»
S
I
D
E
B
A
R
«
หนังสือการ์ตูนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน
Sep 11th, 2012 by wanutwira 2,272 views

หลังจากนำหนังสือเกี่ยวกับประเทศอาเซียนมาแนะนำให้ได้อ่านแล้วนั้น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็ได้จัดทำ “หนังสือการ์ตูนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉบับประชาชน” ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง และที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัว และสร้างความพร้อมให้กับทุกท่านที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Read the rest of this entry »

Share
อาหารประจําชาติอาเซียน
Sep 6th, 2012 by wanutwira 3,614 views

อาหารประจำชาติอาเซียนนั้น ถือเป็นอีกสีสันหนึ่งของการแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ เพราะอาหารสามารถสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ได้เป็นอย่างดี อย่างที่มีคนกล่าวไว้ว่า ถ้ามาประเทศนั้น ประเทศนี้ หากไม่ได้มารับประทานอาหารสิ่งนี้แล้ว เหมือนมาไม่ถึง เป็นต้น ดังนั้นจึงอยากจะนำทุกคนมาทำความรู้จักอาหารของประเทศต่างๆ ในอาเซียนกัน ว่าเขามีอาหารประจำชาติที่บอกความเป็นประเทศของเขาอย่างไร รวมไปถึงบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าอาหารประจำประเทศไทยของเราคืออาหารจานใดนั้น วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกัน เผื่อว่ากลางวันนี้ หรือเย็นนี้ อาหารที่ได้แนะนำเหล่านี้อาจจะเป็นอาหารมื้อถัดไปก็ได้ค่ะ

Read the rest of this entry »

Share
เด็กไทยกับการศึกษาเพื่อไปสู่อาเซียน…ไหวหรือไม่?
Sep 5th, 2012 by wanutwira 545 views

เด็กไทยเรียนหนักแค่ไหน แต่ทำไมยังสู้เขาไม่ได้เสียที

จากข้อมูลของ UNESO แสดงให้เห็นว่าจำนวนชั่วโมงเรียนในระดับอายุ 9 – 13 ปีนั้น พบว่า เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับต้นๆ คือ 1,200 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่นับเฉพาะ “เวลาเรียนในโรงเรียน” เท่านั้น ยังไม่รวมเวลาเรียนพิเศษนอกเวลาอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นประเด็นมาโดยตลอดว่า “เรียนหนักแล้วทำไมถึงสู้ประเทศอื่นๆ (ที่พัฒนาแล้ว)ไม่ได้เสียที” หรือ “ทำไมเด็กไทยเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแทบจะหลุดเข้าไปในหนังสือ แต่ทำไมยังพูดไม่ได้เสียที” ฯลฯ ซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หลายๆ ภาคส่วนให้ความสนใจ และเร่งหาคำตอบกัน ยิ่งในขณะนี้ประเทศไทยเราได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในอีก 3 ปีข้างหน้า หรือปี พ.ศ. 2558 เราจะรับมือกับปัญหาพื้นฐานที่สำคัญนี้อย่างไร เมื่อเด็กในวันนี้คือผุ้ใหญ่ในวันหน้า วันนี้จึงนำประเด็นที่คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ และคุณญาณิศา  อุดมศักดิ์พิบูลย์ ได้มาแบ่งปันข้อมูลจากการสำรวจและจัดทำเป็น Infographic มาให้ได้อัพเดตกัน Read the rest of this entry »

Share
คำขวัญอาเซียน
Aug 31st, 2012 by wanutwira 228 views

คำขวัญอาเซียน

“One Vision, One Identity, One Community”
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม) 

คำขวัญอาเซียนนั้น นอกจากจะแสดงถึงอัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน (Identity and Symbols) แล้ว ยังช่วยให้ส่งเสริมการสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของอาเซียนในหมู่ประชาชนและยังแสดงให้เข้าใจถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือ วิสัยทัศน์เดียวกัน อัตลักษณ์เดียวกัน และประชาคมเดียวกัน ซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยังรวมไปถึงธงและดวงตราอาเซียน วันอาเซียน (วันที่ 8 สิงหาคมของทุกปี) และเพลงอาเซียนด้วยเช่นกัน

รายการอ้างอิง : 

กรมประชาสัมพันธ์. (2554). ประเทศไทยกับอาเซียน = One vision, one identity, one community. กรุงเทพมหานคร: กรม.

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.education.dusit.ac.th/ASIAN/asian.html. (วันที่ค้นข้อมูล 31 สิงหาคม 2555).

Share
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
Aug 28th, 2012 by wanutwira 7,679 views

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน เป็นอีกความรู้หนึ่งที่สามารถทำให้รู้จักความเป็นมาของประเทศนั้นๆ ได้ นอกจากความรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และเศรษฐกิจแล้วนั้น เพราะดอกไม้ประจำชาติ ไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์แทนประเทศของตนเองเท่านั้น แต่ยังสอดแทรกความหมาย ความเป็นมา ของประเทศนั้นๆ อีกด้วย ดังนั้นดอกไม้ประจำชาติอาเซียนจึงเป็นอีกเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเช่นกัน

Read the rest of this entry »

Share
อาเซียนกับอักษรย่อ
Aug 22nd, 2012 by wanutwira 7,414 views

ในปัจจุบันประชาคมอาเซียนเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น ทุกคนต่างก็ตื่นตัวเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2558 กันมากยิ่งขึ้น แต่การจะสนทนากับผู้อื่นเรื่องของประชาคมอาเซียน หากไม่รู้จักคำย่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแล้ว ก็คงจะสนทนาไม่สนุกหรือไม่รู้เรื่อง วันนี้จึงอยากแนะนำแหล่งคำย่อและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาฝากกัน

Read the rest of this entry »

Share
เพลงประจำอาเซียน
Aug 22nd, 2012 by wanutwira 5,185 views

สิ่งที่เป็นสีสัน ซึ่งเรียกได้ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเหล่าประเทศในประชาคมอาเซียน และบ่งบอกถึงความเป็นอาเซียนได้อีกสิ่งหนึ่ง นั่นคือ “เพลงประจำอาเซียน” หรือที่หลายๆ คนรู้จักในชื่อเพลงว่า “The ASEAN Way”

The ASEAN Way (ดิ อาเซียน เวย์) เป็นบทเพลงประจำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) อย่างเป็นทางการ ประพันธ์ทำนองโดย กิตติคุณ สดประเสริฐ และสำเภา ไตรอุดม คำร้องโดย พยอม วลัยพัชรา จากประเทศไทย เพลงนี้ได้รับการคัดเลือกเป็นเพลงประจำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 จากผลงานเพลงที่เข้าประกวดทั้งหมด 99 เพลงจากชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

Read the rest of this entry »

Share
แหล่งสารสนเทศอาเซียน
Aug 14th, 2012 by supaporn 60 views

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวบรวมแหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับ ASEAN เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการร่วมมือกับประเทศอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมและผลักดันให้เกิดเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Jul 23rd, 2012 by wanutwira 203 views

คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำคู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประกอบด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับทิศทางการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตลอดจนเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อ ธุรกิจซึ่งรวบรวมจาก สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เพิ่มเติมด้วยข้อมูล จากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ นำไปใช้ ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และกำหนดกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างรู้เท่าทัน ส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยสามารถใช้ประโยชน์ จากกฎระเบียบและข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า ทั้งยังเป็นการ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ในปี 2558 (จากหน้าคำนำ) ติดตามฉบับเต็ม

คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
คู่มือ การค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์

รายการอ้างอิง:

กรมส่งเสริมการส่งออก. คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก, 2555.

Share
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์
Jul 23rd, 2012 by wanutwira 667 views

คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำคู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับทิศทางการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ตลอดจนเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อ ธุรกิจซึ่งรวบรวมจาก สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เพิ่มเติมด้วยข้อมูล จากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ นำไปใช้ ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และกำหนดกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างรู้เท่าทัน ส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยสามารถใช้ประโยชน์ จากกฎระเบียบและข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า ทั้งยังเป็นการ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ในปี 2558 (จากหน้าคำนำ) ติดตามฉบับเต็ม

คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
คู่มือ การค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายการอ้างอิง:

กรมส่งเสริมการส่งออก. คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก, 2555.

Share
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Jul 23rd, 2012 by wanutwira 686 views

คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำคู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐฟิลิปปินส์ ประกอบด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับทิศทางการค้าและการลงทุนในสหพันธรัฐฟิลิปปินส์ ตลอดจนเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อ ธุรกิจซึ่งรวบรวมจาก สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เพิ่มเติมด้วยข้อมูล จากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ นำไปใช้ ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และกำหนดกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างรู้เท่าทัน ส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยสามารถใช้ประโยชน์ จากกฎระเบียบและข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า ทั้งยังเป็นการ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ในปี 2558 (จากหน้าคำนำ) ติดตามฉบับเต็ม

คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
คู่มือ การค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายการอ้างอิง:

กรมส่งเสริมการส่งออก. คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก, 2555.

Share
คู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย
Jul 23rd, 2012 by wanutwira 502 views

คู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย

 

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำคู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย ประกอบด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับทิศทางการค้าและการลงทุนในสหพันธรัฐมาเลเซีย ตลอดจนเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อ ธุรกิจซึ่งรวบรวมจาก สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เพิ่มเติมด้วยข้อมูล จากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ นำไปใช้ ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และกำหนดกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างรู้เท่าทัน ส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยสามารถใช้ประโยชน์ จากกฎระเบียบและข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า ทั้งยังเป็นการ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ในปี 2558 (จากหน้าคำนำ) ติดตามฉบับเต็ม 

คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
คู่มือ การค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายการอ้างอิง:

กรมส่งเสริมการส่งออก. คู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก, 2555.

Share
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Jul 23rd, 2012 by wanutwira 231 views

คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำคู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วยสาระน่ารู้เกี่ยวกับทิศทางการค้าและการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อ ธุรกิจซึ่งรวบรวมจาก สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เพิ่มเติมด้วยข้อมูล จากแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ นำไปใช้ ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ และกำหนดกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างรู้เท่าทัน ส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยสามารถใช้ประโยชน์ จากกฎระเบียบและข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า ทั้งยังเป็นการ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) ในปี 2558 (จากหน้าคำนำ) ติดตามฉบับเต็ม

คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
คู่มือ การค้าและการลงทุนราชอาณาจักรกัมพูชา
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คู่มือ การค้าและการลงทุนสหพันธรัฐมาเลเซีย
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสิงคโปร์
คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายการอ้างอิง:
กรมส่งเสริมการส่งออก. คู่มือ การค้าและการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการส่งออก, 2555.

Share
ศึกษาความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Jul 5th, 2012 by pensiri 76 views

ในปี 2558 ไทยกำลังจะก้าวไปสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นคือ การไหลเวียนของแรงงาน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของการดำเนินธุรกิจในทุกองค์กร การก้าวไปสู่ความเป็นตลาดเสรีจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย ภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียนที่นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย กล่าวไว้ว่า 10 ประเทศอาเซียน เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย พบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2008 – 2009 ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจขยายตัว และเห็นได้ว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างจีนและอินเดียกลับฟื้นตัวได้เร็วกว่าในกลุ่มประเทศอาเซียน ตลาดอาเซียนมีการส่งออกภายในภูมิภาคทั้งหมด 58 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนในประเทศไทยมีการส่งออกขายในอาเซียนมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 13 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
Read the rest of this entry »

Share
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
Jul 3rd, 2012 by wanutwira 295 views

ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center) เป็นช่องทางการสื่อสาร เพื่อแก้ไข และเติมเต็มการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการความรู้และข้อมูลแก่เกี่ยวกับงานเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์จากความตกลงเปิดเสรีทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa