออกหากินในเวลากลางวันเป็นการออกหากินในเวลากลางคืนที่มีอากาศอุ่นขึ้น การป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงนั้น นักวิทยาศาสตร์หาวิธีการใหม่ๆ เช่น การตัดต่อพันธุกรรมของยุงหรือยุงจีเอ็ม ทำให้ยุงมีชีวิตสั้นลง เป็นต้น โดยประเทศมาเลเซียพยายามทดลองการให้ยุงจีเอ็มที่หมู่เกาะเคย์แมน

 • แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์และรับมือกับการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009

โปรแกรมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาการพัฒนาแบบจำลองเพื่อใช้ในการพยากรณ์การระบาดของโรค พบว่า การระบาดที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง เกิดอย่างมีแบบแผน โดยมีปัจจัย 3 ประการ คือ เชื้อโรค พาหะนำโรค และสิ่งแวดล้มอ ซึ่งหากทราบรูปแบบการถ่ายทอดโรค และปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของทั้ง 3 ปัจจัยแล้ว ก็จะสามารถทำนายการระบาดของโรคและป้องกันการเจ็บป่วยและตายได้ สำหรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในประเทศไทยนั้น หลังจากผ่านพ้นการระบาดทั้ง 3 ระลอก ประเทศไทยมีอัตราการติดเชื้อประมาณ 50% ในประชากรทั้งหมด ซึ่งอาจหมายถึง หากเกิดการระบาดระลอกต่อไป การระบาดจะมีขนาดเล็กลง เนื่องจากประชากรไทยมีภูมิคุ้มกันกว่าครึ่งแล้ว นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในการทำนายพบว่า การปิดโรงเรียนควรปิดทั้งโรงเรียนจะให้ผลดีกว่าการปิดเฉพาะบางชั้นเรียน และจะให้ผลดีที่สุดเมื่อเริ่มปิดในวันที่ 24 หลังจากที่พบการระบาด และควรเป็นปิดเป็นเวลา 5 วันทำการ ร่วมกับวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วงต้นและช่วงท้ายอีก 4 วัน รวมทั้งสิ้น 9 วัน และแบบจำลองยังช่วยวางแผนการใช้วัคซีนจำนวน 2 ล้านโดสที่มีปริมาณจำกัดว่า การฉีดวัคซีนกลุ่มเด็กอายุ 5-6 ปี กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มผู้สูงอายุจะสามารถลดการระบาดและอัตราการตายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • 1 ทศวรรษหลังโครงการจีโนมมนุษย์ การแพทย์ไปถึงไหนแล้ว

การศึกษาวิจัยทางด้านจีโนม ตั้งแต่ยุคเริ่มโครงการจีโนมมนุษย์ จนกระทั่งหลังการประกาศความสำเร็จของโครงการจีโนมมนุษย์ในปี 2001 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์ อาทิ การใช้เทคนิค exome sequencing เพื่อจำแนกการกลายพันธุ์เฉพาะที่ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางพันธุกรรมที่พบได้ยากต่างๆ การใช้ความรู้ด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ในการช่วยทำนายอาการไม่พึงประสงค์หรือการเกิดภาวะเป็นพิษจากการใช้ยา ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากชีวสารสนเทศศาสตร์ในการวิเคราะห์ความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรไทย ที่จะนำไปสู่การตามรอยเส้นทางการอพยพของประชากรในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีค้นพบแล้วว่า ประชากรเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบรรพชนร่วมกัน และได้อพยพเข้าสู่ทวีปเอเชียเพียงครั้งเดียว ด้วยเส้นทางด้านใต้หรือประเทศอินเดียในปัจจุบัน เมื่อ 60,000 ปีก่อน

 • ข้าวทนน้ำท่วม ทางรอดของชาวนาไทย

ข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ เป็นสายพันธุ์ที่ทนน้ำท่วม จมอยู่ใต้น้ำนานถึง 12 วัน หลังน้ำลด สามารถฟื้นตัวได้เร็วและเจริญเติบโตจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

 • จากเชื้อพันธุกรรมสู่ความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน

เชื้อพันธุกรรมเป็นหัวใจสำคัญในการปรับปรุงพันธุ์และการสร้างพันธุ์พืชใหม่ โดยเชื้อพันธุกรรมดังกล่าวจำเป็นต้องมีการประเมินเพื่อให้ทราบลักษณะดีเด่นในแต่ละพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2549 โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ ได้สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการจัดการและประเมินเชื้อพันธุกรรมพืชในกลุ่มพริก มะเขือเทศ แตงกวา ฟักทอง และข้าวโพด จึงได้จัดเสวนาเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืชและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ความก้าวหน้าและแนวคิดของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อการปรับปรุงพันธุ์พืชในอนาคต โดยตัวอย่างพันธุ์พืชใหม่ที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ เช่น พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวฝักเล็กพันธุ์ใหม่ พันธุ์พริกต้านทานโรคต่างๆ พันธุ์พริกที่มีความเผ็ดสูง พันธุ์มะเขือเทศที่มีเบต้าแคโรทีนสูง พันธุ์แตงกวาต้านทานโรคราน้ำค้างและไวรัส เป็นต้น

 • แนวทางการควบคุม ป้องกัน และกำจัดเพลี้ยแป้งของมันสำปะหลัง

เพลี้ยแป้ง ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังของประเทศลดลงกว่าร้อยละ 26 การควบคุมเพลี้ยแป้ง มันสำปะหลังโดยชีววิธีจึงนับว่าเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ที่ช่วยสร้างความต้านทานในประชากรของแมลงที่เป็นศัตรูของเพลี้ยแป้ง

บรรณานุกรม:

CPM e-News. เดือนมีนาคม 2554.

Share
พายุภัยทางธรรมชาติ
Mar 23rd, 2011 by Valaiporn Changkid 69 views

“พายุ” เกิดจากการไหลของอากาศบริเวณความกดอากาศสูงไปแทนที่บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำด้วยความเร็วสูงจึงก่อให้เกิดกลุ่มลมขนาดใหญ่และเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและมีความรุนแรงมากอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน และในทุกๆ ปี บนโลกของเราจะมีพายุเกิดขึ้นหลายลูก ซึ่งความรุนแรงของพายุแต่ละลูกนั้นจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับพายุแต่ละประเภทนั่นเอง

พายุแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

 1. พายุฝนฟ้าคะนอง
 2. พายุหมุนเขตร้อนต่างๆ เช่น เฮอร์ริเคน (Hurricane) ไต้ฝุ่น (typhoon) และ ไซโคลน (cyclone)
 3. พายุทอร์นาโด (tornado)

ตัวอย่างพายุที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก อาทิ พายุเฮอร์ริเคนริต้า ที่พัดกระหน่ำรัฐฟอลิดาที่ความเร็วลม 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้บริเวณที่เกิดพายุมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือน ต้นไม้หักโค้น สร้างความเสียหายให้กับประชาชนทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากทีเดียว พายุเป็นภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมนุษย์เราไม่สามารถควบคุมการเกิดของมันได้แต่เราก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือพาตัวเองให้พ้นภัยธรรมชาตินี้ได้ก็จากการติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำเพื่อเตรียมตัวตั้งรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

ติดตามชมวิดีโอรายการวันละนิดวิทย์เทคโน ตอน “พายุภัยธรรมชาติ” ได้ที่นี่

แหล่งที่มา
วันละนิด วิทย์เทคโน ตอน พายุภัยธรรมชาติ . ดำเนินรายการโดย พิพัฒน์ วิทยาปัญญานันท์. โมเดิร์นไนน์ทีวี.
พายุ. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://th.wikipedia.org/wiki/พายุ  (เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 10.00น.).

Share
บทเรียนจากญี่ปุ่นสู่การเตรียมพร้อมของไทย
Mar 16th, 2011 by titima 98 views

“แผ่นดินไหว 8.9 ริกเตอร์ และสึนามิ 11 มีนาคม 2011 – บทเรียนจากญี่ปุ่นสู่การเตรียมพร้อมของไทย”

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และคลื่นยักษ์สึนามิถล่มญี่ปุ่น ทำให้ทุกประเทศทั่วโลกต่างหวาดกลัวกับภัยธรรมชาติและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แล้วเราควรจะรับมือกับภัยพิบัตินั้นอย่างไร?

วันที่ 24-26 มี.ค. 2554 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. หรือ NAC 2011 ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ” โดยได้มีการแถลงข่าวจัดงานเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2554 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานในงานแถลงข่าวร่วมกับ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช.

ตัวอย่างหัวข้อการจัดประชุมของ สวทช. ในปีนี้

 • เทคโนโลยีในการจัดการปัญหาหมอกควัน ภัยใกล้ตัวชุมชนเมือง
 • Facing Climate Change Impact with Science & Technology: From Urban Flood to Forest Fire
 • ปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
 • สิ่งมีชีวิตพยากรณ์…เตือนภัยสิ่งแวดล้อม
 • พลังงานแสงอาทิตย์ มีบทบาทอย่างไร กับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
 • นวัตกรรมเตือนภัยและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติ
 • เทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับ การเตรียมพร้อม ป้องกัน และบรรเทาภัยพิบัติ
 • รับมือภัยพิบัติ ลดการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทย
 • แผ่นดินไหว 8.9 และสึนามิ 11 มีนาคม 2011 บทเรียนจากญี่ปุ่นสู่การเตรียมพร้อมของไทย
 • ฯลฯ

ทั้งนี้เพื่อสอดรับกับเหตุการณ์ “แผ่นดินไหว สู่คลื่นสึนามิ และส่งผลต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่น” ได้เพิ่มหัวข้อสัมมนาพิเศษ “แผ่นดินไหว 8.9 ริกเตอร์ และสึนามิ 11 มีนาคม 2011 – บทเรียนจากญี่ปุ่นสู่การเตรียมพร้อมของไทย” โดยวิทยากรชั้นนำจากหน่วยงานเตรียมการและป้องกันภัยพิบัติระดับประเทศ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.nstda.or.th/nac2011

Share
คลื่นยักษ์สึนามิ คลื่นอภิมหาภัย
Jan 10th, 2011 by supaporn 128 views

นอกเหนือจากหนังสือ ชุดคู่มือเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่พิมพ์เผยแพร่ ๓ เล่ม คือ ๑.การบริหารจัดการพิบัติภัย: คู่มือผู้บริหารสถานศึกษา ๒. สึนามิ: ประสบการณ์เด็กไทย และ ๓. การบริหารจัดการพิบัติภัย: คู่มือครู แล้ว หนังสือ “คลื่นยักษ์สึนามิ” หรือ “คลื่นยักษ์สึนามิ คลื่นอภิมหาภัย” เป็นหนังสือที่สวทช.​โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  หรือ เนคเทค ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็เป็นเล่มหนึ่ง ที่ได้แจกให้แก่โรงเรียนไทยทั่วประเทศตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นหนังสือที่ได้รับการอ้างอิงจากหนังสือที่ Unicef ให้การสนับสนุนในการจัดพิมพ์ทั้ง ๓ เล่มดังกล่าวข้างต้น

“คลื่นยักษ์สึนามิ” เป็นเรื่องที่แปลจาก Tsunami: The Great Waves ต้นฉบับภาษาอังกฤษโดย U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, UNESCO/Intergovernmental Oceanographic Commission, International Tsunami Information Center, Laboratorie de Geophysique, France สืบเนื่องจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นวันที่เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ที่เริ่มต้นมาจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลทางตะวันตกของสุมาตราตอนเหนือ คลื่นยักษ์โถมซัดเข้าใส่ชายฝั่งของหลายประเทศในมหาสมุทรอินเดีย ทำให้ผู้คนจำนวนกว่า ๒๒๑,๐๐๐ คน (ตัวเลขขณะตีพิมพ์) เสียชีวิต แต่ความสูญเสียอาจจะไม่รุนแรงถึงเพียงนี้ หากมีความรู้และมีระบบการเตือนภัยที่ได้ผลทันท่วงที รวมทั้งการกระจายข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้ จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิให้แก่สาธารณชน โดยเฉพาะเยาวชนและนักศึกษา สำหรับใช้ประกอบการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสึนามิ รวมถึงวิธีการป้องกันภัยจากคลื่นสึนามิ เพราะการที่รู้จักธรรมชาติของคลื่นยักษ์ไว้บ้าง อาจสามารถรักษาชีวิตของเราและคนที่เรารักได้ ซึ่งท่านที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้รับความรู้แบบปฐมบทของคำว่า คลื่นยักษ์ เหตุที่ทำให้เกิดคลื่นสึนามิ ควรจะทำอย่างไรเมื่อเกิดคลื่นสึนามิ ติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ http://nstda.or.th

Share
ชุดคู่มือเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ
Jan 4th, 2011 by supaporn 208 views

หลังจากเกิดสึนามิ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ประเทศต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยใน ๖ จังหวัด ประกอบด้วย พังงา ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ประสบความเสียหาย ภัยธรรมชาติจาก สึนามิ ทิ้งร่องรอยแห่งความสูญเสียและเศร้าโศกไว้เบื้องหลัง คนเป็นจำนวนมากสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ นักเรียนได้รับผลกระทบจากความเสียหายของโรงเรียน เหตุการณ์ดังกล่างนับเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่า กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงการให้ความรู้แก่คนในสังคมในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียนเพื่อเรียนรู้การป้องกันภัยพิบัติภัยธรรมชาติต่างๆ ด้วยตนเอง จึงได้จัดทำชุดคู่มือเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ นักเรียน จำนวน ๓ เล่ม เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รู้จักวิธีจัดการและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากภัยพิบัติดังกล่าว เสริมสร้างความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับครูที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ ยังให้ความรู้เชิงจิตวิทยาสังคมที่จะช่วยบำบัดและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนในลักษณะของหนังสืออ่านเสริมสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา โดยได้สอดแทรกประสบการณ์ของผู้ประสบภัยที่เป็นเด็กนักเรียน และความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีสติ หนังสือทั้ง ๓ เล่ม ได้แก่ การบริหารจัดการพิบัติภัย: คู้มือผู้บริหารสถานศึกษา สึนามิ: ประสบการณ์เด็กไทย และ การบริหารจัดการพิบัติภัย: คู่มือครู โดยสามารถหาอ่านรายละเอียดของทั้ง ๓ เล่ม ได้ที่ห้องสมุดกลาง สวทช. หรือ STKS ค่ะ

การบริหารจัดการพิบัติภัย: คู่มือผู้บริหารสถานศึกษา

สึนามิ: ประสบการณ์เด็กไทย

การบริหารจัดการพิบัติภัย: คู่มือครู

Share
เครื่องชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยน้ำท่วม
Oct 23rd, 2010 by Courseware2u 78 views

จากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลให้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ถูกตัด และดับเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประสบภัยธรรมชาติ สู่บุคคล/องค์กรต่างๆ เป็นไปได้อย่างลำบาก สวทช. โดยเนคเทค ขอนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างง่าย โดยการนำแบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์จากรถยนต์มาประยุกต์ใช้สร้างเป็นเครื่องชาร์จไฟโทรศัพท์ใช้กันเอง รายละเอียด

Share
รวมภัยพิบัติใน Update
Nov 25th, 2009 by supaporn 388 views

20091124-jupdateUpdate ฉบับที่ ๒๖๖ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ รวมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่รุนแรงหลายๆ อย่าง ความแปรปรวนของธรรมชาติเกิดเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มนุษย์ต้องเรียนรู้ และเตรียมพร้อม เ่ช่น ตึกถล่ม (Landslide) หลุมยุบ (Sinkhole) แผ่นดินไหว (Earthquake) คลื่นสึนามิ (Tsunami) พายุ (Strom) คลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge) น้ำท่วม (Flood) ภัยแล้ง (Drought) ไฟป่า (Forest Fire) ภูเขาไฟระเบิด (Volcanic Eruption) และยังมีเรื่องอิ่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น วิทยาศาสตร์ต้องการผู้หญิง สัตว์ก็รู้เรื่องเลขคณิต ติดตามอ่านได้ที่ STKS

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa