»
S
I
D
E
B
A
R
«
ฝนตกบนดาวอังคาร
Sep 18th, 2012 by wanutwira 484 views

หลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ส่งยานสำรวจไปสำรวจภาคพื้นดินของดาวอังคารไปเมื่อไม่นานมานี้แล้ว จากยานอวกาศตรวจการณ์ดาวอังคาร ที่อยู่ในวงโคจรรอบๆ ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่พบว่า ฝนที่ตกบนดาวอังคารนั้น ตกลงมาเป็นน้ำแข็งแห้ง ซึ่งมีแห่งเดียวในสุริยจักรวาลของเรา

Read the rest of this entry »

Share
พบน้ำแข็งแห้งบนดาวอังคาร
Jun 19th, 2011 by ratana 98 views

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบแอ่งน้ำแข็งแห่งบริเวณขั้วโลกใต้ของดาวอังคาร สันนิฐานว่าเกิดจากบนดาวอังคารมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมากพอที่จะป้องกันไม่ให้น้ำในสภาวะของเหลวที่บนพื้นผิวดาวอังคารแต่ไม่มีการยืนยันว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดาวอังคาร จากการศึกษาด้วยเรดาร์ของโครงการยานอวกาศเอ็มอาร์โอ (MRO : Mars Reconnaissance Orbiter) พบแอ่งน้ำแข็งแห้งปริมาตร 10,000 ลูกบาศก์กิโลเมตร จึงได้มีแนวคิดที่ว่า หากเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มเป็น 2 เท่าจะทำให้ไม่เกิดการระเหยกลายเป็นไอ และสามารถกักเก็บน้ำในสภาวะของเหลวในดาวอังคารได้เช่นเดียวกับโลก ที่มีความดันบรรยากาศสูงกว่าดาวอังคารถึงร้อยละ 80 เพื่อเก็บรักษาน้ำไว้ในสภาะของเหลว แต่มนุษย์ก็ยังแสวงหาดาวเคราะห์อื่นๆ ที่สามารถอยู่อาศัยได้นอกจากโลก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_download/832—-62554

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa