»
S
I
D
E
B
A
R
«
บริหารคลังภาพง่าย ๆ ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์
Mar 3rd, 2011 by Valaiporn Changkid 70 views

หลังจาก STKS ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บริหารคลังภาพง่ายๆ ด้วยตัวเอง” ผ่านพ้นไปเมื่อปี 2553 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในปี 2554 STKS กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บริหารคลังภาพง่าย ๆ ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์” ขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2554 นำทุกๆ ท่านถ่ายภาพจากสถานที่จริง ณ วังลดาวัลย์   และพระราชวังพญาไท โดยมีพระที่นั่งให้ชมอีก 5 องค์ได้แก่ พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน พระที่นั่งพิมานจักรี พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส พระที่นั่งเทวราชภารมย์ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการถ่ายภาพร่วมกันว่าจะถ่ายภาพอย่างไรให้ได้ภาพในมุมที่สวย โดยวิทยากรที่รักการถ่ายภาพและเป็นมืออาชีพ และที่พิเศษสุดๆ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ (นิตยสารสารคดี) ร่วมกิจกรรมครั้งในนี้ในการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเขียนเล่าเรื่องจากภาพ” ซึ่งจะทำให้ภาพที่เราถ่ายมีชีวิตชีวามากขึ้นเมื่อนำไปบอกเล่าความประทับใจผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ขอเชิญผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ (ด่วน !!! รับสมัครจำนวนจำกัด)
ติดตามโปรแกรมอบรม/สัมมนาตลอดทั้งปีของ STKS ได้ที่นี่

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa