»
S
I
D
E
B
A
R
«
“แลมป์สี” ชุดตรวจโรคในกุ้ง
Aug 22nd, 2012 by Valaiporn Changkid 99 views

ชุดตรวจแลมป์สี คือ ชุดตรวจโรคในกุ้ง โดยใช้เทคนิคแลมป์่ร่วมกับการใช้สีหรือที่เรียกกันว่าแลมป์สีเพื่อตรวจหาไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้ง ซึ่งวิธีนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบและสามารถอ่านผลตรวจได้ด้วยตัวเอง เกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการจะประหยัดเวลาและที่สำคัญชุดตรวจนี้ราคาไม่แพง แถมยังสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ตรวจหาการติดเชื้อในกุ้งชนิดต่างๆ และสัตว์พาหนะได้ด้วย วิธีนี้จะช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดจากการระบาดของโรคในกุ้ง ชุดตรวจโรคกุ้ง “แลมป์สี” เป็นผลงานการวิจัยร่วมกันระหว่าง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ มหาวิทยาลัยมหิดล หากเกษตรกร หรือ ผู้ประกอบการท่านใดสนใจชุดตรวจแลมป์สี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center 0 2564 8000 หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลไปยัง ไบโอเทค หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 6700

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ตรวจโรคกุ้งง่ายๆ ใช้ชุดตรวจแลมป์สี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.youtube.com/watch?v=IdMH6-rM5p0

Share
Ya and You กูรูเรื่องยา
Aug 21st, 2012 by Valaiporn Changkid 96 views

Application “Ya and You” ผลงานวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์ในระบบ Andriod 2.0 และ iOS4.3 แอพพลิเคชั่น Ya and You จะให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของยาและสุขภาพ การใช้งานง่ายๆ เพียงกรอกชื่อยาลงไปแล้วทำการเสริ์ซ แอพพลิเคชั่นนี้จะแสดงชื่อยา คุณสมบัติของยา และวิธีการใช้ยา ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ http://www.yaandyou.net/

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. Ya and You กูรูเรื่องยา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.youtube.com/watch?v=2JZ_cIyEGUE&feature=share

Share
นาโนคริสตัลทองคำและเงิน
Aug 9th, 2012 by wanutwira 429 views

เผยผลงานล้ำค่าจากนักวิจัยศูนย์นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่มมูลค่างานศิลป์โดยใช้นาโนคริสตัลทองคำ บริสุทธิ์ 99.99% วาดลายไทยบนผ้าไหม ครั้งแรกของโลก โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ  ในงานแถลงข่าวการจัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555″ หรือ “ไทยแลนด์ รีเสิร์ช เอ็กซโป 2012″ ซึ่งผลงานล้ำค่านี้จะเป็นใบเบิกทางการใช้งานวิจัยพัฒนางานศิลปะ ร่วมถึงการวิจัยต่อยอดศิลปะแขนงอื่นๆ 

Read the rest of this entry »

Share
วิตามินดีและแคลเซียมจำเป็นต่อร่างกายหรือไม่
Feb 5th, 2011 by wilailuck 33 views

ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นการรับประทานวิตามินจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ วิตามินดีและแคลเซียมเป็นอาหารเสริมที่แพทย์ส่วนใหญ่แนะนำให้รับประทานเป็นอาหารเสริม แต่กลุ่มผู้วิจัยพบว่าการรับประทานวิตามินดี และแคลเซียมเพื่อเป็นอาหารเสริมนั้นไม่มีความจำเป็น เนื่องจากระบบร่างกายของมนุษย์สามารถสร้างวิตามินและแคลเซียมได้จากการรับประทานอาหารและจากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ เป็นต้น

จากข้อมูลทางสถิติ พบว่า ยอดขายของอาหารเสริมประเภทวิตามิน โดยเฉพาะวิตามินดี เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 82 จากปี 2551-2552 ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 430 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากผู้บริโภคเชื่อว่าวิตามินดีเป็นยาสารพัดโรค แต่ในความเป็นจริงมีผลงานวิจัยรับรองประโยชน์ของวิตามินดีและแคลเซียมในการช่วยบำรุงกระดูกเท่านั้น

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/421—-12554

Share
นักวิจัยสวทช. และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ งานวันนักประดิษฐ์ 54
Feb 2nd, 2011 by titima 168 views

5 นักวิจัย และทีมงาน จากไบโอเทค เอ็มเทค และเครือข่าย รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read the rest of this entry »

Share
10 งานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2552
Apr 19th, 2010 by uthumporn-cmu 319 views

20100419-jl-pr-011 วารสารประชาคมวิจัย ปีที่ 15 ฉบับที่ 89 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553) พบกับ 10 งานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2552 โดยปีนี้ สกว. ได้คัดเลือกงานเด่นประจำปีไว้จำนวน 10 งานประกอบด้วย

- กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (R&D) จำนวน 4 งาน
- กลุ่มงานวิจัยเชิงวิชาการ จำนวน 4 งาน
- กลุ่มงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จำนวน 2 งาน

Read the rest of this entry »

Share
กระทรวงวิทย์ฯ สรุปผลงานวิจัยเด่น เทคโนโลยีเครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ คว้าอันดับ 1
Nov 19th, 2009 by titima 307 views

20091118-most-techติดตามผลงานวิจัยเด่น 143 โครงการ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดพิมพ์ใน “รวมเทคโนโลยีของ วท.” โดยเทคโนโลยีเครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติเป็นสาขาที่มีจำนวนผลงานการวิจัย และพัฒนามากที่สุด ขณะที่นักวิจัยและหน่วยงานที่มีผลงานมากที่สุดตกเป็นของกรมวิทยาศาสตร์ กับผลงานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร อ่านฉบับเต็ม…คลิกที่นี่

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa