»
S
I
D
E
B
A
R
«
NAC2012: รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Feb 22nd, 2012 by Valaiporn Changkid 128 views

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี 2555 ในหัวข้อ “รู้ สู้พิบัติภัยไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” (S&T knowledge: Key to Effective Disaster Response) ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 นอกจากจะมีการประชุมวิชาการและนิทรรศการแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การจัดค่ายเยาวชนและการแข่งขันนวัตกรรมเพื่อรับมือพิบัติภัย เป็นต้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หรือประชาชนทั่วไปที่จะต้องเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อสู้กับพิบัติภัย ที่นับวันจะมีหลากหลายรูปแบบและรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะกับวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เรียนรู้อะไรบ้าง ซึ่งในหัวข้อการประชุมวิชาการและนิทรรศการจะมาร่วมกันถอดบทเรียนจากวิกฤตในครั้งนี้

สอบถามข้อมูลทั่วไปเพิ่มเติมติดต่อที่
หมายเลขโทรศัพท์  : 0-2564-7000
Call Center  : 0-2564-8000
เว็บไซต์ : http://nstda.or.th/nac2012

Share
ศาสตร์แห่งความสำเร็จ พิชิตอุปสรรคด้วยพลังคิดบวก
Sep 9th, 2010 by rosdee 710 views

เมื่อพูดถึงความสำเร็จใครก็อยากได้ เมื่อพูดถึงความรวยใครๆก็อยากรวย ศาสตร์แห่งความสำเร็จ ของ ดร.ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง ประธานกรรมการบริหาร เครือเรสเตอร์ กรุ๊ป (บริษัท วงษ์ อินเวนชั่น จำกัด) ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ใครๆ ต่อหลายคนที่คิดสิ้นหวัง คิดท้อแท้ หรือใช้ชีวิตมีแต่ปัญหาเรื่อง มีแต่ปัญหา ลองหันมาเปลี่ยนแนวความคิดแบบ นักธุรกิจเจ้าของเก้าอี้นวด RESTER คนแรกและหนึ่งเดียวในประเทศไทยคนนี้ดูนะครับ ว่าน่าสนใจแค่ไหน

Read the rest of this entry »

Share
Mind MAP เครื่องมือช่วยคิดสุดฮิตระดับโลก
Sep 7th, 2010 by rosdee 3,626 views

Mind Map เป็นเทคนิคช่วยการจดจำบันทึกด้วยทุกทักษะของสมองซีกซ้าย-ขวา และสมองส่วนกลาง เครื่องมือช่วยคิด Mind Map ที่แพร่หลายไปทั่วโลก ปัจจุบันมีผู้ใช้กว่า 500 ล้านคน แทบทุกกิจกรรมที่คุณต้องใช้ความคิด ข้อมูลความรู้ Mind Map จะช่วยให้คุณทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ครูอาจารย์ คู่ค้า เจ้านาย หุ้นส่วน หรือนักธุรกิจ ผู้บริหาร สามารถใช้ Mind Map ช่วยในการคิดได้อย่างรอบคอบ และตรงเป้าหมายแน่นอน

Read the rest of this entry »

Share
คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ การวัดและประเมินบริการห้องสมุดควรทำอย่างไร
Sep 7th, 2010 by rosdee 450 views

คุณภาพ และการบริการนั้น มีความหมายว่าด้วยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน คือ “ลักษณะต่างๆ ทั้งมวลของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่สามารถสร้างความพอใจหรือสนองความต้องการของลูกค้า” (cited in Simply Quality 1992)

การวัดและประเมินบริการห้องสมุดนั้น จะต้องจัดการให้มีทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการควบคู่กันไป ผลิตภัณฑ์นั้น เช่น หนังสือ เอกสาร วารสาร ฐานข้อมูลภายนอก และฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมาเอง เป็นต้น ส่วนการบริการนั้น ต้องครอบคลุมและการเผยแพร่สารสนเทศทุกประเภทต้องสะดวกได้เช่นกัน เช่น การบริการยืม-คืน บริการตอบคำถาม call center และช่วยลูกค้าค้นหา การจัดนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมใช้ห้องสมุด รวมไปจนถึงการสอนอบรมด้านสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ทุกอย่างจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และต้องให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจได้ด้วยเช่นกัน

Read the rest of this entry »

Share
New Trends in Library and Information Management
Mar 16th, 2010 by Valaiporn Changkid 615 views

100208-banner-annualconference-011

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ประชุมวิชาการประจำปี  ศวท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่อง New Trends in Library and Information Management ในวัน ที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น ๓ โรงแรมอโนมา ปทุมวัน กรุงเทพฯ
ศวท. ได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการห้องสมุด แนวโน้มต่างๆ ที่กำลังจะเปลี่ยนไป และ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช.  ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อเรื่อง ICT Trends 2010 นอกจากนี้ภายในงานท่านจะได้พบกับการสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับโอเพนซอร์ส รวมถึงหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ
Read the rest of this entry »

Share
มาตรฐานสื่อดิจิทัลเพื่อการบริการยุคสังคมฐานความรู้
Jan 28th, 2010 by Courseware2u 436 views

วันที่ 27 มกราคม 2553 เป็นอีกโอกาสที่ดีๆ สำหรับชาวบรรณารักษ์ ผู้ทำงานห้องสมุด และผู้สนใจทุกท่าน ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับแผนงานไอซีทีเพื่อสุขสภาวะ สสส. และศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกันจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเรื่อง “มาตรฐานสื่อดิจิทัลเพื่อการบริการยุคสังคมฐานความรู้” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ยุคสังคมฐานข้อมูล แนวทางการจัดเตรียมสื่อดิจิิทัลที่ได้มาตรฐาน และแนวทางการการกำหนดมาตรฐานสื่อดิจิทัลของแต่ละหน่วยงาน

Read the rest of this entry »

Share
การส่งเสริม OSS & Freeware กรณีศึกษาของ STKS
Sep 24th, 2009 by Courseware2u 439 views

STKS โดยนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งชาติครั้งที่ 9 โดยเนคเทค วันที่ 24 กันยายน 2552 ให้นำเสนอกรณีศึกษาจาก STKS ที่ทำกิจกรรมส่งเสริม OSS & Freeware โดยมีรายละเอียดดังสไลด์

Read the rest of this entry »

Share
รวมสไลด์เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ ศวท. – 2552
Sep 18th, 2009 by Courseware2u 831 views

slide-stks-seminar

Share
ขอขอบคุณที่ร่วมงานประชุมวิชาการ ศวท. ครั้งที่ 1/2551 ในงาน NAC2008
Mar 25th, 2008 by Courseware2u 406 views

ศวท. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงานประชุมวิชาการ ศวท. ครั้งที่ 1 ในงานประชุมวิชาการ สวทช. NAC2008 ในหัวข้อ นวัตกรรมการจัดการความรู้ สวทช.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa