»
S
I
D
E
B
A
R
«
เมื่อพายุมา แต่อยู่ในที่โล่งแจ้ง… ทำอย่างไรไม่ให้ฟ้าผ่า
Aug 24th, 2012 by pensiri 40 views
  1. นั่งกอดเข่า โน้มตัวไปข้างหน้า ให้เท้าติดดินน้อยที่สุด  เพื่อสัมผัสพื้นที่เปียกน้อยที่สุด เพราะสามารถเป็นสื่อนำไฟฟ้าได้
  2. ไม่หลบใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้า เพราะฟ้าจะผ่าลงมาในจุดที่สูงมากกว่า
  3. ไม่ใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะ รวมทั้งถือวัตถุที่เป็นโลหะเช่น ทองคำ ทองแดง เงิน เพราะโลหะนำไฟฟ้าทำให้เกิดฟ้าผ่าได้
  4. งดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดและโทรศัพท์มือถือชั่วคราว

ที่มา: นิทรรศการมหัศจรรย์รู้ทันพิบัติภัย, งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2555, วันที่ 17 -31 สิงหาคม 2555, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Share
อุทกภัย
Oct 19th, 2011 by pensiri 31 views

อุทกภัย ภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีน้ำเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้ำท่วม น้ำป่า หรืออื่น ๆ โดยปกติ อุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน บางครั้งทำให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมีสาเหตุจากพายุ หมุนเขตร้อน ลมมรสุมมีกำลังแรง ร่องความกดอากาศต่ำมีกำลังแรง อากาศแปรปรวน น้ำทะเลหนุน แผ่นดินไหว เขื่อนพัง ทำให้เกิดอุทกภัยได้เสมอ แบ่งได้ 2 ชนิด
Read the rest of this entry »

Share
รายงานผลกระทบของ Climate Change ในสหรัฐอเมริกา
Sep 22nd, 2010 by wilailuck 114 views

U.S. Global Change Research Program สรุปผลกระทบของภาวะ climate change ที่มีต่อภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา สังคม และระบบเศรษฐกิจ เช่น พลังงาน น้ำ การเกษตร และสุขภาพ ไว้ว่า มีการเฝ้าติดตามแนวโน้มเรื่อง climate change มาหลายสิบปี และภาวการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น ดังตัวอย่าง
1. ป่าไม้ มีการคาดหมายว่าป่าไม้จะเติบโตมากขึ้นในแถบตะวันออกของสหรัฐอเมริกา และจะลดการเติบโตทางแถบตะวันตก เนื่องจากน้ำเริ่มหายาก จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง species ของต้นไม้ เช่น ป่า maple-beech-birch จะถูกแทนที่ด้วย oak-hickory แมลงและไฟป่าจะเพิ่มขึ้น หากโลกร้อนขึ้น
2. มีฝนตกหนักมากขึ้นในทั่วประเทศ และจะเป็นอันตรายต่อการการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานการเกษตรกรรม คุณภาพน้ำและสุขภาพของคน
3. น้ำประปา โดยเฉพาะด้านตะวันตกเฉียงใต้เริ่มขาดแคลนและแย่งกันใช้
รายงานดังกล่าวสรุปว่า การตอบสนองต่อภาวะ climate change แยกเป็น 2 ประเด็น คือ
1) การบรรเทา โดยเน้นการลดการปล่อยก๊าซที่ไปรวมตัวกับความร้อน หรือลดจำนวนและความเร็วของการเกิด climate change
2) การปรับเปลี่ยนให้สภาวะที่เป็นอยู่ดีขึ้น หรือภาวะอากาศในอนาคตดีขึ้น เพื่อลดอันตรายหรือสร้างโอกาสการเอาชนะอุปสรรค
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/226—-12553

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa