»
S
I
D
E
B
A
R
«
เคล็ด(ไม่)ลับ กับการประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
Mar 1st, 2012 by Valaiporn Changkid 101 views

การใช้พลังงานใน “อาคารหรือสถานที่ทำงาน” ในแต่ละแห่งมีการใช้พลังงานหลายรูปแบบ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ แต่ละแห่งจะมีการใช้พลังงานเหล่านี้ในปริมาณที่มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ใช้อาคารทุกคนควรจะร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

การประหยัดพลังงานจากเครื่องปรับอากาศ

 • ลดชั่วโมงการทำงาน ปิดช่วงเวลาพักเที่ยงหรือในบริเวณที่เลิกใช้งาน
 • ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ภายในบริเวณที่ทำงานทั่วไปและพื้นที่ส่วนกลาง
 • ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 24 องศาเซลเซียส ภายในบริเวณที่อยู่ใกล้หน้าต่างกระจก
 • ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 22 องศาเซลเซียส ภายในห้องคอมพิวเตอร์
 • การปรับอุณหภูมิเพิ่มทุกๆ 1 องศาเซลเซียส จะช่วยประหยัดพลังงานประมาณร้อยละ 10 ของเครื่องปรับอากาศ
 • ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติเป็นระบบประหยัดพลังงาน ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถกำหนดชั่วโมงการทำงานของระบบปรับอากาศได้ถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงภายในส่วนของอาคาร เพื่อลดการใช้พลังงาน

 • ผนังทึบ ภายนอกควรทาสีขาวหรือสีอ่อนเพื่อช่วยสะท้อนความร้อน ภายในอาคารควรบุฉนวนกันความร้อน
 • ผนังกระจก ควรใช้กระจกชนิดสะท้อนรังสีความร้อน สำหรับอาคารเก่าที่ใช้กระจกใสแบบธรรมดาควรติดฟิล์มชนิดสะท้อนรังสีความร้อน

การประหยัดพลังงานจากการใช้ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

 • ปิดไฟเวลาพักเที่ยง หรือไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ทำงาน และเมื่อเลิกใช้งาน
 • ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีความสว่างมากเกินความจำเป็น และควรถอดบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ออกด้วย
 • ตรวจสอบการทำงานและความสว่าง ทำความความสะอาดสม่ำเสมอทุกๆ 3-6 เดือน

ร่วมแรง ร่วมใจลดการใช้พลังงานไม่ใช่เรื่องยากหรือเรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพียงแค่หันมาใส่ใจกันคนละนิดเพื่อยืดชีวิตให้กับพลังงาน

แหล่งที่มา : “เคล็ด (ไม่) ลับ ประหยัดพลังงาน” คนกำกับ. 1(3) : 10 : ตุลาคม – พฤศจิกายน 2554.

Share
รางวัลนวัตกรรมระดับชาติ ประจำปี 2553
Dec 1st, 2010 by wilailuck 80 views

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศและมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553 เป็นปีที่หก โดยแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจซึ่งในปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นแปดผลงาน จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 131 ผลงาน ดังนี้
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม
รางวัลชนะเลิศได้แก่ ผลงาน แฮลเซี่ยน ข้อเข่าและขาเทียมแบบสี่จุดหมุน โดยบริษัทแฮลเซี่ยน เมทอล จำกัด  เป็นผลิตภัณฑ์ข้อเข่าและขาเทียมแบบมีจุดหมุนสี่ตำแหน่งเพื่อให้เหมือนกับเข่าของมนุษย์จริง ใช้ Needle Bearing ซึ่งมีความแข็งเพื่อลดการสึกหรอในชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวและมีความลื่นเพื่อลดแรงเสียดทาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ นมข้าวอะมิโนสำหรับทารกที่แพ้นมทุกชนิด โดยศูนย์รักษาทารกแพ้โปรตีนในนมวัวหน่วยโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มีสองผลงานคือ มิตรผลโมเดล นวัตกรรมการจัดการไร่อ้อยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรรม จำกัด (กลุ่มน้ำตาลมิตรผล) และ Hospital OS ระบบบริหารงานโรงพยาบาลชุมชน โดยบริษัทโอเพน ซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
รางวัลชนะเลิศได้แก่ TextPro กระดาษเพื่องานพิมพ์หนังสือแบบเรียน โดยบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด โดยพัฒนากระบวนการฟอกเยื่อในกระบวนการผลิตให้ได้เยื่อที่มีความพิเศษ เมื่อนำไปผลิตเป็นหนังสือเรียนจะทำให้น้ำหนักเบาลงร้อยละ 21 มีค่าความสว่างที่เหมาะสม ถนอมสายตา ช่วยให้สุขภาพตาของนักเรียนไม่เสื่อมเร็ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ได้แก่ เบเยอร์คูล ยูวี ชิลด์  สีสะท้อนความร้อนและรังสียูวี เพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร โดยบริษัทเบเยอร์ จำกัด
ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง มีสองผลงานคือ ระบบการผลิตกล้วยไม้ส่งออกทางเรือในห้องมืดปรับอากาศ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรออคิดส์ และ พลาสติกคอมพาวด์สำหรับการผลิตสายไฟเพื่อความปลอดภัย โดยบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
แหล่งที่มา: “รางวัลนวัตกรรมระดับชาติ ประจำปี 2553″. Update 25, 277 (ต.ค.2553) : 123.

Share
ลดโลกร้อนด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
Aug 21st, 2009 by waree 750 views

เชื่อหรือไม่ว่า คุณสามารถช่วยชาติลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังช่วยกันประหยัดพลังงานของประเทศได้ด้วย นั่นคือ การประหยัดพลังงาน จากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของคุณเอง

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa