»
S
I
D
E
B
A
R
«
ฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
Sep 24th, 2012 by wanutwira 37 views

ฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีน พัฒนาจาก mixed matrix membrane concept โดยทำการเพิ่มประสิทธิภาพการเลือกซึมผ่าน (selective permeation) ของก๊าซเอทิลีนด้วยการผสมสารดูดซับชนิดพิเศษลงในฟิล์มพลาสติกที่มีโครงสร้างที่เสริมประสิทธิภาพของสารดูดซับ ฟิล์มต้นแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นมีค่าอัตราการผ่านของก๊าซเอทิลีนสูงถึง 63,000-74,000 cm3/m2.day.atm ซึ่งสูงกว่าฟิล์มประเภทเดียวกันที่มีจำหน่ายในต่างประเทศถึง 2-10 เท่า และพบว่าสามารถลดปริมาณก๊าซเอทิลีนภายในบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังชะลออาการใบเหลืองของผักสมุนไพรและการสุกของผลไม้ อาทิเช่น กล้วย และมะม่วงได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สารดูดซับก๊าซเอทิลีนในรูปของซองบรรจุแล้ว การบรรจุผลิตผลสดในฟิล์มนี้จะช่วยลดจุดช้ำบนผลิตผลสดที่มักเกิดขึ้นเมื่อกระทบกับซองบรรจุสารดูดซับและการละลายปนเปื้อนของสารในบรรยากาศที่มีความชื้นสูง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Share
การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อยืดอายุผลิตผลสด
Oct 26th, 2009 by supaporn 665 views

ผักและผลไม้สดที่เสื่อมสภาพง่าย สร้างความสูญเสียให้แก่เกษตรกร จึงทำให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาคุณภาพของผักและผลไม้สดหลังเก็บเกี่ยวให้คงความสดนานขึ้น Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa