»
S
I
D
E
B
A
R
«
แผ่นแปะรักษาสิว (Q ACNES)
Sep 13th, 2012 by Valaiporn Changkid 169 views
แผ่นแปะรักษาสิว (Q ACNES) แผ่นปิดรักษาสิวที่ขึ้นรูปทั้งแผ่น จากกระบวนการปั่นไฟฟ้าสถิต ทำให้ได้เส้นใยขนาดไมโครนาโนเมตร ควบคุมความหนาของเส้นใยได้ ระบายอากาศดี ภายในเส้นใยมีการกักเก็บสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อรักษาสิวด้วยวิถี ธรรมชาติ และเส้นใยจะช่วยควบคุมการปลดปล่อยสารสกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการระคายเคือง ส่วนรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ก็มีความหลากหลายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค
แผ่นแปะรักษาสิว (Q ACNES)  เป็นหนึ่งใน 5 ของผลงานเด่นจาก สวทช. ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุน
สามารถชมผลงานเด่นทั้ง 5 ของ สวทช. ได้ในงาน NSTDA Investor’s Day 2012 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.nstda.or.th/investorsday/2012/index.php
Share
เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (DustDETEC)
Sep 13th, 2012 by Valaiporn Changkid 214 views

เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (DustDETEC) เครื่องมือวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างอากาศโดยวิธีการทางไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดฝุ่นละอองลอยขนาดเล็กกว่า 2.5 และ 10 ไมโครเมตร สำหรับใช้ในการศึกษามลพิษทางอากาศและการปนเปื้อนของอนุภาคในผลิตภัณฑ์ เทียบเคียงได้กับอุปกรณ์ที่มาจากต่างประเทศ และมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ทนทาน ผลิตโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ แรงงานและเครื่องจักรในการประกอบติดตั้งและสร้างภายในประเทศ

เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (DustDETEC) เป็นหนึ่งใน 5 ของผลงานเด่นจาก สวทช. ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุน
สามารถชมผลงานเด่นทั้ง 5 ของ สวทช. ได้ในงาน NSTDA Investor’s Day 2012 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.nstda.or.th/investorsday/2012/index.php
Share
เครื่องมือตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอย (F4-KIT)
Sep 13th, 2012 by Valaiporn Changkid 121 views

เครื่องมือตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอย (F4-KIT) เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจจำแนกชนิดสกุลของไส้เดือนฝอยในกลุ่ม endoparasite ที่เป็นศัตรูพืชกักกัน ใช้งานง่าย พกพาสะดวกในภาคสนาม มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบมือถือได้พร้อมกัน (Remote Microscope Real Time Diagnostics) และบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

เครื่องมือตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอย (F4-KIT) เป็นหนึ่งใน 5 ของผลงานเด่นจาก สวทช. ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุน

สามารถชมผลงานเด่นทั้ง 5 ของ สวทช. ได้ในงาน NSTDA Investor’s Day 2012 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.nstda.or.th/investorsday/2012/index.php

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa