»
S
I
D
E
B
A
R
«
เนคเทค เปิดตัวโครงการป้ายแจ้งระดับน้ำ
May 13th, 2012 by suthiwan 37 views

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555  นายพันธ์ศักดิ์  ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดตัวโครงการป้ายแจ้งระดับน้ำ จัดเก็บข้อมูลดิบเพื่อใช้คำนวณและจัดทำฐานข้อมูล พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น FloodSign ให้แจ้งข้อมูลสำคัญและภาพผ่านมือถือ เน้นใช้แหล่งข้อมูลจากประชาชน โดยการเชิญชวนให้ติดป้ายแจ้งระดับน้ำที่เคยท่วมสูงสุดเมื่อปี 2554 โดยเริ่มต้นจากจังหวัดปทุมธานี  ก่อนขยายไปจังหวัดอื่นในภาคกลาง

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa