»
S
I
D
E
B
A
R
«
วัยรุ่นกิน “อาหารเสริม” เสี่ยงไอคิวต่ำ
Aug 8th, 2012 by wanutwira 125 views

นายสง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและที่ปรึกษาสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า  ขณะนี้กระแสของวัยรุ่นทั้งชายและหญิงในปัจจุบัน ใช้ชีวิตอย่างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะวัยรุ่นที่อยากมีรูปร่างผอมเพรียวเหมือนนางแบบตามกระแสแฟชั่น หรืออยากมีผิวขาวสวย ตาหวาน มักจะนิยมบริโภคอาหารเสริมต่างๆ  ทั้งชนิดเม็ด แคปซูล หรือชงดื่ม เช่น ผงบุก วิตามินต่างๆ ซึ่งราคาถูก หาซื้อได้ง่ายทางอินเทอร์เน็ต และตามห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่นิยมบริโภคแทนการบริโภคอาหารหลัก  เพราะอาหารประเภทนี้จะทำให้อิ่ม ไม่หิวง่าย ทำให้น้ำหนักลด  บางรายการอาจโฆษณาเสริมวิตามินหรือสารอาหารอื่นๆ เข้าไปด้วย   ทำให้เข้าใจ หลงเชื่อว่ามีสารอาหารครบถ้วน และยังมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็ง หรือสร้างภูมิต้านทานโรคด้วย  ซึ่งเป็นเรื่องที่อาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้   

Read the rest of this entry »

Share
ยืดชีวิตให้ยืนยาวได้ อย่าดูทีวีนานเกินกว่าวันละ 2 ชม.
Jul 27th, 2012 by wanutwira 75 views

นักวิจัยทางการแพทย์สหรัฐฯ กล่าวแนะนำคนอเมริกันว่า ถ้าหากอยากยืดอายุตนเองให้ยาวออกไปอีก 2 ปี ก็อย่าขืนนั่งดูทีวีให้นานเกินวันละ 3 ชม. หรือต้องการ ให้อายุยืนแค่ 1 ปีกับอีก 4 เดือน ก็อย่านานเกินกว่าวันละ 2 ชม.

นักวิจัยของศูนย์วิจัยชีวเวช เพนนิงตันได้พบในการศึกษา คนอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่ใช้เวลาแบบนั่งๆ นอนๆ มากถึงวันละประมาณ 7.7 ชม. เท่ากับใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับนั่งทำงานอยู่กับโต๊ะ “ทั้งที่มีหลายวิธีที่จะลดการนั่งจ่อมอยู่ให้น้อยลง อย่างเช่น ยืนทำงานให้มากขึ้น หรือใช้โต๊ะที่จะต้องยืนทำ ยืนประชุมกัน ลงบันไดไปหาคนข้างล่าง แทนการส่งข้อความ”

นักวิจัยปีเตอร์ คัตซ์มาร์ซิก ยังได้เปิดเผยผลร้ายของการนั่งนานว่า เมื่อตอนเรานั่ง เราจะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อขา ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกายเลย ทำให้ไม่ได้ลดปริมาณน้ำตาลและไขมันลง ผลการศึกษาส่อว่า การนั่งหรือดูทีวีนาน อาจจะทำให้อายุขัยของคนอเมริกันสั้นลงได้

รายการอ้างอิง : 

Kittipanan. (2555).  ยืดชีวิตให้ยืนยาวได้ อย่าดูทีวีนานเกินกว่าวันละ 2 ชม.  ค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2555, จาก http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/healthtips/29433

Share
การขาดโฟเลตในผู้หญิง
Jul 11th, 2012 by wanutwira 132 views

ค่านิยมการบริโภคอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป ทำให้ได้รับวิตามินไม่เพียงพอและทำให้เด็กที่เกิดมาผิดปกติได้ จากการสำรวจโดยนักวิจัยของรัฐบาลพบว่า หญิงในสหรัฐอเมริกาได้รับสารโฟเลต (folate) ไม่เพียงพอจากอาหาร จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า สองในสามของผู้หญิงรับประทานวิตามินในปริมาณที่ไม่เพียงพอตามคำแนะนำในแต่ละวัน ที่จะช่วยป้องกันความผิดปกติของเด็กที่จะเกิดมาได้ มีรายงานอีกว่าระดับของโฟเลตในอาหารก็ลดลงตั้งแต่ปี 1999

Read the rest of this entry »

Share
การบริโภคเนื้อแดงส่วนเชื่อมโยงกับอัตราการเสียชีวิตที่มาจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคมะเร็ง
Apr 5th, 2012 by wanutwira 29 views

การบริโภคเนื้อแดงส่วนเชื่อมโยงกับอัตราการเสียชีวิตที่มาจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคมะเร็ง

จากการศึกษาของคณะนักวิจัยจาก Harvard School of Public Health (HSPH) พบว่าการบริโภคเนื้อแดงมีความเกี่ยวข้องที่มีความเสี่ยงของสาเหตุการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า การบริโภคโปรตีนจากแหล่งทดแทนอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น ปลา สัตว์ปีก และถั่วต่างๆ เช่น ลูกนัท หรือพืชตระกูลถั่วที่มีเมล็ด (legumes) ทำให้มีความเสี่ยงของสาเหตุการตายที่เกิดจากโรคเหล่านี้ลดลง

การศึกษานี้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน Archives of Internal Medicine เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/8242-science-and-technology-news

Share
กลิ่นและรสของอาหารกับพฤติกรรมการบริโภค
Sep 26th, 2010 by ilada 160 views

กลิ่นและรสของอาหารช่วยให้ผู้บริโภคลดความอยากรับประทานอาหารได้ โดยทั่วไปเราสามารถรับกลิ่นรสของอาหารได้สองทางคือ จากการสูบดมกลิ่นอาหารผ่านทางจมูก เรียกว่า “orthonasal pathway” และทางปากจาการขบเคี้ยวอาหารหรือดื่มเครื่องดิ่ม ซึ่งจะปลดปล่อนกลิ่นของอาหารผ่านขึ้นไปที่โพรงจมูก เรียกว่า “retronasal route” กลิ่นรสอาหารที่ผ่านช่องทางทั้งสองนี้จะไปกระตุ้นสมองในส่วนมรส่วนที่แตกต่างกัน โดย orthonasal route จะไปกระตุ้นสมองในส่วนความต้องการอยากอาหาร ขณะที่ retronasal route จะกระตุ้นสมองส่วนประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น ความอิ่ม

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa