»
S
I
D
E
B
A
R
«
ถุงเครื่องปรุงกินได้ พัฒนาฟิล์มเจลาตินหนังปลา
Aug 8th, 2012 by wanutwira 152 views

งานมหกรรมวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดตัวถุงชนิดละลายน้ำสำหรับบรรจุน้ำมันและผงปรุงรสที่สามารถบริโภคได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระดับปริญญาเอกของ นายภควรรษ ทองนวลจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหา วิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้การสนับสนุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. ภายใต้โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.

Read the rest of this entry »

Share
ไขความลับเปลือกหอยด้วยวิทย์
Jun 5th, 2012 by pensiri 842 views

ความแวววาวของ เปลือกหอยแมลงภู่สะดุดตา รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จนเกิดงานวิจัยต่อยอดมากมายที่พร้อมส่งต่อภาคอุตสาหกรรมในการสร้างมูลค่า เพิ่ม

ความแวววาวของเปลือกหอยแมลงภู่สะดุดตา รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ จากหน่วยปฎิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนต้องลงมือศึกษาวิจัยอย่างจริงจังเพื่อรู้จักโครงสร้างและหาแนวทางต่อยอดเชิงพาณิชย์มากกว่าเป็นขยะกองท่วมหัว Read the rest of this entry »

Share
บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต
Jun 2nd, 2012 by pensiri 435 views

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ช่วยยืดอายุผลิตผลสด ไม่ให้เน่าเสียระหว่างการขนส่ง คงความสดยาวนานก่อนถึงมือผู้บริโภค

ผลผลิตทางการเกษตรยังคงเป็นสินค้าที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ ในฐานะสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ ที่มีมูลค่าสูงถึง 2 หมื่นล้านบาทต่อปี หรืออาจเพิ่มขึ้นได้มากกว่านั้น หากผัก ผลไม้สด ไม่เน่าเสียไประหว่างขั้นตอนการขนส่งปัญหานี้เกิดจากความไม่ได้มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์
Read the rest of this entry »

Share
อาหารและบรรจุภัณฑ์นาโนกำลังออกสู่ตลาดสหรัฐฯ ตรงข้ามกับการดูแล
Nov 19th, 2010 by titima 80 views

ธุรกิจอาหารและบรรจุภัณฑ์นาโนมีอนาคตแจ่มใส่ในการประยุกต์ใช้ แต่ประชาชนสหรัฐฯ เริ่มมีคำถามเรื่องการดูแลจากรัฐบาล

วัสดุขนาดเล็กระดับนาโนมีศักยภาพในการนำไปใช้เพื่อปรับปรุงรสชาติ สี กลิ่น เนื้อ และความเหนียวข้นของอาหารนักนวัตกรรมในทางอุตสาหกรรมการอาหารกำลังใช้วัสดุเหล่านี้เป็นแคปซูลบรรจุสารเสริมคุณค่าทางอาหาร เพื่อเพิ่มการดูดซึมและการนำสารอาหารไปใช้ในร่างกาย รวมถึงการนำไปใช้ในภาชนะบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความแข็งแรงยิ่งขึ้น หรือการทำลายจุลชีพ ตลอดจนการตรวจจับสารปนเปื้อนและช่วยในการตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหาร แต่ประชาชนสหรัฐฯ จำนวนมากกำลังเริ่มตั้งคำถามว่ารัฐบาลเข้ามามีส่วนในการดูแลหรือผู้บริโภคมีความรู้ที่เพียงพอหรือไม่ในการป้องกันปฏิกิริยาจากสาธารณชนในด้านลบ

ปัจจุบันองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ พิจารณาเรื่องเทคโนโลยีนาโนเป็นกรณีๆ ไป โดยเน้นอาหารเติมแต่งนาโน และอาหารเสริม พร้อมอยู่ระหว่างการกำหนดเพื่อบ่งชี้ว่าสารประกอบอาหารนาโน หรือส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ประเภทใดก่อให้เกิดข้อวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัย

แม้จะมีผลิตภัณฑ์อาหารนาโนเพิ่มมากขึ้นในตลาด แต่ผู้บริโภคสหรัฐฯ ยังไม่ทราบมากนักถึงข้อดี-ข้อเสีย สาเหตุเนื่องจาก ไม่มีข้อกำหนดให้มีการติดฉลากว่าอาหารหรือบรรจุภัณฑ์ใดมีการใส่วัสดุนาโน ดังนั้นจึงมีการพยายามผลักดันของกลุ่มผู้สนับสนุนผู้บริโภคเพื่อให้องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ กำหนดให้มีการติดฉลากในผลิตภัณฑ์อาหารนาโน เพื่อให้ผู้บริโภคมีสิทธิเลือกบริโภค

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/316—-102551–2551

Share
การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อยืดอายุผลิตผลสด
Oct 26th, 2009 by supaporn 665 views

ผักและผลไม้สดที่เสื่อมสภาพง่าย สร้างความสูญเสียให้แก่เกษตรกร จึงทำให้ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ เอ็มเทค วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาคุณภาพของผักและผลไม้สดหลังเก็บเกี่ยวให้คงความสดนานขึ้น Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa