»
S
I
D
E
B
A
R
«
เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่น P02
Aug 14th, 2012 by Valaiporn Changkid 349 views

ดร.พันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เนคเทคจับมือเอกชนต่อยอดงานวิจัยเพื่อคนพิการ เปิดตัว “เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่น P02” ขนาดพกพา ปรับระยะการฟังได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน

ดร.พันศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค เปิดเผยว่า เนคเทคร่วมกับบริษัทไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด เปิดตัว เครื่องช่วยฟังดิจิทัลรุ่นพี 02 ( P02) ซึ่งร่วมกันวิจัยและพัฒนาขึ้นตั้งแต่ 2553 โดยเนคเทคเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์ ส่วน บ.ไอเมดฯ รับผิดชอบในการทำวิจัยการตลาด การออกแบบรูปลักษณ์ และการขึ้นรูปอุปกรณ์ห่อหุ้มพลาสติก รวมทั้งการศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตตามมาตรฐานทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม

Share
สว.กับการใช้ยา
Jun 29th, 2012 by pensiri 52 views

ยา แม้จะมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์เช่นกัน ยิ่งเมื่อต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันย่อมเสี่ยงต่อผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์

ผู้สูงอายุกับยา ถือเป็นคู่กันเมื่อสภาพร่างกายเสื่อมโรคเรื้อรังก็ถามหา ยา จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษา หรือป้องกันโรค  แม้จะมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์เช่นกัน ยิ่งเมื่อต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันย่อมเสี่ยงต่อผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์
Read the rest of this entry »

Share
กลิ่นตัวคนบอกให้รู้อายุมากน้อย
Jun 7th, 2012 by suthiwan 63 views

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า คนเราสามารถทายอายุคนอื่นได้ แค่เพียงได้กลิ่นตัวเท่านั้น และทำให้รู้ความจริงว่า กลิ่นตัวคนแก่กลับหอมละมุนละไม และฉุนน้อยกว่ากลิ่นของผู้มีวัยกลางคนและหนุ่มสาว

กลิ่นตัวทั้งของคนและสัตว์ ต่างประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิด ซึ่งบอกให้รู้ถึงข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางสังคมหลายอย่าง และมันจะเปลี่ยนแปรไปตามช่วงอายุ รวมทั้งความเข้มข้นของสารเคมีที่ประกอบกันอยู่ด้วย นักประสาทวิทยาศาสตร์ ของศูนย์โมเนลล์แห่งสหรัฐฯอธิบายว่า กลิ่นช่วยบอกให้เรารู้อายุของผู้นั้นได้  รวมถึงหลีกออกห่างจากผู้ป่วย เลือกคู่ และทำให้รู้ว่าใครเป็นญาติพี่น้อง

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า กลิ่นตัวของผู้สูงอายุ จะเป็นกลิ่นที่มีลักษณะเฉพาะเหมือนกันทุกวัฒนธรรม และยังเปิดเผยว่า คนหนุ่มสาวในการทดลองได้พบว่า ผู้สูงอายุมีกลิ่นหอมละมุน ซึ่งผิดกับที่คนทั่วไปนึกคิดกันว่า กลิ่นผู้สูงอายุไม่น่าพิสมัย อาจเป็นได้ว่า ไปได้กลิ่นที่เกิดจากที่อื่น เช่น ผิวหนัง หรือลมหายใจก็ได้ จึงทำให้กลิ่นผิดแปลกไป.

รายการอ้างอิง : “กลิ่นตัวคนบอกให้รู้อายุมากน้อย กลิ่นคนแก่หอมละมุนกว่าหนุ่มสาว”. ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับวันที่ 7  มิถุนายน 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa