»
S
I
D
E
B
A
R
«
ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพาภายใน 3 นาที (DO-DEE)
Sep 13th, 2012 by Valaiporn Changkid 217 views

ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพาภายใน 3 นาที (DO-DEE) ชุดตรวจสอบและวิเคราะห์ออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพา ประกอบด้วยน้ำยาเคมี 3 ขวด เข็มเก็บตัวอย่างน้ำ และหลอดทดสอบน้ำตัวอย่าง โดยขั้นตอนการทดสอบจะเป็นขั้นตอนง่ายๆ ด้วยการเติมน้ำยาทั้ง 3 ชนิด ผสมเข้าด้วยกัน แล้วรอปฏิกิริยาให้เกิดขึ้นใช้เวลาประมาณ 1 นาที จากนั้น ใช้เข็มเก็บน้ำตัวอย่างมาใส่ลงหลอดทดสอบที่มีสารเคมีดังกล่าวอยู่ หากน้ำตัวอย่างมีออกซิเจนละลายน้ำอยู่ สารละลายจะเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีฟ้า โดยปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำสามารถบอกได้โดยเทียบสีของสารละลายที่เปลี่ยนแปลงกับแถบสีมาตรฐานที่ให้มาพร้อมกับชุดทดสอบ ชุดตรวจสอบนี้มีความสะดวก ใช้งานง่าย ราคาถูกกว่าวิธีทางเคมีวิเคราะห์ และแบบหัวตรวจไฟฟ้า

ชุดทดสอบออกซิเจนละลายน้ำแบบพกพาภายใน 3 นาที (DO-DEE) เป็นหนึ่งใน 5 ของผลงานเด่นจาก สวทช. ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุน

สามารถชมผลงานเด่นทั้ง 5 ของ สวทช. ได้ในงาน NSTDA Investor’s Day 2012 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.nstda.or.th/investorsday/2012/index.php

Share
เครื่องมือตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอย (F4-KIT)
Sep 13th, 2012 by Valaiporn Changkid 121 views

เครื่องมือตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอย (F4-KIT) เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจจำแนกชนิดสกุลของไส้เดือนฝอยในกลุ่ม endoparasite ที่เป็นศัตรูพืชกักกัน ใช้งานง่าย พกพาสะดวกในภาคสนาม มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบมือถือได้พร้อมกัน (Remote Microscope Real Time Diagnostics) และบันทึกข้อมูลเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน

เครื่องมือตรวจวินิจฉัยไส้เดือนฝอย (F4-KIT) เป็นหนึ่งใน 5 ของผลงานเด่นจาก สวทช. ที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการลงทุน

สามารถชมผลงานเด่นทั้ง 5 ของ สวทช. ได้ในงาน NSTDA Investor’s Day 2012 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ในวันที่ 20 กันยายน 2555 ข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.nstda.or.th/investorsday/2012/index.php

Share
การผลิตมะขามผงสำหรับปรุงรสสำเร็จรูป
Aug 9th, 2012 by Valaiporn Changkid 331 views

ภาพประกอบจาก http://www.eiei.net/roaddata/2010/06/

ข้อมูลเทคโนโลยี : จากกระแสความนิยมอาหารไทยในต่างประเทศและแนวโน้มค่านิยมความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันทั้งการอุปโภคบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เครื่องปรุงรสแบบไทยต่างๆ ได้รับการพัฒนาให้พร้อมใช้ เช่น ผงปรุงรสอาหารสำเร็จรูป

มะขามเปียกเป็นอีกหนึ่งเครื่องปรุงที่นิยมใช้ประกอบการทำอาหารไทยทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน เช่น แกงส้ม ต้มยำ และอาหารรสจัดจ้านอื่นๆ ขั้นตอนการได้มาซึ่งน้ำมะขามเปียกเพื่อนำมาประกอบอาหารนั้นค่อนข้างยุ่งยาก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน ได้ออกมาเป็น “มะขามผง” สำหรับปรุงรสสำเร็จรูป

ประโยชน์สำหรับผ้ประกอบการ : ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้แบบก้อน ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนี้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต ผู้ขาย และ ผู้ใช้

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. รวมผลงานเด่น งานวิจัยของสวทช. ที่พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2555.

Share
แป้งชุบทอดผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งจากมันสำปะหลัง
Apr 30th, 2012 by Valaiporn Changkid 66 views

ข้อมูลเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหารชุปแป้งทอดแช่เยือกแข็ง ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมงเป็นอุตสาหกรรมอาหารส่งออกที่ได้รับความนิยมสูงมากขึ้น จึงมีการพัฒนาสูตรแป้งสำเร็จชนิดใหม่สำหรับชุบทอดผลิตภัณฑ์

สูตรแป้งชุบทอดและเกล็ดขนมปังทอดสำเร็จชนิดใหม่สำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์ประมงแช่เยือกแข็งที่ผลิตขึ้นได้ใหม่นี้ เกิดจากการดัดแปรสตาร์ชในแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี และแป้งที่ดัดแปรสตาร์ชซึ่งผลิตเองด้วยวิธีพรีเจลาดีไนซ์ และการใช้เอนไซม์แอลฟา-อะมีเลส ให้เหมาะสม

ประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนด้วยการใช้แป้งนี้ที่ผลิตได้เองในประเทศและมีราคาถูกกว่าแทนแป้งสาลีที่ต้องสั่งจากต่างประเทศ

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. รวมผลงานเด่น งานวิจัยของสวทช. ที่พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2555.

Share
แป้งพุทธรักษากินได้
Apr 30th, 2012 by Valaiporn Changkid 273 views

ดอกพุทธรักษา

ดอกพุทธรักษา

ข้อมูลเทคโนโลยี
แป้งพุทธรักษากินได้ (Edible canna : Canna edulis) เป็นพืชให้แป้งที่พบบริเวณเขตร้อนของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย แอฟริกา หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกและรัฐฮาวาย สำหรับประเทศไทยพบ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ไทยเขียวและไทยม่วง มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ เช่น บริโภคเหง้าใต้ดิน ด้วยวิธีต้ม ย่าง หรือ เผยา ต้นอ่อนรับประทานเป็นผักสดได้ ส่วนเหง้านำมาต้มให้สุกทำอาหารปศุสัตว์และใช้เหง้าในการผลิตแป้สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพราะแป้งพุทธรักษามีคุณสมบัติด้านความหนืดและย่อยง่าย

จากประโยชน์ของแป้งพุทธรักษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ทำการศึกษาคุณลักษณะของแป้งที่แยกได้จากพุทธรักษากินได้ (Canna edulis Ker.) เป็นการศึกษาโครงสร้างจุลภาคคุณสมบัติเชิงหน้าที่และการใช้ประโยชน์จากแป้งพุทธรักษา โดยการสกัดแป้งจากเหง้าใต้ดิน ซึ่งแป้งที่ได้มีคุณสมบัติและศัยกภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์และสร้างเทคโนโลยีการผลิตแป้งพุทธรักษาดัดแปรและต่อยอดได้

ประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากแป้งพุทธรักษาในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปรและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีมูลค่าสูงต่อไป

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. รวมผลงานเด่น งานวิจัยของสวทช. ที่พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2555.

Share
แป้งมันสำปะหลังแบบมีปริมาณสารไซยาไนต์ต่ำ
Apr 30th, 2012 by Valaiporn Changkid 220 views

ข้อมูลเทคโนโลยี
แป้งมันสำปะหลังที่มีไซยาไนต์ในปริมาณต่ำ เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่มีการพัฒนากระบวนการผลิต สภาวะการผลิตและการปรับแต่งเครื่องจักรที่เหมาะสมสำหรับการผลิตแป้งฟลาวจากมันสำปะหลังชนิดขม เพื่อลดปริมาณสารพิษจากสารประกอบไซยาโนจีนิคไกลโคไซด์ (Cyanogenic Glucoside) ซึ่งพบในส่วนต่างๆ ของต้นและหัวมันสำปะหลังชนิดขม โดยแป้งที่ผลิตได้จะมีปริมาณไซยาไนต์ต่ำกว่า 10 ppm

ประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ
สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมให้มีกำลังการผลิตได้ถึง 200 ตันต่อปี

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. รวมผลงานเด่น งานวิจัยของสวทช. ที่พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2555.

Share
น้ำปลาผง
Apr 30th, 2012 by Valaiporn Changkid 198 views

ข้อมูลเทคโนโลยี
มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะเครื่องผงปรุงรสและเครื่องแกงสำเร็จรูป มีมูลค่าในแต่ละมากกว่าพันล้านบาท โดยมูลค่าการส่งออกน้ำปลามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกปี แต่เนื่องจากน้ำปลาในรูปแบบน้ำมีความยุ่งยากในด้านการขนส่ง และในหากผู้บริโภคเปิดขวดน้ำปลาใช้แล้วอายุการใช้งานของน้ำปลาจะลดน้อยลง

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติจึงร่วมมือกับ บริษัท น้ำปลาไทย ตราปลาหมึก (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันพัฒนาวิจัยน้ำปลาผงขึ้น โดยจุดเด่นของน้ำปลาผงคือ สามารถละลายคืนรูปได้ดี มีลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบใกล้เคียงน้ำปลาแท้ เช่น รสชาติ กลิ่น และปริมาณไนโตรเจน

ประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์น้ำปลาผงรูปแบบใหม่นี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้ใช้ให้มีความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้น เนื่องจากสามารถที่จะเก็บรักษาได้ง่าย ยืดอายุการใช้งานได้ และยังลดต้นทุนการขนส่ง

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. รวมผลงานเด่น งานวิจัยของสวทช. ที่พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2555.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa