»
S
I
D
E
B
A
R
«
“กรุงเทพฯ” ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวจริงหรือ?
Aug 27th, 2012 by ratana 53 views

กรุงเทพมหานคร แม้จะไม่มีรอยเลื่อนพาดผ่าน แต่ยังคงต้องเตรียมความพร้อมรับมือเหตุแผ่นดินไหวไว้ด้วย สาเหตุเพราะกรุงเทพฯตั้งอยู่ในจุดที่เรียกว่า “แอ่งดินอ่อน” โดยรอยเลื่อนที่อาจส่งผล กระทบหากเกิดแผ่นดินไหวคือ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ ห่างจากกรุง เทพฯ 200-300 กิโลเมตร และที่สำคัญเป็น 2 รอยเลื่อนแขนงที่เชื่อมกับรอยเลื่อนหลัก คือ รอยเลื่อนสะแกงในประเทศพม่า ซึ่งสิ่งที่นักธรณีวิทยาหลายคนเป็นห่วงคือ หากเกิดแผ่นดินไหวในกรุงเทพฯ ขึ้นจริง จะเกิดความเสียหายแบบมหาศาล เพราะกรุงเทพฯ มีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกับกรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโกมาก ซึ่งเมื่อ 19 กันยายน พ.ศ. 2528 เคยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวถล่มเมืองราบเป็นหน้ากลองมาแล้ว ส่งผลผู้เสียชีวิตกว่า 10,000 คน

ที่มา: นิทรรศการรู้ทันพิบัติภัย, งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555,วันที่ 17 -31 สิงหาคม 2555, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Share
สู้ ไม่สู้ (กับน้ำ) ในภาคประชาชน
Mar 28th, 2012 by ratana 46 views

จากการเสวนาเรื่อง “สู้ ไม่สู้ (กับน้ำ) ในภาคประชาชน  ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 หรือ (NSTDA Annual Conference 2012 : NAC 2012) ภายใต้หัว ข้อ รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Knowledge: Key to Effective Disaster Response) วันที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม CC – 309 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การเสวนาในครั้งนี้เป็นการถอดบทเรียนหรือประสบการณ์ทั้งภาคประชาชนผู้บริหารท้องถิ่น กับการต่อสู้กับมหาอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมา

Read the rest of this entry »

Share
NAC2012: รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Feb 22nd, 2012 by Valaiporn Changkid 128 views

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี 2555 ในหัวข้อ “รู้ สู้พิบัติภัยไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (S&T knowledge: Key to Effective Disaster Response) ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 นอกจากจะมีการประชุมวิชาการและนิทรรศการแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การจัดค่ายเยาวชนและการแข่งขันนวัตกรรมเพื่อรับมือพิบัติภัย เป็นต้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หรือประชาชนทั่วไปที่จะต้องเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อสู้กับพิบัติภัย ที่นับวันจะมีหลากหลายรูปแบบและรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะกับวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เรียนรู้อะไรบ้าง ซึ่งในหัวข้อการประชุมวิชาการและนิทรรศการจะมาร่วมกันถอดบทเรียนจากวิกฤตในครั้งนี้

สอบถามข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติมติดต่อที่
หมายเลขโทรศัพท์  : 0-2564-7000
Call Center  : 0-2564-8000
เว็บไซต์ : http://nstda.or.th/nac2012

Share
การประกวด “นวัตกรรมไทย สู้ภัยน้ำท่วม”
Feb 22nd, 2012 by Valaiporn Changkid 109 views

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “นวัตกรรมไทย สู้ภัยน้ำท่วม” ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2555 ของ สวทช. หรือ NAC2012 โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สุดของประเทศในขณะนี้

รูปแบบผลงานที่ส่งประกวด

  • เป็นนวัตกรรมด้านต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมาใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมและเกิดขึ้นในประเทศไทย
  • ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีต้นแบบหรือสินค้ามานำเสนอ
  • หากมีการตรวจสอบพบว่าผลงานใดที่ได้รับรางวัลได้ทำการลอกเลียนแบบจากผู้อื่น ผลงานนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลทันที

ขั้นตอนการสมัคร

  • ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.nstda.or.th/nac2012/contest/application
  • ส่งใบสมัครพร้อมแนบรายละเอียดผลงาน ดังนี้ ชื่อผลงาน แนวคิด หลักการทำงาน และภาพผลงาน (ถ้ามี)
  • ผู้ส่งผลงานต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการด้วยตนเอง
  • ส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียดผลงาน และเอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) มาที่ blc@nstda.or.th
  • หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 มีนาคม 2555

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nac2012/contest.php

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa