»
S
I
D
E
B
A
R
«
SMART GRID เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า
Sep 21st, 2012 by wanutwira 149 views

SMART GRID เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้าที่นับวันจะมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความหลายหลายและจำนวนของแหล่งกำเนิดพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทดแทนที่มีความผันผวนในการผลิตไฟฟ้าสูง อีกทั้งลูกค้าในปัจจุบันอาจเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าในเวลาเดียวกัน ทำให้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการไฟฟ้าเป็นสิ่งที่สำคัญ

Share
Energy Storage (เทคโนโลยีหน่วยเก็บพลังงาน)
Sep 21st, 2012 by wanutwira 135 views

Energy Storage (เทคโนโลยีหน่วยเก็บพลังงาน) เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่งสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาให้แหล่งกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ กินพื้นที่น้อย ปลอดภัยและใช้งานสะดวก มีอายุการใช้งานได้นานและราคาถูก ซึ่งการพัฒนาแบตเตอรี่แบบ Flow (Flow Battery) จะให้อิสระในด้านการเลือกขนาดของปริมาณไฟที่จุใน แบตเตอรี่แยกจากความต้องการด้านกระแสหรือกำลังไฟฟ้า (แบตเตอรี่นี้จะมีถังเก็บเชื้อเพลิงที่แยกกับหน่วย ผลิตไฟฟ้าโดยสามารถออกแบบให้จ่ายกระแสไฟได้ตามต้องการ) ส่งผลให้ในอนาคตรถไฟฟ้าจะสามารถชาร์จ ได้อย่างรวดเร็ว โดยจะสามารถเติมได้เหมือนระบบการเติมน้ำมัน

Share
การเก็บเกี่ยวพลังงาน (ไฟฟ้า) จากการก้าวเท้า
Sep 11th, 2012 by pornpan 173 views

การเก็บเกี่ยวพลังงาน (ไฟฟ้า) จากการก้าวเท้าและการประยุกต์ใช้ในการทหารและการอุตสาหกรรมรองเท้าของไทย
การเก็บเกี่ยวพลังงาน (Energy Harvesting หรือ Energy Scavenging) เป็นกระบวนการนำหรือเปลี่ยนแปลงพลังงานซึ่งเป็นผลพลอยได้จากแหล่งพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การเก็บเกี่ยวพลังงานการไหลหรือการตกของน้ำด้วยกังหันน้ำ แล้วนำพลังงานการหมุนเวียนของกังหันมาขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ถ้าเราไม่เก็บเกี่ยวพลังงานดังกล่าวซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ พลังงานเหล่านี้ก็อาจจะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ร่างกายของคนเรานั้นก็จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานซึ่งเราสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานได้เช่นกัน การก้าวเท้าเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งใช้และให้พลังงานมาก เมื่อเทียบกับกิจกรรมในการใช้อวัยวะอื่น ๆ ของร่างกาย
Read the rest of this entry »

Share
รถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ที่เล็กที่สุดในโลก
Feb 15th, 2012 by tipparat 88 views

จากที่ปรากฏในวารสาร Nature เดือนพฤศจิกายน 2553 นักวิจัยเริ่มต้นจากการสร้างล้อขนาดเล็กซึ่งมีต้นแบบจากกลไกที่แบคทีเรียบางชนิดใช้ในการขับเคลื่อนตัวเอง หลังจากนั้นติดตั้งล้อทั้งสี่เข้ากับฐาน ซึ่งมีโมเลกุลคาร์บอนคู่หนึ่งทำหน้าที่คล้ายเพลา โมเลกุลคาร์บอนหนึ่งตัวจะยึดล้อสองล้อเข้าด้วยกัน เมื่อผ่านพลังงานไฟฟ้าไปยังหน่วยโมเลกุลทั้งหมดทำให้โมเลกุลคาร์บอนสองตัวเชื่อมกันเป็นรถสี่ล้อ โดยพลังงานไฟฟ้าจะทำให้เพลาล้อบิดส่งผลให้ล้อหมุนและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ รถยนต์ขนาดเล็กนี้เคลื่อนที่ได้ไกลถึง 20 นาโนเมตร จากการทดลองขับบนพื้นผิวที่ทำจากทองแดง ปฏิกิริยาระหว่างรถกับพื้นผิวเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือ ทำอย่างไรไม่ให้รถยนต์ขนาดเล็กติดกับพื้นผิว เนื่องจากรถยนต์จะเคลื่อนที่ไม่ได้ อีกสิ่งหนึ่งที่ยากคือ ปฏิกิริยาเมื่อโมเลกุลมาอยู่ใกล้กันอาจไม่ใช่ปฏิกิริยาอย่างที่ต้องการ ดังนั้นจึงเป็นงานที่ไม่ง่ายสำหรับรถยนต์ขนาดเล็กนี้ที่ประกอบด้วยโมเลกุลสี่ตัว

ดูเพิ่มเติมฉบับเต็มได้ที่  http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/988—-22555

Share
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าสีเขียวโดยใช้วัสดุชนิดใหม่
Aug 9th, 2011 by satapon 46 views
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าสีเขียวโดยใช้วัสดุชนิดใหม่

เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าสีเขียวโดยใช้วัสดุชนิดใหม่

นักวิจัยจาก Minnesota University ได้ค้นพบวัสดุประเภทโลหะอัลลอยด์ หรือโลหะผสมชนิดใหม่ที่สามารถนำมาใช้เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า ถึงแม้ว่าวัสดุดังกล่าวจะอยู่ในขั้นต้น แต่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าสีเขียวในอนาคต ทั้งนี้งานวิจัยชิ้นนี้ ก่อให้เกิดแนวคิดที่จะนำวัสดุดังกล่าวมาผลิต Thin Film แผ่นฟิล์มสำหรับเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/940—–82554

Share
จากเปลือกไข่เป็น Fuel Cell
Jul 30th, 2011 by kusa 285 views

วันนี้เปลือกไข่ที่เคยถูกทิ้งอาจนำมาใช้เป็นวัตถุดิบช่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงได้ แอล.เอส.ฟานิ ศาตราจารย์ด้านเคมีและวิศวกรรมชีวโมเลกุล พร้อมผู้ร่วมวิจัย ค้นพบว่า เมื่อเติมเปลือกไข่ลงไปในขั้นตอนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนของเซลล์เชื้อเพลิงแคลเซียมออกไซด์ Read the rest of this entry »

Share
อนาคตสดใสของพลาสติกเซลล์แสงอาทิตย์
Jun 20th, 2011 by ratana 120 views

อนาคตสดใสของพลาสติกเซลล์แสงอาทิตย์จากการวิจัยล่าสุดของ Dr. Wei You นักวิจัยทางเคมีจาก Univesity of North Carolina ได้นำโพลิเมอร์ 2 ชนิด มาประดิษฐ์เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของตัวดูดแสง และพบว่าดังกล่าวสามารถดูดแสงได้น้อยกว่าโพลิเมอร์ชนิดอื่นๆ แต่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานจากแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า
ต่อมา Dr. YNG ได้มีการคิดค้น Interlayer material ซึ่งเป็นวัสดุที่มาจาก Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) หรือ PEDOT เพื่อเป็นส่วนประกอบหลักของ Barrier ที่มีประสิทธภาพในการนำไฟฟ้ามากกว่าวัสดุอื่นที่เคยใช้มา ถึง 5เท่า ทำให้ Tandem cell มีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น เนื่องจากพลาสติกที่ทำมาจากสารอินทรีย์ จึงมีปัญหาเรื่องของอายุการใช้งาน (Lifetime)

Share
ความกังวลด้านความปลอดภัยเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา
Apr 8th, 2011 by ilada 26 views

วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นได้ส่งผลให้มีการหยุดชะงักของการลงทุนด้านพลังงานนิวเคลียร์ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมยังต้องการ การสนับสนุนทางการเงินที่จะได้จากรัฐบาล ซึ่งการสร้างโรงงานหนึ่งโรงงานต้องลงทุนหลายพันล้านเหรียญสหรัฐฯ แหล่งเงินกู้ก็มีความกังวลในโครงการ เนื่องจากเคยมีประวัติด้านโครงการที่ไม่สมบูรณ์และมีบริษัทล้มละลาย ดังนั้น ก้าวกระโดดของการกลับมาของพลังงานนิวเคลียร์ ยังเป็นไปได้ช้า เนื่องจากยังมีแหล่งพลังงานอื่น ๆ ที่คงมีราคาถูกกว่า เช่น ก๊าซธรรมชาติ

ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ได้ออกมาแถลงว่า ยังคงสนับสนุนการพัฒนาแหล่งพลังงานด้านต่าง ๆ รวมถึงนิวเคลียร์ โดยกล่าวว่าประธานาธิบดียังคงเชื่อมั่นที่จะขยายแหล่งอุปทานด้านพลังงานของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่การพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดจากพลังงานทดแทน เช่น ลม และแสงอาทิตย์ รวมถึงก๊่าซธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานนิวเคลียร์ แต่คณะรัฐบาลมีพันธะสัญญาที่จะสร้างความมั่นใจว่าจะมีการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ที่ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ รวมถึงจะนำวิธีปฏิบัติที่ดีมาใช้ ด้วยการเรียนรู้บทเรียนจากต่างประเทศ

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/676—-42554

Share
การเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยนาโนเทคโนโลยี
Mar 8th, 2011 by satapon 134 views
nanocrystals-rock-salt

การเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Northwestern มลรัฐ Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำผลึกขนาดนาโน (Nanocrystals) ของหินเกลือ (Rock Salt) ไปใส่ใน Lead Telluride (PbTe) เพื่อสร้างวัสดุที่สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้ง (Heat Waste) ซึ่งเป็นพลังงานความร้อนที่ถูกปล่อยทิ้ง ออกมาจากการผลิตในระบบต่างๆ เช่น ระบบท่อไอเสียรถยนต์ กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือความร้อนจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น ผลการทดลองได้พบว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากงานวิจัยที่ผ่านมาผลึกขนาดนาโน หรือ Nanocrystals เป็นการตกผลึกของอะตอมจำนวนหลักร้อยถึงหลักหมื่นอะตอม ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสิบนาโนเมตร และมีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีต่างจากโมเลกุลขนาดใหญ่อื่น ๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/463—-32554

Share
กังหันผลิตกระแสไฟฟ้าที่อยู่ใต้น้ำ
Nov 30th, 2010 by tipparat 207 views

นอกชายฝั่งทะเลของมลรัฐฟลอริดาไปประมาณ 15 ไมล์ มีกระแสน้ำมหาสมุทรที่ทรงพลังมากที่สุดในโลกที่มีชื่อว่า กัลฟ์สตรีม (Gulf Stream) ที่มีความแรง 8.5 พันล้านแกลลอนต่อวินาทีและไหลอยู่ตลอดเวลาไม่หยุด นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฟลอริดาแอตแลนติคเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะสามารถนำกระแสน้ำกัลฟ์สตรีมมาใช้ขับเคลื่อนกังหันที่อยู่ใต้น้ำเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 10 โรง โดยผลิต 24 ชั่วโมงต่อวันและตลอดสัปดาห์ ปัจจุบันมลรัฐฟลอริดาได้ให้เงินสนับสนุนการวิจัยแบบให้เปล่าจำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานจากมหาสมุทร (Center of Excellence in Ocean Energy Technology) ของมหาวิทยาลัยฟลอริดาแอตแลนติค ข้อควรระวังที่สำคัญของเทคโนโลยีนี้ได้แก่ การที่ใบกังหันใต้น้ำจะทำลายปลาและสิ่งมีชีวิตต่างๆ หรือที่เรียกว่า Cuisinart effect ในการติดตั้งอุปกรณ์จะมีการเตรียมการก่อสร้างที่บริเวณชายฝั่งทะเล แล้วจึงลากจูงไปยังพื้นมหาสมุทร ทั้งนี้โดยให้ใบพัดด้านบนหมุนอยู่ที่ระดับความลึก 30 – 40 ฟุต จากผิวพื้นน้ำ เพราะเป็นระดับความลึกที่กระแสน้ำกัลฟ์สตรีมไหลเร็วที่สุด

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/340—-22551

Share
การค้นพบเทคนิคใหม่ใช้สร้างที่เก็บข้อมูลขนาดเล็กแต่เก็บข้อมูลได้มาก
Oct 28th, 2009 by tipparat 346 views

Ting Xu ศาสตราจารย์ทางด้านวัสดุศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย California Berkeley ที่มีอายุเพียง 35 ปี มีความกระตือรือร้นอย่างมากในการทำงาน ถึงแม้เธอจะตัดสินใจปรับตารางการทำงานให้น้อยลงตามคำแนะนำของแพทย์แต่เธอก็ไม่ได้หยุดผลิตผลงานโดยเมื่อต้นปีนี้เธอมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่พูดถึงเทคนิคใหม่ซึ่งสามารถทำให้เกลียวขนาดเล็กสามารถรวมตัวกันเองเป็นรูปทรงกระบอกล้านล้านอันที่มีรูปแบบที่แน่นอน (tiny polymer strands to self-assemble into 10 trillion cylinders with precise patterns) ซึ่งเทคนิคใหม่สามารถสร้างแผ่นกลม (disc) ขนาดเล็กที่สามารถจุแผ่น DVD ได้ 175 แผ่นหรือสามารถเก็บข้อมูลได้เท่ากับ 7 เทอร์ราบิต (terabits) เมื่อมีการประยุกต์เทคนิคใหม่นี้มันสามารถใช้ในการสร้างอุปกรณ์ที่อาศัยอนุภาคขนาดเล็ก (nanoparticle-based devices) เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็กและเซลล์ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (photovoltaic cells) ที่มีประสิทธิภาพสูง Thomas Russell นักฟิสิกส์แห่งมหาวิทยาลัย Massachusetts หนึ่งในคณะวิจัยพูดถึง Xu ว่าเธอเป็นคนฉลาดและขยันและที่สำคัญเป็นคนมีจินตนาการ และตอนเป็นเด็กเธอยังเป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้นสูง ขณะนี้ Xu กำลังคิดค้นทดลองประยุกต์ใช้เทคนิคใหม่นี้ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cells) ที่มีประสิทธิภาพ

แหล่งที่มา: Mone, Gregory. 2009. “The Energizer.” Popular Science (November) : 50.

Share
เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
Oct 6th, 2009 by supaporn 379 views

ผศ. ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ ได้วิจัยและพัฒนาโดยการนำเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตไปใช้เพื่อประเมินและพัฒนาศักยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ และน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งชนิดต่างๆ ของประเทศไทย ควบคู่กับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานของประเทศ โดยผ่านการดำเนินงานวิจัยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากภาคการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังานและสิ่งแวดล้อม และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa