»
S
I
D
E
B
A
R
«
นาโนเทค วิจัย “ยีสต์” หนุนอุตสาหกรรม
May 29th, 2012 by Valaiporn Changkid 406 views

ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ นักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)

นักวิจัยนาโนเทค เดินเครื่องวิจัยเพิ่มมูลค่า “ยีสต์” ตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตวัสดุดูดซับสารพิษในอาหารสัตว์ทดแทนการนำเข้าที่มีมูลค่าสูงถึง 500 ล้านบาทต่อปี

ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ นักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยถึงผลสำเร็จของการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากผนังเซลล์ยีสต์ในการผลิตเป็นไมโครท็อกซิน หรือวัสดุดูดซับสารพิษในอาหารสัตว์ ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ และลดการนำเข้าที่สูง

งานวิจัยดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นมาจากความพยายามในการแก้ปัญหาเนื้อสัตว์ส่งออก ที่ถูกกีดกันจากประเทศคู่ค้าหลังจากถูกตรวจพบสารปฏิชีวนะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งสารดังกล่าวเกิดจากการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่ต้องการกำจัดสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารสัตว์ หลังจากที่เก็บรักษาไว้เป็นเวลานาน

ดร.กิตติวุฒิ เข้าร่วมเป็นนักวิจัยของ บริษัท สเปเชียลตี้ไบโอเทค จำกัด ผู้พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สารสกัดจากเซลล์ยีสต์ ค้นพบว่า ผนังของเซลล์ยีสต์ซึ่งเหลือทิ้งจากขั้นตอนการสกัดยีสต์เอ็กซ์แทร็กซ์ วัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมเครื่องปรุงรสสามารถนำมาพัฒนาเป็นวัสดุดูดซับสารพิษในอาหารสัตว์ได้

รายการอ้างอิง : “ไอที-วิทยาการ : นาโนเทค วิจัย “ยีสต์” หนุนอุตสาหกรรม”. เดลินิวส์. 30 พฤษภาคม 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa