»
S
I
D
E
B
A
R
«
โครงการวิจัยที่ยิ่งใหญ่ของสหภาพยุโรป
Mar 15th, 2011 by rungsima 47 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 10 มีนาคม  2554
หมวดข่าววิจัย    EU mega-projects.

สหภาพยุโรป ได้ประกาศชื่อรายการโครงการวิจัย 6 โครงการที่เข้าประกวด โครงการที่ชนะจะได้รับรางวัลสูงมากถึง 1 พันล้านเหรียญยูโร (1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) นี้เป็นการประกวดโครงการวิจัยภายใต้โครงการชื่อ
Future and Emerging Technologies Flagship Initiative  มุ่งหวังที่จะประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาต่างๆของสังคม

ตัวอย่างการวิจัย ประกอบด้วย โครงการการใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็กอยู่กับผู้สูงอายุเพื่อช่วยบรรเทาความโดดเดี่ยวกับโครงการการจำลองคอมพิวเตอร์ให้เป็นสมองมนุษย์  จะมีการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รางวัลใหญ่นี้ในสิ้นปี 2011 นี้

แหล่งที่มา :
EU mega-projects. (2011). Seven days : The News in  brief. เนเจอร์., 471 (7337), 140 – 141.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa