»
S
I
D
E
B
A
R
«
นวัตกรรมพัดลมไอน้ำ
Aug 8th, 2012 by wanutwira 197 views

สถานการณ์คลื่นความร้อน และสภาพอากาศที่แปรปรวนที่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กำลังเป็นสาเหตุสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตมากมาย ทั้งนี้ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ จึงทำให้หลายๆ คนหันมาพึ่งพานวัตกรรมทำความเย็น หรือเครื่องปรับอากาศกันมากขึ้น รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไฟฟ้ากันมากขึ้น จนเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าดับอย่างที่เป็นข่าวกันครึกโครมกันมาแล้ว แต่หากต้องดำรงชีวิตอยู่กลางแจ้ง หรือที่โล่งแจ้งที่ไม่ใช้ในอาคาร พัดลมไอน้ำสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างไร้ขีดจำกัด และกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับงานกลางแจ้ง ทดแทนเครื่องปรับอากาศ และเป็นได้มากกว่าสินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยอย่างที่หลายคนเคยมอง 

Read the rest of this entry »

Share
เทคโนโลยีนาโนและวิตามินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
Oct 21st, 2010 by wilailuck 59 views

ปัจจุบันกฎข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพกำลังเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ  เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางชนิดถูกผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีนาโนซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนทางเคมีมากยิ่งขึ้น ปัญหาหลัก ๆ ที่ต้องได้รับการแก้ไขมี 3 ประการ
ประการแรก ได้แก่ การที่องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ไม่สามารถระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดใดมีวัสดุนาโนเป็นองค์ประกอบบ้าง ถ้าผู้ผลิตไม่แจ้งให้ทราบ
ประการที่สอง ถึงแม้ว่าองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ จะตระหนักถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีวัสดุนาโนเป็นส่วนประกอบ แต่กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ
ประการสุดท้าย องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ยังขาดแหล่งข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะควบคุมด้านวัสดุนาโนในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างมีประสิทธิภาพได้
ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดให้ชัดเจนว่าผลิตภัฑณ์ชนิดใดบ้างที่จำเป็นต้องตรวจสอบด้านความปลอดภัยและควรใช้การตรวจสอบรูปแบบใด นอกจากนี้รัฐสภาสหรัฐฯ ควรจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอให้แก่องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ เพื่อใช้ในการกำหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนควรมีมติเป็นตัวบทกฎหมายให้องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ มีอำนาจในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/259—-12552

Share
ดีไซน์ทำไม?
Dec 5th, 2009 by supaporn 254 views

20091203-bwthailandผู้ผลิตสินค้าต้องพยายามสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง จากจุดขายแต่เดิมที่เน้นเพียงแต่เรื่องราคา การออกแบบที่โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งจึงเป็นทางออกประการหนึ่ง BusinessWeek ไทยแลนด์ ฉบับเดือนธันวาคม 2552 ได้นำตัวอย่างผู้ประกอบการไทยที่มีการออกแบบที่สวยงาม โดดเด่น แปลกตา และใช้งานได้จริง ประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้ และหลายรายยังสามารถบุกไปเปิดตลาดต่างแดน มาเป็นกรณีศึกษาอยู่ในฉบับนี้ ติดตามหาอ่านได้ stks.or.th

Share
EcoDesign
Oct 23rd, 2009 by supaporn 385 views

20091009-jscienceinaction-5-5-521ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ดำเนินงาน  Eco-Design เพื่อสร้างความตระหนักแก่นักเรียน นักศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ ประชาชนทั่วไปในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Science in Action (ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 2552) ขอเป็นผู้ร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ  ด้วยการนำเสนอผลงานการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และน่าจะเป็นการจุดประกายทางความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์

Share
รู้จักของใช้อันตรายในบ้าน
Feb 26th, 2009 by supaporn 689 views

ได้อ่านบทความของคุณวลัยพร มุขสุวรรณ จาก http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=4&ID=19

จะเห็นว่า เราอยู่ใกล้กับสารเคมีที่เป็นอันตราย อยากให้เข้าไปอ่านค่ะ จะเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ในบ้านนี่แหละมีสารอันตรายที่อาจผสมอยู่ค่ะ

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa