»
S
I
D
E
B
A
R
«
ฝรั่งเศส มีการสับเปลี่ยนตำเหน่ง
Jul 11th, 2011 by rungsima 28 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 7 กรกฎาคม 2554

ข่าวหมวดนโยบาย -   French reshuffle.
ประเทศฝรั่งเศส มีรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และการศึกษาขั้นสูงคนใหม่  คือ Laurent Wauquiez  เป็นไปหลังจากการสนับสนุนของรัฐมนตรีคนเดิม Valerie Pecresse ที่เป็นผลจากการที่มีการสับเปลี่ยนตำเหน่งในคณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีคนเดิม Pecresse ได้ทิ้งมรดก ในเรื่องลดอำนาจในการกำกับดูแลของรัฐต่อ มหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส ด้วย

อ้างอิง :  French reshuffle. (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 475 (7354), 10-11.

http://www.nature.com/news/2011/110706/pdf/475010a.pdf

Share
การปฏิรูปยาของฝรั่งเศส
Jan 24th, 2011 by rungsima 65 views

French drug reform

ข่าวหมวดนโยบาย
รัฐมนตรีสาธารณสุข Xavier Bertrand ของฝรั่งเศส ได้ให้สัญญาเมื่อสัปดาห์ก่อน ในเรืองการปฏิรูประบบกฎระเบียบยาของประเทศ จากการรับรู้ ของ รายงานที่พิสูจน์ความผิดอย่างเป็น
ทางการ ในเรื่องยาลดความอ้วนที่ชื่อ Mediator ยังคงมีอยู่ในตลาดในเวลามากกว่าปี ทั้งที่มีผลข้างเคียงถึงตายได้

องค์กรที่กำกับดูแลเรื่องนี้ของรัฐบาลคือ AFSSAPS ผู้ทำหน้าที่อนุมัติยาให้ออกสู่ตลาด  ได้สั่งห้ามยาลดความอ้วนนี้เมือปี 2009 แม้ว่ามีคำถามถึงผลกระทบต่อหัวใจมาเป็นทศวรรษแล้ว ในรายงานกล่าวมีผู้เสียชีวิตที่ยังไม่โตเต็มที่ ถึง 500 ราย  องค์กร AFSSAPS จะทำการสืบค้นผลิตภัณฑ์ยาอีกราว 76 ชนิด

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์  ฉบับที่ 7330  ช่วงวันที่ 14 มกราคม – 20 มกราคม  2554

Share
ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์ (ตุลาคม -๘)
Oct 14th, 2010 by rungsima 78 views

ฉบับ ๗ ตุลาคม  ๒๕๕๓

หมวด นโยบาย
เรื่อง งบประมาณวิจัยของฝรั่งเศส ( French budget)
รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และการศึกษาระดับสูง ของประเทศฝรั่งเศส ได้ตัดงบประมาณลงอย่างมาก ในช่วงที่ประเทศประสบการขาดดุล สำหรับปี ๒๐๑๑  ในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงวิจัย นาย Valerie Pecresse  ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า อาจจะได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นเงิน US$ ๖.๔ พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ที่เป็นเงินมาจาก งบกระตุ้นการวิจัยของปีก่อนที่ยังไม่ได้จ่ายออกไป เงินสดที่จะไปสู่งานวิจัยอาจเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑.๙ ในขณะที่เงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ ๑.๔
องค์กร French  Union สังเกตว่าในระยะเวลาจริง องค์กรให้ทุนวิจัยที่สำคัญของประเทศ เช่น The marine research agency (IFREMER) และ The National Research  Center (CNRS) จะได้รับงบประมาณลดลง

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง ๗ วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์ ฉบับที่ ๗๓๑๖  ฉบับวันที่ ๗ ตุลาคม  ๒๕๕๓

Share
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Apr 11th, 2009 by supaporn 594 views
ประเทศ สัดส่วนของไฟฟ้า จำนวนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ฝรั่งเศส 77% 59
เกาหลีใต้ 35% 20
ญี่ปุ่น 28% 55
สหรัฐอเมริกา 19% 104
รัสเซีย 16% 31
สหราชอาณาจักร 15% 19
อินเดีย 3% 17
จีน 2% 11

จากตารางข้างบนจะเห็นว่าประเทศฝรั่งเศสมีสัดส่วนของไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์สูงสุด (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ปี 2008) นับตั้งแต่วิกฤติการณ์น้ำมันในทศวรรษ 1970 ทำให้ฝรั่งเศสสร้างเครือข่ายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใน 20 แห่ง ที่ปัจจุบันผลิตไฟฟ้าได้เกือบสี่ในห้าของกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ

ข้อมูลจาก: National Geographic ฉบับภาษาไทย 8,91 (ก.พ. 52) : 16

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa