»
S
I
D
E
B
A
R
«
สวทช. – ซีเกท ร่วมจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับไทยรับ AEC
Sep 19th, 2012 by wanutwira 122 views

สวทช.และซีเกทจัด “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อปั้นดาวดวงใหม่แห่งวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ยกระดับความรู้เยาวชนไทยเพื่อก้าวสู่ AEC 2015 โดยจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปหลากหลายอาทิ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์ และ การรับมือภัยพิบัติ

Read the rest of this entry »

Share
ยุวชนคนเก่งหัวใจรักษ์น้ำ
Apr 17th, 2012 by pensiri 56 views

สมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จัดประกวดงานวิจัยด้านการอนุรักษ์น้ำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในหัวข้อ “นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน” หนึ่งในหัวข้อประกวดของโครงการ “ยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ”โดยโรงเรียนศึกษานารี คว้ารางวัลชนะเลิศ 60,000 บาท ด้วยนวัตกรรมที่ชื่อ”เครื่องเติมอากาศใต้น้ำลึก โดยระบบท่อในแหล่งน้ำธรรมชาติ” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

รายการอ้างอิง :

“ยุวชนคนเก่งหัวใจรักษ์น้ำ”. ฐานเศรษฐกิจ, ฉบับวันที่ 05 – 07 เมษายน พ.ศ. 2555.

Share
ร.ร.ศึกษานารีแชมป์..นวัตกรรม อนุรักษ์ ‘น้ำ’
Apr 17th, 2012 by pensiri 159 views

น้ำ” คือชีวิต หากปราศจากน้ำเพียง “3 วัน มนุษย์ก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ เกือบทุกปีไทยต้องเผชิญกับสภาวะภัยแล้ง โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม เกิด

ซึ่งเห็นว่าการ และเทคโนโลยี (สสวท.) การแย่งชิงน้ำกับภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ประชาชนยังมีพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างไม่รู้คุณค่า ยังไม่รวมปริมาณน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมา ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ

Read the rest of this entry »

Share
สถานภาพการจัดการอุทกภัย อดีต..ปัจจุบัน อนาคต และแนวคิดด้านการพยากรณ์เตือนภัยพิบัติ
Mar 30th, 2012 by wanutwira 48 views

มหาอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมานี้ ถึงแม้เหตุการณ์จะบรรเทาและบางที่เร่งดำเนินการฟื้นฟูจนเกือบสมบูรณ์ 100 % แล้วก็ตามแต่กระนั้น ก็ยังเกิดคำถามมากมายในการรับมือและแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นว่าจะมีการดำเนินการรับมือกับอุทกภัยอย่างไร มีการพยากรณ์และเตือนภัยอย่างไร ปริมาณของน้ำจะมากน้อยเพียงใด และจะท่วมเป็นระยะเวลานานเท่าไร ซึ่งในขณะนี้ต้องยอมรับว่ายังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานใดที่จะให้ ความมั่นใจว่าในปี 2555 จะเกิดมหาอุทกภัยเช่นเดียวกับปี 2554 อีกหรือไม่ โดย ดร.เสรี ศุภราทิตย์

อ่านเพิ่มเติมที่นี่

Share
เส้นทางสายคลองและแม่น้ำที่ไหลสู่กรุงเทพมหานคร
Mar 30th, 2012 by wanutwira 31 views

เหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญ ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยอีกเหตุการณ์หนึ่ง เพราะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ส่งผลกระทบแก่ประชาชนชาวไทยกว่าค่อนประเทศ จากเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นเสมือนสิ่งเตือนใจให้ต้องใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ว่าน้ำท่วมใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและควร รับมือกับมันอย่างไร โดย อาจารย์ธเนศ วีระศิริ เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติมที่นี่

Share
อัจฉริยภาพเกิดที่บ้าน สร้างเด็กเก่ง-ดีด้วยต้นทุนชีวิต
Jun 25th, 2011 by ilada 48 views

จากการสำรวจเด็กวัยรุ่นไทย พบว่า ต้นทุนชีวิตที่น้อยที่สุด คือ การแบ่งปันน้ำใจ พ่อแม่จำนวนไม่น้อยเลี้ยงลูกแบบ ขาดความเข้าใจในพัฒนาการ เด็กคนใดเกิดมาท่ามกลางครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น ต้นทุนชีวิตก็จะพัฒนาเพิ่มพูนเป็นทุนที่เข้มแข็ง เด็กคนใดเกิดมาท่ามกลางความขัดสน ด้อยโอกาส สิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้สิ่งที่ดี ต้นทุนชีวิตก็จะถูกบั่นทอนลดลงไปเรื่อย ๆ บ้านเป็นที่ชาร์จแบตฯ หรือทำลายแบตฯ ของลูก โรงเรียนกี่แห่งที่มีสถานที่ชาร์จแบตฯ ชีวิตให้เด็ก สถานที่ใดในชุมชนเป็นที่ชาร์จแบตฯ ให้เด็ก พ่อแม่ต้องทำบ้านให้มีความสุข เมื่อลูกก้าวเข้ามาในบ้านแล้วอบอุ่น มีกำลังใจที่จะออกไปเผชิญปัญหาอุปสรรคนอกบ้าน

Read the rest of this entry »

Share
สวทช.กับกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม
Mar 7th, 2011 by suthiwan 38 views

ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  จัดกิจกรรมดี ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสังคม ในปี 2554  ซึ่งประกอบไปด้วย

 • กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน
 • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • ค่ายวิทยาศาสตร์รอบตัว
 • งานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่่มศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชน
 • กิจกรรมลงพื้นที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมเด็กจิ๋วพิทักษ์โลก สวทช.
 • กิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
 • กิจกรรมค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมการจัดนิทรรศการในเรื่องต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อีกมากมาย สามารถติดตามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.nstda.or.th/ssh/index.php
หรือ
กิจกรรมในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์  02-564-7000 ต่อ 1422
โทรสาร 02-564-7140

Share
สวทช. ชวนชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นานาชาติ #2
Nov 1st, 2010 by titima 73 views

นอกจากภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไป การแพทย์และเทคโนโลยี ในงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นานาชาติ “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 (Science Film Festival 2010)” ยังมีภาพยนตร์ ประเภท วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น

 1. Countdown on the Yangtze (จุดจบของแม่น้ำแยงซี)
  “ประเทศที่ได้ชื่อว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้” นั่นคือสิ่งที่ประเทศจีนต้องการแสดงออกต่อสายตาชาวโลก แต่ราคาของมันสูงแค่ไหนสำหรับประเทศที่เป็นบ้านของความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจเช่น จีน ชีวิตของประชาชนจีนเป็นเช่นไร ระหว่างชีวิตในมหานคร กับ ชีวิตที่ยึดขนบธรรมเนียมดั้งเดิม การเดินทางล่องแม่น้ำแยงซี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุด และเป็นแม่น้ำแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศ จะตอบคำถามมากมายที่ซ่อนอยู่ใต้หน้ากากที่สุกใสเรืองรองของประเทศนี้  บนเส้นทางของสายน้ำแห่งแม่น้ำแยงซี จากนครหลวงของจีนไกลออกไปกว่า 2000 กิโลเมตร  การก่อสร้างได้ดำเนินการมาแล้ว ตั้งแต่กลางปี พ.ศ  2533 มันเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจินตนาการใดๆ  นั่นก็คือ อภิมหาเขื่อนกั้นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 2. Darwin (R)evolution (ดาร์วิน (ปฏิ)วิวัฒน์)
  ในช่วงปลายชีวิต ชาลส์ ดาร์วินได้เล่าชีวิต เรื่องเล่า และตำนานของเขาให้เราฟัง ชายชราพาเราย้อนกลับไปสู่จินตนาการยุคแรกๆของเขาในฐานะนักธรรมชาติวิทยาหนุ่ม ซึ่งเป็นแรงดลใจให้เขาเขียนหนังสือเล่มอื้อฉาวที่ชื่อว่า “ว่าด้วยจุดกำเนิดของสายพันธุ์ต่างๆโดยการคัดสรรของธรรมชาติ” ในงานเขียนชิ้นนี้เต็มไปด้วยความคิดเชิงปฏิวัติความเชื่อเก่าหลายอย่าง ชาลส์ ดาร์วินหาญกล้าเสนอหัวข้อที่ครอบครัว มิตรสหายและแวดวงสังคมชั้นสูงในอังกฤษของเขาทั้งหมดหวั่นกลัวที่จะฟังและถือว่าเป็นเรื่องต้องห้าม จากคำพูดของดาร์วิน วิวัฒนาการเป็นเรื่องอันตราย…ดังนั้น จึงเท่ากับว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้สร้างมนุษย์…ในยุคนั้น ความคิดนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครเคยคิด ทั้งยังถือเป็นการลบหลู่พระผู้เป็นเจ้าอีกด้วย ในสารคดีเรื่องนี้ ผู้เชี่ยวชาญทั้งสามคนจะไขความลับในทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินเพื่อให้ผู้ชมทุกคนสามารถเข้าใจได้ มันเป็นการเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของการสรรค์สร้างสิ่งมีชีวิตทั้งมวล
 3. Lapalala – An Example to Follow (ลาพาลาลา – ต้นแบบป่าอนุรักษ์)
  ที่ดินแถบเทือกเขา Waterberg ในแอฟริกาใต้ถูกยึดมาจากชาวพื้นเมือง และนำออกขายในราคาเพียงน้อยนิด ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ชายสองคนคือ เดล ปาร์คเกอร์กับไคลฟ วอล์กเกอร์ ได้เดินทางมาที่นี่และเล็งเห็นศักยภาพของดินแดนอันห่างไกลในแอฟริกาแห่งนี้  ทั้งสองคนได้ร่วมมือกันซื้อที่ดินอีก 19 แปลง และก่อตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Lapalala Wilderness  ปัจจุบัน พื้นที่ขนาด 36000 เฮคเตอร์นี้ได้กลายเป็นที่พักพิงแก่สัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างแรดขาวและแรดดำ ที่ Lapalala ชาวพื้นเมืองและนักอนุรักษ์ทำงานร่วมกันในการปกป้องแหล่งอาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ เราไม่อาจรู้ได้ว่าความพยายามของพวกเขาจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดก็คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้กลายเป็นแบบอย่างที่น่าทำตาม
 4. The Saga of the Primeval Forest: The Tale of a Lynx – Against Nature (ตำนานจากป่าในโปแลนด์)
  ผู้กำกับสารคดีชุดนี้กล่าวว่าการทำภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับธรรมชาตินั้นเป็นภารกิจที่เหน็ดเหนื่อยอย่างมาก ทีมงานจึงได้เสนอรูปแบบที่มีความลึกซึ้งและซับซ้อนขึ้น นั่นคือภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องที่แต่งขึ้นโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งจะแตกต่างจากสารคดีแบบ docudrama ในพื้นที่ชายแดนระหว่างโปแลนด์กับเบลารุส คุณจะได้พบกับป่าโบราณที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้น เป็นที่พำนักของบรรพบุรุษยุคแรกเริ่ม แนวคิดหลักของสารคดีก็คือศึกษาดินแดนนี้ผ่านทางตัวละครที่เป็นสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งทีมงานได้ถ่ายทำด้วยเทคนิคขั้นสูง โดยจงใจที่จะไม่ใช้การแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเสียงที่บันทึกจากเสียงธรรมชาติซึ่งจะช่วยเสริมให้สารคดีมีความสมบูรณ์ ผู้ชมจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับบรรยากาศท่ามกลางเสียงสัตว์ใหญ่น้อยและดนตรีประกอบสุดอลังการ โดยแทบไม่ต้องใช้เสียงผู้บรรยายเลย

ซึ่งภาพยนตร์ดังกล่าวมีกำหนดจัดฉายระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2553  ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย /ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ท่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  เว็บไซต์ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

Share
สวทช. ชวนชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นานาชาติ
Oct 26th, 2010 by titima 194 views

สวทช. ชวนคุณชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นานาชาติ ใน “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 6 (Science Film Festival 2010)” ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2553 งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa