»
S
I
D
E
B
A
R
«
หนังสือบริจาค
Sep 11th, 2012 by ratana 125 views

ห้องสมุดจัดหาหนังสือ และทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ เข้าห้องสมุดได้จากการจัดซื้อ การแลกเปลี่ยนการบริจาค ซึ่งแต่ละประเภทของการจัดหาต่างก็ต้องมีแนวทางในการดำเนินการ

หนังสือบริจาค เป็นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ต้องเสียงบประมาณในการจัดซื้อ การได้มาซึ่ง หนังสือบริจาค สามารถได้มาโดย

  1. มีผู้นำมาบริจาค ซึ่งอาจได้แก่ บุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหารของหน่วยงาน บุคคลอื่นๆ ซึ่งไม่มีความจำเป็นในการใช้หนังสือนั้นแล้ว คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อห้องสมุดในการให้บริการผู้อื่น หรือห้องสมุดแห่งอื่นๆ นำมาบริจาคให้ รวมถึงศิษย์เก่าผู้อุปถัมภ์
  2. ติดต่อขอบริจาค จากบุคคล หน่วยงานต่างๆ ที่ผลิตหรือเผยแพร่หนังสือนั้นโดยตรง โดยการรับข่าวสารการบริจาคการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ เช่น จดหมายข่าว วารสาร นิตยสาร เว็บไซต์  แผ่นพับ ใบปลิว เป็นต้น Read the rest of this entry »
Share
หนาวจนถึงตาย
Feb 27th, 2009 by watinee 371 views

อ่านดูชื่อเรื่องอาจดูรุนแรงหรือโหดร้ายเกินไป แต่มันไม่ได้เกินจากความจริงที่ประสบกันอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าประเทศไทยจะมีอุณหภูมิที่ไม่ถึงกับหนาวเหน็บ จัดว่าร้อนมากกว่าด้วยซ้ำ จนมีคำล้อกันอยู่เสมอว่า หากมีคนถามว่าเมืองไทยมีกี่ฤดู คำตอบที่นิยมตอบคือ มี 2 ฤดู คือร้อนมาก และร้อนมากที่สุด ถึงกระนั้นเมื่อต้นปี 2552 เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีอากาศเย็นลงมากเป็นพิเศษอันเกิดจากความกดอากาศสูงที่พัดมาจากประเทศจีน อากาศเย็นมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและบนดอยที่อุณหภูมิลดลงที่ 1-4 องศาเซลเซียส ในช่วงนั้นเองมีข่าวผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาวไม่น้อยกว่า 4 ราย

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa