»
S
I
D
E
B
A
R
«
จีนเปิดตัวตู้เอทีเอ็มสำหรับเช่าหนังสือ
Mar 4th, 2012 by suthiwan 95 views

นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว อาจเรียกว่าแค่กระพริบตาก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆ  เกิดขึ้น อย่างเช่นเมื่อก่อนเราจะอ่านหนังสือก็ต้องไปที่ร้านหนังสือหรือไปห้องสมุด หรือไปร้านหนังสือเช่า แต่ ณ ขณะนี้ที่ประเทศจีนมีนวัตกรรมใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากชาวจีนเป็นอย่างมาก   คือ ตู้เอทีเอ็มสำหรับให้เช่าหนังสือแบบอัตโนมัติ  ซึ่งตู้เช่าหนังสือดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ในเมือกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน และเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หลังจากเปิดตัวได้เพียงไม่ถึงเดือนก็มีนักอ่านทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ให้ความสนใจอย่างมากมาย โดยมีผู้มายืมหนังสือจากตู้นี้ไปแล้วกว่า 400 เล่ม ส่วนหลักการของตู้เช่าหนังสือนี้ก็ไม่ต่างจากการให้บริการของห้องสมุดทั่วไป ผู้ที่มาใช้บริการต้องมีบัตรประจำตัว และรหัสในการขอยืมหนังสือ การยืมหนังสือแต่ละครั้งผู้เช่าต้องจ่ายเงินมัดจำเริ่มต้นที่ 100 หยวน (ประมาณ 500 บาท) เมื่ออ่านหนังสือจบก็นำกลับมาคืนที่ตู้ได้ทันที ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และหนังสือก็จะถูกเวียนใช้ต่อไปเรื่อยๆ  โดยไม่ถูกทิ้งให้เสียเปล่า

นวัตกรรมนี้เมืองไทยจะได้ใช้กันเมื่อไหร่?

รายการอ้างอิง    สืบค้นข้อมูลวันที่ 4 มี.ค. 55 http://news.thaipbs.or.th/video/ชาวจีนแห่ใช้บริการตู้เอทีเอ็มเช่าหนังสือกันอย่างคึกคัก

Share
จีนเพิ่มพลังงานลมอีก 5 เท่าใน 10 ปีข้างหน้า
Aug 17th, 2011 by kusa 63 views

หลังจากจีนประกาศจะสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมของจีนจึงมีแผนในการผลิตเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่าในอีก 10 ปีข้างหน้า นับจากปี 2010 ซึ่งประเทศจีนประกาศอย่างชัดเจนที่จะพัฒนาไปสู่การใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมตามแผนในปี 2020 จะมีปริมาณอย่างน้อย 150 กิกะวัตต์ เมื่อเทียบกับปี 2009 แล้ว ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากกังหันลมมีเพียง 25.8 กิกะวัตต์
จากรายงานของ Chinese Renewable Energy Industries Association (CREIA) และ Global Wind Energy Council (GWEC) มีการคาดการณ์ว่า จีนมีความพยายามในการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมให้มากขึ้นซึ่งน่าจะสูงถึง 230 กิกะวัตต์ ในอีกหลายปีข้างหน้า และสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอออกไซด์ได้ถึง 410 ล้านตัน เทียบเท่าการลดใช้ถ่านหินได้ 150 ล้านตันต่อปี
ปัจจุบันประเทศจีนพึ่งพาพลังงานถ่านหินเกือบร้อยละ 70 ของพลังงานทั้งหมด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเติบโตด้านพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในประเทศจึน เป็นจุดเริ่มต้นในความพยายามที่จะลดอันดับในการเป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลก ในปี 2009 จีนถูกจัดให้เป็นประเทศที่ผลิตพลังงานจากลมสูงเป็นอันดับที่สองของโลก
บรรณานุกรม : Energy saving 2,  25( สิงหาคม  2553) : 80

Share
เจดีย์กระเบื้องเคลือบเมืองหนานจิง
Sep 24th, 2010 by tipparat 105 views

เจดีย์กระเบื้องเคลือบเมืองหนานจิงตั้งตระหง่านอยู่ที่เมืองหนานจิง ประเทศจีน เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่สูงเสียดฟ้าและมีความวิจิตรงดงามยิ่ง มีรูปทรงแปดเหลี่ยม สูง 9 ชั้น สูง 76 เมตร หลังคาทำด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียว ภายในมีบันไดทั้งหมด 130 ขั้นเวียนขึ้นไปข้างบน มีกระดิ่งแขวนไว้ 72 ลูก ซึ่งเวลาลมพัดจะมีเสียงดังไพเราะมาก ถูกสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ์ยุ่งโล้ (Yung-lo) แห่งราชวงศ์เหม็ง ปัจจุบันเจดีย์ทรุดโทรมมากต้องการการซ่อมแซมเนื่องจากเคยถูกฟ้าผ่าและถูกกบฎไต้เผ็ง (Taiping) ทำให้เสียหายเมื่อพ.ศ. 2396

ที่มา : ป้าไก๋. “เจดีย์กระเบื้องเคลือบเมืองหนานจิง.” Update 23, 244 (มกราคม 2551) : 105.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa