»
S
I
D
E
B
A
R
«
เก็บตก New Technology and Best Practice in Library Services
Nov 30th, 2010 by satapon 70 views

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง   New Technology and Best Practice in Library Services วิทยากร โดย Mr.John  Hickok บรรณารักษ์จาก California State University, Fullerton, USA เริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองของ Mr.John แล้วเข้าสู่เนื้อหาหลักซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ คือ Best Practice ของ California State University โดยแบ่งเป็น  Technical services และ User services ต่อด้วยแนวโน้มของการบริการห้องสมุดเน้นที่บริการเชิงรุก

หลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีทั้งเก่าและใหม่ที่ประยุกต์ใช้กับงานบริการห้องสมุดซึ่งมีอยู่หนึ่งสไลด์ของ Mr.John ในหัวข้อ OCLC Prompt Catสไลด์แสดงกราฟเปรียบเทียบบทบาทที่เปลี่ยนไปของบรรณารักษ์เมื่อ 20 ปีที่แล้วกับปัจจุบันในบทบาททางด้าน Catalog ด้าน e-Resource และด้าน Instruction โดยแปรผกผันกันในปัจจุบันเน้นในสองด้านคือด้าน e-Resource และด้าน Instruction บทบาทในการเป็นบรรณารักษ์ไอทีที่ต้องปรับทันตามเทคโนโลยีและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป แล้วงานด้าน Catalog ไปไหน? ไม่ได้หายไปไหนครับแต่ถูกลดบทบาทลงเพราะสามารถใช้บริการของ  OCLC Prompt Catซึ่งช่วยประหยัดเวลา แต่อย่าลืมนะครับ copy catalog ไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้าย กรณีหนังสือภาษาไทยมีสหบรรณานุกรมแห่งชาติแล้วหรือยัง อ่านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นดังกล่าวโดยอาจารย์สุภาพรและอาจารย์บุญเลิศ
Read the rest of this entry »

Share
Prompt Cat กับ Copy Cataloger กับคนไทย
Nov 28th, 2010 by supaporn 59 views

Mr. John Hickok Librarian/Instructor จาก California State University, Fullerton campus มาบรรยายพิเศษ เรื่อง New Technology and Best Practice in Library Services ซึ่งศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก Information Resource Center (IRC), U.S. Embassy in Thailand โดยจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 พ.ย. 2553 ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น

ประเด็นหนึ่งที่ John พูดถึงก็คือ Prompt Cat ที่เป็นตัวช่วยให้บรรณารักษ์ใช้ช่องทางนี้ในการลดเวลาการ Catalog ทำให้มีส่วนในการลดจำนวนบรรณารักษ์ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (ต่างประเทศ) จาก 20 ปีที่ผ่านมามากเลยทีเดียว มีข้อสังเกต ก็คือ เรื่องการมี Prompt Cat นี้ ที่เป็นช่องทางช่วยในการลงรายการและวิเคราะห์เลขหมู่นั้น สำหรับเมืองไทย อย่างไรก็คงตัดขาดหรือลดจำนวนบรรณารักษ์ลงไม่ได้เหมือนต่างประเทศ เพราะเรายังมีหนังสือภาษาไทย ที่ก็ยังไม่เห็นว่าจะมีสหบรรณานุกรมแห่งชาติที่จะให้ดาวน์โหลดได้เหมือนต่างประเทศ  หรือจะมีหน่วยงานที่ทำเพื่อเชิงพาณิชย์ก็ได้ และอีกประการหนึ่ง ผู้เขียนได้ยินมาขนาดที่ว่า ไม่ต้องเรียนแล้ว วิชาการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ และวิชาการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพราะมีระบบเหล่านี้อยู่แล้ว แต่ขอโทษนะคะ ถ้าบรรณารักษ์ไม่เรียนทั้งสองวิชา จะรู้หรือว่า ที่ไปลอกหรือ copy หรือดาวน์โหลดมาน่ะ ลงรายการผิดหรือถูกน่ะ รายการแต่ละรายการคืออะไร  งงเหมือนกันที่ได้ยินค่ะ ว่าคิดได้อย่างไร โดยเฉพาะคนที่พูดเป็นอาจารย์ซะด้วย ระบบ Prompt Cat คงเป็นช่องทางที่ช่วยเหลือเท่านั้นเองค่ะ ตอนที่ผู้เขียนไปฝึกงาน ที่ Akron University รัฐโอไฮโอ มีตำแหน่ง Copy Cataloger อยู่ คนที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนี้ ไม่ได้เป็นบรรณารักษ์ แต่มีหน้าที่ในการสืบค้นจากระบบ Prompt Cat ของ OCLC หรือ OhioLink พิจารณาทุกอย่างว่าเหมือนกับเล่มที่กำลังรายการ จึงดาวน์โหลดมาเข้าระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดค่ะ ซึ่งหนังสือภาษาต่างประเทศ มีมาตรฐานที่จะพิจารณารายการต่างๆ ทุกอย่างได้อย่างดี แต่หนังสือภาษาไทย ไม่มีมาตรฐานในการจัดทำ บางทีก็ไม่มี ISBN ไม่มีหน้า Copyright ไม่มีการลงข้อมูลอย่างสมบูรณ์พอ ต้องให้บรรณารักษ์ใช้วิทยายุทธในการหาข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในหน้า Chief source of information  แต่ก็ถือว่า หนังสือภาษาไทยเป็นตำรานอกเวลาเรียนที่ให้บรรณารักษ์ฝึกหัดการลงรายการได้เป็นอย่างดี

Share
การกำหนดหัวเรื่องในระบบการสืบค้นสารสนเทศ
Dec 21st, 2007 by supaporn 1,768 views

คำว่า “หัวเรื่อง” หรือ Subject heading ถ้าถามบรรณารักษ์หรือนักเอกสารสนเทศ ต้องรู้จักกันดีเป็นแน่ เพราะเป็นเจ้าแห่งการให้หัวเรื่องอยู่แล้ว แล้วทำไมบรรณารักษ์หรือนักเอกสารสนเทศ จึงต้องกำหนดหัวเรื่องล่ะค่ะ มองภาพง่าย ๆ ก็ได้ค่ะว่า ถ้าห้องสมุดใช้การเรียงบนชั้นเป็นวิธีการเข้าถึงข้อมูล ห้องสมุดคงจะต้องขยายเนื้อที่ออกไปให้สามารถรองรับจำนวนสื่อในรูปแบบต่าง ๆ กันที่จะนำเรียงให้ครบตามหัวข้อวิชา ก็เลยต้องมีการสร้างตัวแทนสื่อพร้อมทั้งรายการ (entry) ต่าง ๆที่จะเข้าถึงสื่อเหล่านั้น การกำหนดหัวเรื่องก็เป็นทางหนึ่งในกระบวนการสืบค้นสารสนเทศ เพื่อให้เข้าถึงสื่อที่ต้องการได้ Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa