»
S
I
D
E
B
A
R
«
วัสดุชีวภาพ เพื่อทดสอบการตั้งท้องของแม่โค (โมโนโคลนัลแอนติบอดี ที่จำเพาะต่อ Progesterone)
Apr 1st, 2012 by pensiri 129 views

การตรวจวัดระดับฮอร์โมนนี้จะใช้ยืนยันการเป็นสัดของแม่โคในวันผสมเทียม

โปรเจสเตอโรนสเตียรอยด์ฮอร์โมนที่พบบนรังไข่ ทำหน้าที่หลักคือการเตรียมความพร้อมของมดลูกเพื่อการฝังตัวของตัวอ่อนและคงสภาพการตั้งท้องเอาไว้ พบได้ทั้งในเลือดและน้ำนมของสัตว์โตเต็มวัยที่มีวงรอบการเป็นสัดปกติ

จุดเด่นเทคโนโลยี

  • สามารถลดความผิดพลาดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งใช้ในการตรวจการตั้งท้องของแม่โคหลังการผสมเทียม คือถ้าแม่โคมีระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนนี้ต่ำหลังการผสมเทียมไปแล้ว 19-24 วัน แสดงว่าแม่โคไม่ได้ท้องจากการผสมเทียมนั้น และกำลังจะกลับมาเป็นสัดอีกครั้ง

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
แพทย์ไทยยกย่องโนเบลแพทย์ ผู้บุกเบิกเด็กหลอดแก้ว
Nov 30th, 2010 by wilailuck 52 views

ศ.โรเบิร์ต เอ็ดเวิดส์ นักสรีรวิทยา จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ในฐานะผู้วิจัยร่วมกับ แพทริก สเต็ปโท คิดค้นวิธีการผสมเทียมในจานทดลองหรือเด็กหลอดแก้ว พร้อมทั้งประสบความสำเร็จในการช่วยให้กำเนิดเด็กหญิงที่ชื่อ หลุยส์ บราวน์ เด็กหลอดแก้วคนแรกของโลก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 โดยปัจจุบันทั่วโลกมีเด็กหลอดแก้วเกิดขึ้นแล้วถึงสี่ล้านราย

ประเทศไทยมีการวิจัยคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ศ.นพ.ประมวล วีรุตมเสน ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ประสบความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วคนแรกของไทย กล่าวว่าปัจจุบันเทคนิคการทำเด็กหลอดแก้วพัฒนาไปมาก ต่างจากเมื่อก่อนที่ทำค่อนข้างยาก สูตรน้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนภายนอกยังเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผย อีกทั้งการเตรียมน้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนก็ทำได้ยาก แต่ทุกวันนี้เราพัฒนาเทคโนโลยีในการนำไข่ออกจากรังไข่ด้วยการส่องกล้อง ซึ่งช่วยคัดคุณภาพของตัวอ่อนและไขที่สมบูรณ์ได้ เด็กที่เกิดมีความปกติเหมือนกับเด็กที่เกิดตามธรรมชาติ ทำให้สังคมยอมรับ มีความเข้าใจและเชื่อมั่นในเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีด้านนี้จะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคตอีกมาก

แหล่งที่มา: “แพทย์ไทยยกย่องโนเบลแพทย์ ผู้บุกเบิกเด็กหลอดแก้ว”. Update 25, 277 (ต.ค.2553) : 120.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa