»
S
I
D
E
B
A
R
«
วัสดุพรุนจากขี้เถ้าแกลบสำหรับการบำบัดทางชีวภาพ และวัสดุเพาะปลูก
Apr 27th, 2012 by pensiri 140 views
 • ใช้เป็นวัสดุสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายด้วยกระบวนการทาง ชีวภาพต่าง ๆ เช่น ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำประมงน้ำจากชุมชน การย่อยสลายในบ่อเกรอะ
 • ได้วัสดุปลูกทำจากเถ้าแกลบ 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

งานวิจัย วัสดุพรุนสำหรับการย่อยสลายทางชีวภาพ (Porous media for biodegradation) เป็นผลการวิจัยจากทีมวิจัย “อีโคเซรา (Ecocera)” ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ซึ่งงานวิจัย Biofiltering Media ของ Ecocera ได้รับรางวัลเหรียญทองจากงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 38th International Exhibition of Inventions of Geneva ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่ 18 – 22 เมษายน 2550 การอนุญาตให้ใช้สทธิเทคโนโลยีครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวของเทคโนโลยีไทย

จุดเด่นของเทคโนโลยี :

 • งานวิจัย วัสดุพรุนสำหรับการย่อยสลายทางชีวภาพ (Porous media for biodegradation) เป็นผลการวิจัยจากทีมวิจัย “อีโคเซรา (Ecocera)” ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ซึ่งงานวิจัย Biofiltering Media ของ Ecocera ได้รับรางวัล เหรียญทองจากงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 38th International Exhibition of Inventions of Geneva ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมื่อ 18 – 22 เมษายน 2550

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
เครื่องบดเมล็ดพืช
Apr 27th, 2012 by pensiri 235 views

สามารถบดงาและเมล็ดพืชต่าง ๆ  ได้ในระยะเวลาอันสั้นและประหยัดพลังงาน และมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานในระดับ SMEs เพื่อตอบสนองกระแสการบริโภคเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน  ได้มีผู้ผลิตสินค้า

เพื่อตอบสนองกระแสการบริโภคเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน ได้มีผู้ผลิตสินค้าสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ครีมงา หรือเนยงา ออกมาจำหน่ายและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี ในการผลิต จำเป็นต้องใช้เครื่องบดเมล็ดพืชที่เหมาะสมและราคาย่อมเยาว์สำหรับการผลิตโดย เฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม สวทช. จึงได้มีโครงการให้ทุนแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่องบดงาต้นแบบซึ่งสามารถบดงาและเมล็ดพืชต่าง ๆ เช่น การผลิตถั่วลิสงเพื่อผลิตเนยถั่วได้ในระยะเวลาอันสั้นและประยัดพลังงานและมี ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานในระดับ SMEs

จุดเด่นของเทคโนโลยี :

 • เครื่องบดเมล็ดพืชที่สามารถบดเมล็ดพืช เช่น งา ถั่วลิสง เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ได้ในปริมาณมากในเชิงอุตสาหกรรม แก้ปัญหาความยุ่งยากเรื่องเมล็ดพืชติดที่ใบปาด ล้อบดการกระเด็น และแตกกระจายของเมล็ดพืช

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
ชุดตรวจเม็ดเลือดแดงเพื่อใช้ตรวจหาปฏิกริยาแอนติเจน-แอนติบอดี ต่อเม็ดเลือดแดง
Apr 27th, 2012 by pensiri 138 views

สามารถใช้ร่วมกับปิเปตต์อัตโนมัติแบบ 8 หรือ 12 ช่อง ในลักษณะไมโครเพลททำให้สามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ลงได้ Read the rest of this entry »

Share
กระบวนการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนส จากเชื้อราเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์บก
Apr 16th, 2012 by pensiri 231 views
 • สภาวะที่เหมาะสมในระดับนำร่องอุตสาหกรรมในการเลี้ยงจุลินทรีย์และการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสโดยรวมเพื่อนำมาผสมอาหารสัตว์  โดยใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดต่าง ๆ
 • เสริมสร้างให้เกิดการใช้เทคโนโลยีการหมัก  ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 • ทดแทนการนำเข้าเอนไซม์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์สำหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว

เอนไซม์เพนโทซาเนส  หรือไซลาเนส  เป็นเอนไซม์ที่นิยมเสริมในอาหารเลี้ยงสัตว์เพื่อเพิ่มสมรรถนะการให้ผลผลิตของสัตว์ให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน  ทำให้สามารถเพิ่มอัตราส่วนของวัตถุดิบคุณภาพต่ำราคาถูกในอาหารผสม  ทำให้มีโอกาสลดต้นทุนค่าอาหารได้มากขึ้น

จุดเด่นของเทคโนโลยี :

 • พัฒนากระบวนการผลิตเอนไซม์จนได้เป็นผลิตภัณฑ์เอนไซม์ในรูปผง  รวมทั้งข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพเมื่อใช้เสริมในอาหารสำหรับเลี้ยงลูกสุกร
 • สามารถผลิตภายในประเทศ  มีราคาที่ถูกกว่าการนำเข้า

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยวิธีพีซีอาร์
Apr 16th, 2012 by pensiri 125 views

การตรวจวินิจฉัยโรคให้ได้ผลรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ จะมีบทบาทสำคัญในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และเริ่มการรักษาที่ถูกต้องให้ได้เร็วที่สุดเพื่อตัดวงจรโรค เทคนิคพีซีอาร์ เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ต้องการในหลอดทดลองเป็นแสนหรือล้านเท่าภายในเวลา 3–4 ชั่วโมง และถูกนำไปใช้ในการตรวจ วัณโรคเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขของโลก ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกรายงานว่า ในแต่ละปีมีผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นประมาณ 8 ล้านคน ผู้ป่วยเสียชีวิตประมาณ 3 ล้านคน

Read the rest of this entry »

Share
แผ่นผ้ากรองใช้ในการเพาะเลี้ยงพืช
Apr 16th, 2012 by pensiri 70 views

ได้พัฒนาแผ่นผ้ากรองที่สามารถเพิ่มการแลกเปลี่ยนการถ่ายเทอากาศระหว่างภายในและภายนอกภาชนะที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงพืช ทำให้พืชมีระบบรากเจริญเติบโตเป็นปกติ  โดยเฉพาะในพืชอวบน้ำ ทำให้พืชมีอัตราการรอดชีวิตและอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น

จุดเด่นเทคโนโลยี :

 • ช่วยให้พืชมีระบบรากเจริญเติบโตเป็นปกติ (ขั้นตอนของการออกราก)
 • ลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์
 • ช่วยให้พืชอวบน้ำมีการเจริญเติบโตปกติ
 • ช่วยให้พืชมีอัตราการรอดชีวิตและอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น  หลังการย้ายปลูกใน สภาพแวดล้อมภายนอก

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
ชุดทดสอบอนุพันธ์สารไนโตรฟูแรน แบบ ELISA
Apr 16th, 2012 by pensiri 84 views

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกเนื้อสัตว์รายใหญ่รายหนึ่งของโลก จากความต้องการของสินค้ามีมากทำให้เกษตรกรต้องหาวิธีในการเพิ่มผลผลิตให้ เพียงพอกับความต้องการ วิธีหนึ่งที่มีการใช้กัน คือ การใช้ยาและสารเคมีเพื่อป้องกันและรักษาโรคที่เกิดขึ้น และผลข้างเคียงในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์ โดยเฉพาะในกลุ่มยาต้านจุลชีพ เช่น ยาในกลุ่มคลอแรมฟินิคอลและไนโตรฟูแรน ซึ่งผลตามมาคือ เกิดการตกค้างของสารในเนื้อสัตว์และเป็นปัญหาอย่างรุนแรงสำหรับการส่งออกของ สินค้าในประเทศไทย

Read the rest of this entry »

Share
กรรมวิธีการแยกเนื้อยางและสารอนินทรีย์ออกจากกากตะกอนน้ำยางธรรมชาติ
Apr 5th, 2012 by pensiri 158 views

สามารถแยกเนื้อยางจากกากตะกอนที่ทั้งเป็นของเสียในโรงงาน และสามารถเพิ่มมูลค่า ของ waste

โดยทั่วไป ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นจากน้ำยางธรรมชาติ จำเป็นต้องมีการเติมสารไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Diammonium hydrogenphosphate) ลงไปในน้ำยางสดเพื่อตกตะกอนเอาแมกนีเซียมไอออน (magnesium ion) ที่มีอยู่ในน้ำยางสดออกให้อยู่ในรูปกากตะกอน หรือขี้แป้ง (sludge) จากนั้นจึงนำน้ำยางสดไปแปรรูปให้เป็นน้ำยางข้นด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง และน้ำล้างเครื่อง ซึ่งกากตะกอนที่เกิดขึ้นจัดว่าเป็นของเสียในอุตสาหกรรมน้ำยาง ปัจจุบันโรงงานมีวิธีการจัดการกากตะกอนที่เกิดขึ้นโดยนำไปถมที่ นำไปเทใส่ในสวนยางพารา สวนปาล์ม และสวนส้ม เป็นต้น

จุดเด่นเทคโนโลยี

 • ได้ทราบกรรมวิธีการจับตัวเนื้อยางออกจากหางน้ำยางธรรมชาติที่สามารถ ลดการสูญเสียเนื้อยางและกำหนดค่าความเป็นกรดด่างของน้ำทิ้งได้ (โพลิเมอร์ A702 และ A704)

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
สูตรสมุนไพรควบคุมและกำจัดไรฝุ่นจากอบเชยและก้านพลู
Apr 5th, 2012 by pensiri 68 views
 • ลดการใช้สารเคมี
 • มีความปลอดภัยทั้งผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ
 • ไม่สร้างความเสียหายหรือรอยด่างให้แก่เฟอร์นิเจอร์
 • ป้องกันและลดอัตราการเกิดผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ในประเทศไทย

สารก่อภูมิแพ้หลัก มักอยู่ในรูปของมูลและคราบของไรฝุ่นซึ่งสามารถลอยปะปนอยู่ในอากาศและสูดดม เข้าไปได้ WHO ได้กำหนดระดับสารก่อภูมิแพ้ 2 ไมโครกรัม/ฝุ่น 1 กรัม หรือไรฝุ่น 100-500 ตัว/ฝุ่น 1 กรัม เป็นระดับมาตรฐานที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการหอบหืดและปริมาณ 10 ไมโครกรัม/ฝุ่น 1 กรัม จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีอาการหอบหืดอย่างเฉียบพลันได้ ในประเทศไทยพบสารก่อภูมิแพ้ เฉลี่ย 11 ไมโครกรัม/ฝุ่น 1 กรัม

ทีมนักวิจัยได้ทำการศึกษาเรื่องความหลากหลายของไรฝุ่นและค้นพบ สารสกัดจากสมุนไพร ที่มีฤทธิ์กำจัดไรฝุ่นได้สำเร็จ โดยพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากก้านพลูและอบเชย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

จุดเด่นเทคโนโลยี

 • ได้สูตรสมุนไพรจากอบเชยและกานพลูเพื่อควบคุมและกำจัดไรฝุ่น ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
การผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบประสิทธิภาพสูงจากแบตเตอรี่
Apr 5th, 2012 by pensiri 37 views

ได้ UPS ที่มีประสิทธิภาพสูงขนาดเล็กน้ำหนักเบา ราคาประหยัดและสามารถใช้งานได้นานขึ้นในขณะไฟฟ้าดับ

ปัจจุบันราคาของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ (PC) แบบตั้งโต๊ะมีราคาถูกลงมากทำให้การใช้งานพีซีเป็นไปอย่างแพร่หลายไม่เฉพาะ แต่ในเมืองใหญ่ แต่รวมไปถึงต่างจังหวัดและชนบทด้วยความแข็งแรงของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าในต่าง จังหวัดด้อยกว่าเมืองหลวง การที่ไฟฟ้าดับ ตกหรือกระพริบแต่ละครั้งในขณะที่เราใช้คอมพิวเตอร์ จะทำให้งานที่ทำมาแล้วสูญหายและเสียหาย และในบางกรณีอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ เช่น แหล่งจ่ายไฟฮาร์ดดิสก์พลอยเสียหายไปด้วย

จุดเด่นเทคโนโลยี

 • สร้างอุปกรณ์ที่เสริมการทำงานของแหล่งไฟของคอมพิวเตอร์ให้มีความทน ทานเพื่อใช้ในพื้นที่ที่ระบบจ่ายไฟอ่อนแอ หรือมีการดับเป็นเวลานานโดยใช้แนวคิดใหม่ในการออกแบบร่วมกับเทคโนโลยีที่ เหมาะสม

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
กรรมวิธีการตรวจหาปริมาณสารต้านมาลาเรียจากต้นชิงเฮา
Apr 5th, 2012 by pensiri 38 views

เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถตรวจได้ 10 ตัวอย่างพร้อมกัน ต่างจากเทคนิคปัจจุบันที่ต้องอาศัยเครื่องมือและผู้เชี่ยวในการตรวจวเคราะห์ ได้สัปดาห์ละ 1 ตัวอย่าง


ต้นชิงเฮา (Artemisinin annua) สามารถผลิตสารต้านมาลาเรียชื่อ อาร์ติมิซินิน (Artemisinin) ซึ่งสาร Artemisinin และสารอนุพันธ์เป็นสารเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ที่ในปัจจุบันแทบจะไม่พบการดื้อต่อยาของเชื้อมาลาเรียเลย

เทคนิคนี้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างใบชิงเฮา เพื่อหาปริมาณ Artemisinin ได้ครั้งละหลายสิบตัวอย่าง ทำให้เหมาะสมต่อการนำไปคัดเลือกต้นชิงเฮาที่ให้สารต้านมาลาเรียในปริมาณที่ สูง อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการติดตามการคงอยู่หรือการสูญเสียของสาร Artemisinin ในขั้นตอนการผลิตทั้งระบบได้อีกด้วย

จุดเด่นเทคโนโลยี

 • เทคโนโลยีที่สามารถวิเคราะห์หาตรวจหาปริมาณสารอาร์ติมิซินินในชิงเฮาได้รวดเร็ว แม่นยำ

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา
Apr 5th, 2012 by pensiri 190 views

แผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา  เป็นการรวมคุณสมบัติพิเศษของไม้และซีเมนต์เข้าด้วยกัน  สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆ  ได้แก่  ไม้เชิงชาย  ไม้บัวพื้น  ไม้ฝา  ไม้บันได  เป็นต้น


ในปัจจุบันประเทศไทย  ถือว่าไม้ยางพาราเป็นไม้เศรษฐกิจ ที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากในอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทย  จะใช้ไม้ยางพาราถึง 80%  เพราะว่าไม้ยาพาราเป็นไม้มีต้นทุนถูกเมื่อเปรียบเทียบกับไม้ชนิดอื่น ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราของประเทศไทย จะมีเศษเหลือทิ้งอย่างมากมาย

จุดเด่นเทคโนโลยี

 • แผ่นใยซีเมนต์จากไม้นี้เป็นการรวมคุณสมบัติพิเศษของไม้และซีเมนต์เข้าด้วยกัน ส่งผลไม้มีความแข็งแรง  ทนทาน คงทนต่อสภาวะอากาศ ไม่เปื่อยยุ่ย โก่ง บวม หรือ ยืดหดตัว  ปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม้  ป้องกันไฟ ป้องกันความร้อน  รักษาสภาพแวดล้อม และปลอดภัยต่อสุขภาพ สามารถนำมาเลื่อย ตัด เจาะ เซาะร่อง ทำลิ้น บังใบ มนขอบ

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
ชุดทดสอบอนุพันธ์สารไนโตรฟูแรน แบบ ELISA
Apr 5th, 2012 by pensiri 108 views

สามารถตรวจตัวอย่างจำนวนมากเพื่อคัดกรอง ด้วยวิธีทำที่ง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องการผู้เชี่ยวชาญสูง

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกเนื้อสัตว์รายใหญ่รายหนึ่งของโลก จากความต้องการของสินค้ามีมากทำให้เกษตรกรต้องหาวิธีในการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ วิธีหนึ่งที่มีการใช้กัน คือ การใช้ยาและสารเคมีเพื่อป้องกันและรักษาโรคที่เกิดขึ้น และผลข้างเคียงในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์ โดยเฉพาะในกลุ่มยาต้านจุลชีพ เช่น ยาในกลุ่มคลอแรมฟินิคอลและไนโตรฟูแรน ซึ่งผลตามมาคือ เกิดการตกค้างของสารในเนื้อสัตว์และเป็นปัญหาอย่างรุนแรงสำหรับการส่งออกของสินค้าในประเทศไทย

สวทช. ได้สนับสนุนให้นักวิจัย ดร.กิตตินันท์  โกมลภิส จุฬาลงกรณ์ พัฒนาโคลนและโมโนโคลนอลแอนตีบอดีต่อ  AMOZ  (3-อะมิโน-5-มอร์ฟอลิโนเมทิล-2-ออกซาโซลิติโนน) ด้วยวิธี ELISA เพื่อทดสอบอนุพันธ์สารไนโตรฟูแรนได้สำเร็จ  โดยสามารถตรวจตัวอย่างจำนวนมากเพื่อคัดกรอง ด้วยวิธีทำที่ง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องการผู้เชี่ยวชาญสูง

จุดเด่นเทคโนโลยี

 • พัฒนาวิธีการตรวจสอบสารตกค้างของ  AMOZ  (3-อะมิโน-5-มอร์ฟอลิโนเมทิล-2-ออกซาโซลิติโนน)  ด้วยวิธี  ELISA
 • มีความจำเพาะสูง

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
สูตรเคลือบเซรามิกส์ไร้สารตะกั่วในระดับอุตสาหกรรม
Apr 3rd, 2012 by pensiri 48 views

ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำเทคโนโลยีไปผลิตผลิตภัณฑ์จำพวกเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกส์ดินซึ่งใช้ผลงานวิจัยสูตรเคลือบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้งานจริง

การผลิตชิ้นงานสามารถทำที่อุณหภูมิต่ำกว่าสูตรไร้สารตะกั่วทั่วไปคือ เผาที่ 1000 องศาเซลเซียส

ตะกั่วเป็นโลหะหนักที่หากร่างกายรับเข้าไปในปริมาณมากเกินไปอาจมีพิษต่อระบบประสาท สมอง และระบบต่างๆ ที่เรียกว่าภาวะตะกั่วเป็นพิษ  ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยแพทย์จะตรวจดูจากปริมาณสารตะกั่วในเลือดจะพบว่าสูงกว่า 80 ไมโครกรัมต่อเลือด 100 มิลลิเมตร ภาวะตะกั่วเป็นพิษมีสาเหตุจากการสูดไอตะกั่ว รับประทาน หรือสัมผัสสารตะกั่วเป็นเวลานาน จนร่างกายการสะสมสารตะกั่วถึงระดับที่เป็นพิษ นอกจากการระมัดระวังสารตะกั่วปนเปื้อนในอาหาร เช่น แก้ว จาน ชาม ทั้งที่เป็นกระเบื้องเคลือบดินเผาเซรามิกซ์ และภาชนะแก้ว ควรอยู่ในระดับมาตรฐานที่ปลอดภัย และอีกปัจจัยที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงการเลือกซื้อ

จุดเด่นเทคโนโลยี

 • สูตรเคลือบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสูตรเคลือบที่ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว ดังนั้น ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้สูตรเคลือบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นการเคลือบเผาชิ้นงานแบบเงากึ่งด้าน การเผาชิ้นงาน ทำที่อุณหภูมิต่ำกว่าสูตรไร้สารตะกั่วทั่วไป คือ เผาที่ 1000 องศาเซลเซียส  ใช้ต้นทุนต่ำในการผลิตสารเคลือบ

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
ซอฟต์แวร์อัจฉริยะจำทะเบียนรถได้
Apr 3rd, 2012 by pensiri 258 views

ใช้อุปกรณ์ที่ง่ายๆ พร้อมกับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองสามารถสร้างฐานข้อมูลรถเข้า-ออกได้ตลอดเวลา ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล

ในปัจจุบันการตรวจสอบรถที่เข้าออกในสถานที่ต่างๆ เช่น ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่สำคัญต่างๆ นั้น ยังขาดระบบจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลที่จะช่วยตรวจสอบรถที่เข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะยังขาดโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้สอดคล้องกับความต้องการนั่นเอง

ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุรถหายหรือต้องการติดตามรถที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย เจ้าหน้าที่จึงต้องมาไล่ค้นหาข้อมูลจากกล้องวงจรปิดหรือภาพนิ่งทีละภาพๆ ซึ่งกินเวลานานเกินไปแทนที่จะสืบค้นในฐานข้อมูลด้วยเวลาเพียงไม่กี่วินาที

จุดเด่นเทคโนโลยี

 • โปรแกรม อ่านป้ายทะเบียนรถ (License Plate Recognition System:LPR) ที่ได้พัฒนาขึ้น จะทำให้คอมพิวเตอร์ค้นหาตำแหน่งของป้ายทะเบียนรถได้เอง พร้อมทั้งมีระบบรู้จำที่ช่วยแปลงข้อมูลตัวอักษรจากภาพด้วยโปรแกรมโอซีอาร์มาเป็นตัวหนังสือที่สามารถจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อง่ายแก่การสืบค้นได้ทันที

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa