»
S
I
D
E
B
A
R
«
Green NSTDA Green Tips. (Vol.8)
Sep 3rd, 2012 by wanutwira 137 views

 รณรงค์ใช้แก้วส่วนตัวลดโลกร้อน

โครงการ Green NSTDA ขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานทุกๆ คน ร่วมกันรณรงค์ใช้แก้วส่วนตัวแทนการใช้แก้วพลาสติกและกระดาษ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณการใช้แก้วพลาสติกและกระดาษ รวมทั้งลดปริมาณขยะลงได้ ทุกครั้งที่ซื้อกาแฟให้นาแก้วส่วนตัวติดตัวไปด้วย อีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

Share
Green NSTDA Green Tips. (Vol.3)
Aug 14th, 2012 by wanutwira 28 views

 รู้หรือไม่?

ขยะขวดพลาสติกใสที่เราทิ้งกันทุกครั้งหลังดื่ม ถ้านามารวมๆ กัน 1 กิโลกรัม ขายได้ถึง 11.50 บาทเชียวนะ หรืออย่างกระป๋องน้าอัดลม ราคาสูงมาก ตกกิโลกรัมละ 31.50 บาทเลยทีเดียว เห็นแบบนี้แล้ว เรามาร่วมกันนาขยะที่มักทิ้งเสมอๆ จากที่บ้าน เข้าร่วม “โครงการขยะรีไซเคิล” ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยกันดีกว่า… (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

    

Share
10 อันดับสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญ
Jun 1st, 2012 by waree 83 views

มีการจัดอันดับ 10 สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากความไม่ตั้งใจของผู้ประดิษฐ์ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันได้แก่ 1. ยาเพนิซิลลิน  เป็นยาปฏิชีวนะชนิดแรก 2. เครื่องไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจ เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางการแพทย์ 3. สีสังเคราะห์สีม่วง เป็นสีย้อมสังเคราะห์สีแรกที่ค้นพบ  4. กัมมันตภาพรังสี 5. พลาสติก 6. ยางวัลคาไนซ์ เป็นยางรถยนต์ 7. เทฟลอน เป็นสารเคลือบภาชนะ ไม่ให้อาหารติด 8. เครื่องดื่มโค้ก สูตรเครื่องดื่มที่ยังเป็นความลับมาจนปัจจุบัน 9. Smart Dust 10. สารซัคการีน เป็นสารให้ความหวาน
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8452-science-technology-news

Share
พลาสติกที่มีอายุการใช้งานนาน
Feb 16th, 2012 by tipparat 56 views

วัสดุชนิดนี้มีลักษณะเฉพาะและมีศักยภาพสูง สามารถถูกหลอมและปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ ได้มีรายงานในวารสาร Science เดือนพฤศจิกายน 2554 ว่า ความเชื่อมโยงทางเคมีของวัสดุนี้มีการสลายและรวมตัวกันอยู่ตลอดเวลา เวลาอยู่ในอุณหภูมิที่สูงมากวัสดุนี้จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ และในขณะที่อยู่ในอุณหภูมิปกติการปรับเปลี่ยนรูปทรงของวัสดุเป็นไปได้ยาก กลุ่มนักวิจัยจาก National Center for Scientific Research ประเทศฝรั่งเศสได้ผสมสารเรซิ่นที่สามารถทนความร้อนสูงและมีความแข็งแรงมากเข้ากับกรด หลังจากนั้นผสมกับสารผสมที่มีธาตุสังกะสีเป็นองค์ประกอบหลักเพื่อช่วยให้ส่วนผสมอื่นๆ ทำปฏิกิริยาต่อกัน ส่วนผสมที่ได้จะประกอบด้วยโมเลกุลหลายโมเลกุลโดยแต่ละโมเลกุลจะยึดเกาะกับโมเลกุลอีกสี่ตัว และมีการสับเปลี่ยนการยึดเกาะกับโมเลกุลตัวอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา แต่จำนวนโมเลกุลที่ยึดเกาะจะไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อสัมผัสกับความร้อนโมเลกุลจะสับเปลี่ยนการยึดเกาะเร็วมาก ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้วัสดุมีความอ่อนตัวและสามารถจัดรูปทรงใหม่ได้

ดูเพิ่มเติมฉบับเต็มได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/988—-22555

Share
น้ำมันผิวส้มพิทักษ์โลก
Sep 26th, 2011 by ilada 261 views

เพื่อเป้าหมายลดโลกร้อน เยาวชนรักษ์โลกลงมือทันที ภูริชญา คุปตจิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน สวทช. กล่าวว่า จากพื้นฐานที่ว่า โฟมหรือโฟมพลาสติก ซึ่งเป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้อย่างมากทุกวันนี้ เป็นขยะที่ย่อยสลายยาก อีกทั้งการรีไซเคิลก็มีกระบวนการที่ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายสูง

“จากการค้นคว้าพบว่า มีงานวิจัยที่สามารถ ผลิตพลาสติกจากโฟมได้ โดยใช้แก๊สคาร์บอน ไดออกไซด์กับน้ำมันจากเปลือกส้ม ซึ่งเรียกพลาสติกที่ได้นี้ว่า “พอลิไลโมนีนคาร์บอเนต” (Polylimonene carbonate) อีกทั้งพลาสติกชนิดนี้ยังย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ จึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่อง “การผลิตแผ่นวัสดุพอลิเมอร์จากการละลายพอลิสไตรีนโฟมในน้ำมันผิวส้มที่ผสมสารตัวเติมผงเถ้าลอย”

ผลการทดลอง น้ำมันผิวส้มสามารถละลายโฟมให้กลายเป็นของเหลวข้น หนืด ได้ และเมื่อทิ้งไว้ให้แข็งตัวจะกลายเป็นวัสดุพอลิเมอร์ หรือแผ่นพลาสติก หากแต่ว่าคุณสมบัติโดยรวมของแผ่นพลาสติกที่ได้ยังไม่แข็งแรงมากนัก จึงศึกษาหาปริมาณการเติมผงเถ้าลอย  ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า แผ่นวัสดุพอลิเมอร์ที่ผสมเถ้าลอย 75 ส่วนของสารละลายพอลิสไตรีนโฟมในน้ำมันผิวส้มและขึ้นรูปโดยวิธีการตั้งกลางแดดเป็นสูตรที่ดีที่สุด สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้บรรทัด กล่องดินสอ นอกจากนี้พลาสติกที่ได้ยังใช้งานในสภาวะที่มีน้ำหรือความชื้นสูง ทนต่อกรดและเบสได้ดี

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/6580-20110913-orange-peel-oil-plastic

Share
10 Technologies to Watch
Sep 22nd, 2011 by ilada 75 views

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้กล่าวถึง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch) ในงาน NSTDA Investors’ Day วันที่ 22 กันยายน 2554 โดยแบ่งเป็น 4 หมวด เริ่มจากอันดับที่ 10 ดังนี้

Health

  • อวัยวะซ่อมเสริมเติมสร้าง (Artifical Organ)
  • ระบบส่งยานำวิถีด้วยนาโน (Drug Delivery Systems)
  • จีโนมิกซ์ส่วนบุคคล (Personal Genomics)

Green Energy

  • ก้าวใหม่ของพลังงานชีวภาพ (Cellulosic biofuel)
  • เซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Solar Cell)

Material

  • พลาสติกฐานชีวภาพแห่งอนาคต (Fuel Bio-based Plastics)
  • จีโอพอลิเมอร์ (Geo-Polymer)
  • กราฟีน : วัสดุแห่งอนาคต  (Graphene)

IT

  • จอแสดงภาพ 3 มิติ (3D Display)
  • จากเว็บไซต์สู่เว็บเชิงความหมาย (Semantic Web)

ติดตามรายละเอียดของทั้ง 10 เทคโนโลยีนี้ได้ที่ http://www.nstdainvestorsday.com/download/file01.pdf และสามารถติดตามสื่อนำเสนอประกอบ ได้ที่ http://www.nstdainvestorsday.com/download/file02.pdf

Share
ขยะ สิ่งที่ไม่อาจมองข้าม
Sep 4th, 2011 by kusa 57 views

ขยะ คือ สิ่งที่เหลือใช้จากการอุปโภคบริโภคซึ่งมีอยู่หลายประเภท เช่น ขยะสด ขยะมีพิษ เศษไม้ กระดาษ แก้ว ยาง หนัง โลหะ พลาสติกและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว แต่พลาสติกถือได้ว่าเป็นขยะที่มีความน่ากลัวและร้ายแรงที่สุด เนื่องจากพลาสติกต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายประมาณ 450-650 ปี พลาสติกส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมี Read the rest of this entry »

Share
พลาสติกคืออะไร…ทำไมพบทุกหนแห่ง
Aug 26th, 2011 by kusa 241 views

Plastics มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก หรือคำว่า Plastikos หมายถึง “to form” หรือ “fit for molding” และตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง สารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติบางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัว เมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัว Read the rest of this entry »

Share
อนาคตสดใสของพลาสติกเซลล์แสงอาทิตย์
Jun 20th, 2011 by ratana 120 views

อนาคตสดใสของพลาสติกเซลล์แสงอาทิตย์จากการวิจัยล่าสุดของ Dr. Wei You นักวิจัยทางเคมีจาก Univesity of North Carolina ได้นำโพลิเมอร์ 2 ชนิด มาประดิษฐ์เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของตัวดูดแสง และพบว่าดังกล่าวสามารถดูดแสงได้น้อยกว่าโพลิเมอร์ชนิดอื่นๆ แต่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานจากแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า
ต่อมา Dr. YNG ได้มีการคิดค้น Interlayer material ซึ่งเป็นวัสดุที่มาจาก Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) หรือ PEDOT เพื่อเป็นส่วนประกอบหลักของ Barrier ที่มีประสิทธภาพในการนำไฟฟ้ามากกว่าวัสดุอื่นที่เคยใช้มา ถึง 5เท่า ทำให้ Tandem cell มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น เนื่องจากพลาสติกที่ทำมาจากสารอินทรีย์ จึงมีปัญหาเรื่องของอายุการใช้งาน (Lifetime)

Share
การจัดทำแผนที่สิทธิบัตรเรื่อง Bioplastics
Mar 9th, 2011 by pornpan 208 views

การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรและจัดทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping) เรื่อง พลาสติกที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ (Bioplastics) จากฐานข้อมูล Delphion โดยกำหนดคำสืบค้นด้วยคำว่า Bioplastics เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 พบจำนวน 135 เรื่อง ครอบคลุม 5 สำนักสิทธิบัตร คือ US, EP, JP, WO และ DE  และนำมาวิเคราะห์เป็นแผนที่สิทธิบัตรด้วยโปรแกรม Text Mining ชื่อ Vantage Point  ได้ผลสรุปดังนี้
Read the rest of this entry »

Share
การพัฒนาแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบใหม่ด้วย Plastic electronics
Sep 29th, 2010 by waree 160 views

ทีมงานวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัย Princeton ได้พัฒนาตัวนำไฟฟ้าแบบใหม่ที่สามารถลดต้นทุนในการผลิตแผงรับพลังงานแสงอาทิตยได้ชนะอุปสรรคทางเทคนิค โดยผลิตพลาสติกที่มีคุณสมบัติถึงโปรแกรมแสงดัดแปลงหรือตีเป็นได้ และสามารถเป็นตัวนำไฟฟ้า เพื่อนำมาใช้ทดแทน indium tin oxide (ITO) ซึ่งมีราคาสูงในปัจจุบัน

Yuen-Lin Loo ผู้นำกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่พัฒนา Solar panels กล่าวว่า “พลาสติกที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าหรือ Condnctive polymers ได้รับความสนใจมานาน แต่กระบวนการพัฒนาพลาสติกให้เป็นประโยชน์ต่อเทคโนโลยี Solar panels ยังไม่ประสบความสำเร็จ ทีมงาน Loo จึงพัฒนารูปลักษณ์ของพลาสติกให้มีโครงสร้างที่เสร็จและยืดหยุ่น ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้าง plastic transistor ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขั้วไฟฟ้า ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป จึงทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ และมีศักยภาพที่จะนำมาใช้ทดแทน ITO ใน Solar panels ได้

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/238—-52553

Share
ข้อดี ข้อเสีย ของถุงพลาสติก
Sep 21st, 2010 by duangkamol 2,834 views

ถุงพลาสติกทำมาจาก polyethylene เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการขึ้นรูปได้ในรูปแบบต่าง ๆ หรือขนาดตามที่เราต้องการได้ง่าย อีกทั้งมีความคงทน และกันน้ำ ถุงพลาสติกสามารถใช้ได้บ่อยครั้งเท่าที่เราต้องการถุงพลาสติกสามารถหลอมละลายและขึ้นรูปใหม่ได้ ถุงพลาสติกยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อม โดยใช้พลังงานในกระบวนการผลิตที่น้อยกว่าการผลิตถุงกระดาษ ถุงพลาสติกยังสามารถใช้ในการผลิตกระแสไฟฟาได้จากการเผาไหม้ถุงพลาสติก และพบว่าปริมาณก๊าซซัลเฟอร์(sulphur) ที่เกิดขึ้นหลังจากการเผามีน้อยกว่าจากถ่านหินถุงพลาสติกมีข้อเสียหลายอย่างด้วยกัน ทั้งการใช้งาน การผลิต และการย่อยสลาย โดย polyethylene ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงพลาสติกได้มาจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปไม่ยั่งยืนทำให้ธรรมชาติเสื่อมโทรม พลาสติกที่ใช้แล้วจำนวนน้อยมากที่สามารถนำกลับมาผลิตใหม่ได้ (reycle) ส่งผลให้มีขยะจากถุงพลาสติกจำนวนมากวิธีการกำจัดถุงพลาสติกในปัจจุบันคือการใช้การฝังกลบซึ่งจะเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ และสุขอนามัยต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ฝังกลบ พลาสติกไม่สามารถจะย่อยสลายตามธรรมชาติได้
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/232—-32553

Share
เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดยใช้ก๊าซช่วย
Oct 20th, 2009 by supaporn 907 views

เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัด คือ เกิดการยุบตัวและการหดตัว แต่เทคโนโลยีใหม่ที่วิจัยและพัฒนาโดย ดร.วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือไบโอเทค ได้ใช้ก๊าซช่วย คือ พลาสติกหลอมเหลวจะถูกฉีดเข้าไปเป็นโครงร่างชั้นนอกของชิ้นงาน จากนั้นก๊าซจะถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ตัวเดียวกันเพื่อเป็นชั้นใน โดยจะฉีดพร้อมๆ กับพลาสติกหลอมเหลวตัวแรกหรือจะฉีดช้ากว่า ขึ้นอยู่กับการควบคุมความหน่วงของเวลาในการฉีด ผลที่เกิดขึ้นทำให้ชิ้นงานพลาสติกมีผิวตึงสวยงาม ลดการหดตัว มีความทนต่อแรงกระแทกดีขึ้นโดยที่น้ำหนักเบากว่าเดิมและลดต้นทุนการผลิตได้ ไบโอเทค ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญาอนุญาตการใช้สิทธิ์ให้กับ บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa