»
S
I
D
E
B
A
R
«
บริหารคลังภาพง่าย ๆ ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์
Mar 3rd, 2011 by Valaiporn Changkid 70 views

หลังจาก STKS ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บริหารคลังภาพง่ายๆ ด้วยตัวเอง” ผ่านพ้นไปเมื่อปี 2553 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในปี 2554 STKS กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บริหารคลังภาพง่าย ๆ ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์” ขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2554 นำทุกๆ ท่านถ่ายภาพจากสถานที่จริง ณ วังลดาวัลย์   และพระราชวังพญาไท โดยมีพระที่นั่งให้ชมอีก 5 องค์ได้แก่ พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน พระที่นั่งพิมานจักรี พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส พระที่นั่งเทวราชภารมย์ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการถ่ายภาพร่วมกันว่าจะถ่ายภาพอย่างไรให้ได้ภาพในมุมที่สวย โดยวิทยากรที่รักการถ่ายภาพและเป็นมืออาชีพ และที่พิเศษสุดๆ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ (นิตยสารสารคดี) ร่วมกิจกรรมครั้งในนี้ในการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเขียนเล่าเรื่องจากภาพ” ซึ่งจะทำให้ภาพที่เราถ่ายมีชีวิตชีวามากขึ้นเมื่อนำไปบอกเล่าความประทับใจผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ขอเชิญผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (ด่วน !!! รับสมัครจำนวนจำกัด)
ติดตามโปรแกรมอบรม/สัมมนาตลอดทั้งปีของ STKS ได้ที่นี่

Share
วิทยากรบรรยาย KM ให้กับสำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
May 18th, 2009 by Courseware2u 1,016 views

บุคลากร ศวท. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และนายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแนะนำพัฒนาระบบจัดการความรู้ โดยเน้นการแนะนำการใช้เครื่องมือในกลุ่ม Open Source Software ที่เหมาะสม ทั้งที่เป็น Social Tools และ Digital Repository ให้กับบุคลากรสำนักบรรณสาร และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15 – 16 พ.ค. 2552 ณ ห้องสัมมนาสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 120 คน นับเป็นจุดเิริ่มต้นของความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ ระหว่าง STKS กับสำนักบรรณสาร ม.สุรนารีในอนาคต

20090515-km01.jpg

Picture 1 of 5

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa