»
S
I
D
E
B
A
R
«
แมวอาจเกี่ยวโยงการฆ่าตัวตายจริงหรือ?
Jul 11th, 2012 by wanutwira 100 views

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาว่า ทีมนักวิจัยอเมริกันเผย จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้หญิงชาวเดนมาร์กจำนวน 45,000 คน พบว่า พยาธิในแมวอาจมีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายในผู้หญิง

Read the rest of this entry »

Share
พยาธิช่วยรักษาโรคทางลำไส้จริงหรือ?
Apr 10th, 2011 by ilada 56 views

หนอนลำไส้ หรือ หนอนพยาธิ ที่มีขนาดเล็กนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วยจากโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังชนิด Ulcerative Colitis ได้

การรักษาโรคลำไส้อักเสบโดยการใช้หนอนพยาธินั้น ยังไม่ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) แต่จากการศึกษาโดยนักปรสิตวิทยา และแพทย์โรคทางเดินอาหาร พบว่าพยาธิปากขอ และพยาธิแส้ม้า ช่วยลดความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินอาหารได้ โดยจากผลการวิจัยในสัตว์จำพวกหนู

ในปี 2004 ผู้ป่วยได้รับประทานไข่พยาธิแส้ม้าจากประเทศไทยแล้วทำให้อาการของโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งนักวิจัยคาดว่า หนอนพยาธิช่วยเพิ่มการสร้างเมือกในลำไส้ของผู้ป่วย เพื่อที่จะทำลายแบคทีเรียชนิดไม่ก่อให้เกิดโรคที่อาศัยอยู่ในร่างกาย

จากการวิจัยดังกล่าว ทำให้พบการรักษาอาการของโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังโดยการเพิ่มการสร้างเมือก ซึ่งยังไม่เคยมีการศึกษาในเรื่องดังกล่าวมาก่อน จึงเป็นการเพิ่มหนทางการรักษาและบรรเทาอาการโรคดังกล่าวอีกทางหนึ่งในอนาคต

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/676—-42554

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa