»
S
I
D
E
B
A
R
«
กรุงเทพมหานคร พร้อมรับมือแผ่นดินไหว
Apr 18th, 2012 by suthiwan 43 views

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในระยะนี้  ในส่วนของกรุงเทพมหานครไม่น่ากังวลมากนัก เนื่องจากอาคารสูงสมัยใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการออกแบบโครงสร้าง และมีการใช้วัสดุที่สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนด้านข้างหรือแผ่นดินไหวได้  ห่วงแต่อาคารพาณิชย์สมัยเก่าที่มีความสูง 4 – 5 ชั้น และมีอายุมานานกว่า 30 ปี ยังไม่มีการออกแบบมาเพื่อป้องกันเหตุ อาจได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชน อย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น จากข้อมูลทางวิศวกรรม ระบุว่าการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.0 – 4.9 ริกเตอร์ในแต่ละครั้งจะเกิดอาฟเตอร์ช็อคเฉลี่ย 13,000 ครั้งต่อปี ขณะที่การเกิดระดับการสั่นสะเทือนขนาด 3.0 – 3.9 ริกเตอร์ จะเกิดอาฟเตอร์ช็อคเฉลี่ย 130,000 ครั้งต่อปี จึงถือเป็นเรื่องปกติ

Read the rest of this entry »

Share
สถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน ปี2554
Jan 21st, 2012 by suthiwan 1,483 views

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เริ่มมีการสำรวจสถิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน ครั้งแรกเมื่อปี 2544 และตั้งแต่ปี 2546 ได้มีการสำรวจต่อเนื่องมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน เพื่อจะได้ทราบถึงจำนวนประชากรและพฤติกรรม การใช้ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ การสำรวจดังกล่าวใช้วิธีสัมภาษณ์จากหัวหน้าครัวเรือนตัวอย่าง 79,650 ครัวเรือน เริ่มจากนับสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไป  แบ่งรายละเอียดการสำรวจเป็น 4 ข้อหลักๆ

  1. การใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ในปี 2554 นับจากประชากรที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไปทั้งประเทศ มีจำนวน 62.4 ล้านคน ซึ่งมีการใช้โทรศัพท์มือถือมากที่สุด ถึงร้อยละ 66.4   หรือ 44.1 ล้านคน ตามด้วยคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 32 และอินเทอร์เน็ตร้อยละ 23.7 Read the rest of this entry »
Share
ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุด จากวารสารเนเจอร์ (ตุลาคม -๗)
Oct 14th, 2010 by rungsima 122 views

ฉบับ ๗ ตุลาคม  ๒๕๕๓

หมวด ข่าวทั่วไป
เรื่อง สำมะโนประชากรในมหาสมุทร ( Ocean census)

โครงการสำรวจสิ่งมีชีวิตทางทะเล (marine biodiversity) ทีมีทุนวิจัย $US ๖๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ที่ใช้เวลารวม ๑๐ ปี (เริ่มโครงการตั้งแต่ปี ๒๐๐๐) ก็ประสบความสำเร็จลุล่วงไปอย่างดี ได้มีการประกาศเรื่องนี้ที่ กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม วัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการสำรวจประชากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล และจัดทำบัญชีรายชื่อ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การกระจายตัว และ ความอุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลของโลก  ที่มีนักวิทยาศาสตร์ร่วมวิจัยในเรื่องนี้ราว ๒,๗๐๐ คน มีการจดบันทึกไว้เกือบๆ ๓๐ ล้านความเห็น
และมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ ราว ๑,๐๐๐ ชนิด  ตัวอย่างเช่นปู ชื่อ Yeti crab (Kiwa hirsuta)  ดังในรูปภาพ ที่ค้นพบในปี ๒๐๐๕ ถึงอย่างไรก็ตามแม้มีความสำเร็จ องค์กรผู้สนับสนุนหลัก คือ Sloan Foundation ณ กรุงนิวยอร์ค ไม่ให้ทุนต่อเป็นระยะที่ ๒ และยังไม่มีหน่วยงานใดเสนอการสนับสนุนเรื่องนี้ต่อ

มีรูปภาพ ประกอบ

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง ๗ วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์ ฉบับที่ ๗๓๑๖  ฉบับวันที่ ๗ ตุลาคม  ๒๕๕๓

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa