»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิธีการใหม่ในการสร้างแผ่นนาโนริบบอน
Oct 24th, 2010 by waree 109 views

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไรซ์ และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ค้นพบกระบวนการเปิดหลอดคาร์บอนนาโนตามแนวยางเพื่อผลิตแผ่นบอนกราฟีน ที่มีคุณสมบัติ เป็นชิ้นส่วนในอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์ โดยแถบนาโนริบบอนกราฟีนมีคุณสมบัติด้านไฟฟ้า เช่น เดียวกับโลหะ หรือสารถึงตัวนำ

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไรซ์ใช้สารเคมี ได้แก่ กรดกำมะกัน และโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตมาเปิดหลอดนาโนผนังเดี่ยวและผนังหลายชิ้น ทำให้มีแถบยาวและกว้าง หลังจากนั้นนำแถบกราฟีน เข้าสู่กระบวนการรวมตัวกับออกซินเจ โดยการเจือจางด้วยสารเคมี

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนำหลอดนาโนไปฝังไว้กับแผ่นฟิล์มโพลิเมอร์จากนั้นใช้อาร์กอน พลาสมา กัดกร่อน แยกออกจากกันด้วยไอความร้อนของตัวทำละลาย

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/271—-52552

Share
ชุดคำสั่งของระบบหุ่นยนต์พ่นเคลือบด้วยพลาสมา
Oct 6th, 2009 by supaporn 513 views

การพัฒนาระบบการสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่และชุดคำสั่งของระบบหุ่นยนต์พ่นเคลือบด้วยพลาสมา เป็นผลงานวิจัยเด่นของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เนื่องจากการทำงานของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ เชื้อเพลิงจะถูกเผาไหม้เพื่อให้เกิดก๊าซร้อน ซึ่งจะถูกปรับทิศทางการไหลให้เหมาะสมเพื่อให้กระแสก๊าซร้อนปะทะกับใบกังหัน ก่อให้เกิดการหมุนของกังหันก๊าซ เพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้า ชิ้นส่วนภายในต่างๆ เช่น ใบกังหัน จะต้องมีความสามารถในการทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งสามารถทำได้โดยการพ่นเคลือบ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa