»
S
I
D
E
B
A
R
«
ประสบการณ์ 50 ปี นิวเคลียร์ไทย
Jan 15th, 2012 by ilada 205 views

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย คือ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก ที่ผลิตนิวตรอนจากแกนปฏิกรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ อันเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประเทศไทยมีเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ซึ่งได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ตัวอาคารมีอายุประมาณ 49 ปี ได้มีการเดินเครื่องใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 ถึงปัจจุบันมีอายุการทำงานประมาณ 33 ปี ซึ่งได้ดำเนินการโดยบุคลากรไทยที่มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทำให้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุสารกัมมันตรังสีรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมเลย ประโยชน์ของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้

Read the rest of this entry »

Share
การเก็บรักษาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว
Sep 12th, 2011 by kusa 159 views

เมื่อเอามัดเชื้อเพลิงออกจากเครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์ จะมีรังสีแผ่ออกมาจากชิ้นส่วนการแบ่งแยกนิวเคลียส และมีความร้อนแผ่ออกมาด้วย เชื้อเพลิงใช้แล้วถูกเก็บกักทันทีในบ่อน้ำติดกับเครื่องปฏิกรณ์เพื่อให้ระดับความแรงรังสีลดลง น้ำจะกำบังรังสีและดูดกลืนความร้อน Read the rest of this entry »

Share
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์
Sep 12th, 2011 by kusa 74 views

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว (Spent nuclear fuel หรือ used nuclear fuel) คือ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ถูกใช้งานในเครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์จนถึงจุดที่ปฏิกิริยานิวเคลียร์ของยูเรเนียมลดลง เนื่องจากนิวเคลียสของยูเรเนียมและอะตอมฟิสไซส์อื่นๆ ในเชื้อเพลิงแบ่งแยกออก(fission) เกิดธาตุใหม่ซึ่งเบากว่า เรียกว่า ชิ้นส่วนการแบ่งแยกนิวเคลียส Read the rest of this entry »

Share
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Sep 11th, 2011 by kusa 331 views

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (Automic Reactor/Nuclear Reactor) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ผลิตนิวตรอน โดยอาศัยปฎิกิริยาลูกโซ่ที่สามารถควบคุม และรักษาปฎิกิริยาให้คงที่ได้ โดยทั่วไปเครื่องปฎิกรณ์ฯ จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ ส่วนสำคัญที่ใช้ในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์คือ “แท่งควบคุม (Control Rod)” , เชื้อเพลิง Read the rest of this entry »

Share
เวียดนามเตรียมสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
Aug 19th, 2011 by kusa 59 views

หลังจากที่มีแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่หลายปี ล่าสุดเวียดนามได้ลงนามข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์มูลค่ากว่า 5.600 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 1.68 แสนล้านบาทกับรัสเซีย เพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นเป็นแห่งแรกในเวียดนาม โดยคาดว่าจะสามารถสร้างเสร็จภายในปี 2020 ตามแผนที่เวียดนามได้วางไว้และเป็นการสร้างความมั่น Read the rest of this entry »

Share
Update สถานการณ์นิวเคลียร์ไทยหลังภัยพิบัติ
Aug 13th, 2011 by kusa 51 views

เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจึงแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบสารกัมมันตรังสีที่อาจปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและอาหาร
ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า “ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สารกัมมันตรังสีรั่วไหล สำนักงานได้ตรวจสอบอาหารนำเข้าจากต่างประเทศที่คาดว่าอาจมีการปนเปื้อนมากกว่า 100 ชนิด โดยพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีการปนเปื้อน Read the rest of this entry »

Share
รู้ทันนิวเคลียร์เรียนรู้จากเหตุการณ์จริง
Jul 30th, 2011 by kusa 74 views

จากภัยพิบัติธรรมชาติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และคลื่นยักษ์ถล่มที่เมืองเซนได (Sendai) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ได้สร้างความสะเทือนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความเห็นอกเห็นใจต่อประชากรญี่ปุ่น คำถามที่สำคัญซึ่งตามมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในครั้งนี้คือ การรั่วไหลของกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เป็นอย่างไรกัน Read the rest of this entry »

Share
ระดับภัยนิวเคลียร์
Jul 15th, 2011 by kusa 71 views

แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นทำให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด ในข่าวประกาศตัวเลขระดับภัยนิวเคลียร์ เป็นระยะๆ ตัวเลขนี้มีทั้งหมดกี่ระดับและมีความหมายอย่างไร
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA-International Atomic Energy Agency) ของสหประชาชาติ กำหนดมาตราเหตุการณ์นิวเคลียร์สากล (INES-International Nuclear Events Scale) เพื่อบอกระดับความอันตรายจากนิวเคลียร์ใน Read the rest of this entry »

Share
ไม่มีนิวเคลียร์ในอิตาลี
Jun 22nd, 2011 by rungsima 32 views

ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์  ฉบับวันที่ 16  มิถุนายน  2554
ข่าวหมวดนโยบาย  – No nuclear in Italy .

รัฐบาลอิตาลีได้ประกาศระงับแผนในการจะนำมาใช้อีกครั้ง ของโรงงานพลังงานนิวเคลียร์  หลังจากการลงประชามติของประชาชน เมื่อวันที่ 12 – 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่มีคะแนนเสียงท่วมท้นในการที่ต้องการให้ประเทศปราศจากนิวเคลียร์  โดยที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของประทศทั้งหมด ถูกปิดตัวไปตั้งแต่่ปี 1990 หลังจากมีผลประชามติในปี 1986 จากผลภัยพิบัติจากโรงงานเชอร์โนบิล รัสเซีย
ประเทศอิตาลี  เป็นประเทศที่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศในปริมาณที่สูง ด้วยจำนวนร้อยละ 14 จากความต้องการไฟฟ้าในปี 2009 ตามรายงานของบริษัทของอิตาลี ชื่อ Terna

อ้างอิง :   No nuclear in Italy .  (2011). Seven days : The News in  brief. Nature., 474 (7351), 256 – 257.

http://www.nature.com/news/2011/110615/pdf/474256a.pdf

Share
จำนวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และอุบัติเหตุนิวเคลียร์
Jun 10th, 2011 by kusa 28 views

จำนวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และอุบัติเหตุนิวเคลียร์
ข้อมูลล่าสุด (9 มกราคม 2554) จากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เผยว่า ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เปิดดำเนินการอยู่ทั้งสิ้น 442 โรงและที่กำลังก่อสร้าง 65 โรง ประเทศที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา จำนวน 104 โรง ฝรั่งเศส 58 โรง ญี่ปุ่น 54 โรง รัสเซีย 32 โรง และเกาหลีใต้ 21 โรง ส่วนประเทศที่กำลังก่อสร้างโรงไฟฟ้ามากที่สุดคือ จีน จำนวน 27 โรง ส่วนอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และเหตุขัดข้องตั้งแต่เริ่มมีการใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมื่อปี พ.ศ.2495 พบว่ามีอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 9 ครั้ง โดยเกิดที่สหรัฐอเมริกามากที่สุดจำนวน 4 ครั้ง และเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขัดข้อง 13 ครั้ง โดยเกิดที่ฝรั่งเศสมากที่สุดจำนวน 5 ครั้ง

แหล่งที่มา ชีวจิต 13,16 (พฤษภาคม 2554) : 61

Share
จีนต้องการพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่น
May 26th, 2011 by kusa 69 views

ประเทศจีนต้องการพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่น
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน ได้ประกาศว่าจะออกแบบสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นสนามแม่เหล็ก ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน ต้องการออกแบบพิมพ์เขียวสำหรับสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่น ซึ่งผู้บริหารระดับสูงได้กล่าวว่าส่วนใหญ่จะมีความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์นิวเคลียร์ฟิวชั่นได้แนะนำประสบการณ์การเรียนรู้มานำเสนอ โดยช่วงสิบปีที่ผ่านมามีนักวิทยาศาสตร์ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์กว่าสองพันคน นอกจากนี้ยังพยายามที่จะดำเนินการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่นและ ความสามารถพิเศษอื่นๆอีก เพื่อไปก่อตั้งโรงเรียนเขียนโปรแกรมเชิงกง

บรรณานุกรม : The Ministry of Science and Technology People’s Republic of China. “China needs mor nuclear fusion talents”, China Science and Technology Newsletter, no. 613 (March 20, 2011).

Share
จะทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์?
Mar 17th, 2011 by titima 37 views

หากเกิดเหตุการณ์การรั่วไหลและแพร่กระจายของสารกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เราจะรับมืออย่างไร? เรียนรู้ มาตรการความปลอดภัยเมื่อมีการฟุ้งกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์มายังประเทศไทย หลัก 3 ประการในการป้องกันอันตรายจากรังสี  และ ปริมาณรังสีที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย  อ่านรายละเอียด

Share
สนธิสัญญานิวเคลียร์ (Nuclear treaty)
Jan 11th, 2011 by rungsima 399 views

เป็นหัวข้อข่าวล่าสุดจาก วารสารเนเจอร์    หมวดนโยบาย

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติ ข้อตกลงกับประเทศรัสเซีย ในเรื่องการลดจำนวนอาวุธทางนิวเคลียร์ เพื่อเป็นการปูทางในความร่วมมือของ 2 ประเทศ ในวิธีการตรวจสอบ ตรวจจับ
สนธิสัญญานี้ มีชื่อว่า New Strategic Arms Reduction Treaty, New START ซึ่งได้มีการลงนามระหว่าง ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา กับรัสเซีย  เมื่อเดือน เมษายน 2010
ซึ่งเป็นความต้องการให้ 2 ประเทศมีการควบคุมจำนวน หัวขีปนาวุธนิวเคลียร์ ของตนเอง และปล่อยยานให้น้อยกว่าข้อตกลงในสนธิสัญญาฉบับก่อน รวมถึงให้มีการอนุญาตมอบอำนาจให้เข้าตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความจริงในเรื่องจำนวนของอาวุธประเภทนี้  สนธิสัญญาฉบับนี้ต้องรอคอยการอนุมัติจากรัฐสภาของรัสเซียต่อไป

อ้างอิง จากคอลัมน์สรุปข่าว ช่วง 7 วัน  (Seven days : The News in  brief) วารสารเนเจอร์  ฉบับที่ 7328 ช่วงวันที่ 1 มกราคม – 6 มกราคม  2554

Share
ระเบิดนิวเคลียร์รุ่นใหม่
Dec 16th, 2010 by kusa 94 views

กระทรวงพลังงานและกระทรวงกลาโหมมอบหมายให้ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ Lawrence Livermore ออกแบบหัวรบนิวเคลียร์ (nuclear warhead) รุ่นใหม่ Reliable Replacement Warhead (RRW) เพื่อทดแทนคลังอาวุธนิวเคลียร์ (nuclear stockpile) อาวุธนิวเคลียร์จะผสมผสานเทคโนโลยีและเพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัย อาวุธนิวเคลียร์สร้างขึ้นเพื่อใช้ติดหัวจรวดเรือดำน้ำสหรัฐฯ เพื่อประยุกต์ใช้กับหัวจรวดหลายๆ ชนิด เป้าหมายการสร้างเพื่อทดแทนอาวุธรุ่นเก่าด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ภายในปี ค..2030 และเพิ่มศักยภาพตลอดจนความรวดเร็วการผลิตอาวุธใหม่หารมีความจำเป็นต้องใช้อย่างรีบด่วน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/382—-32550

Share
ปฏิกิริยาฟิวชั่นจากฟองน้ำ
Dec 16th, 2010 by kusa 55 views

ปฏิกิริยาฟิวชั่น (fusion) คือปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสทำให้เกิดพลังงานนิวเคลียร์ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าเมื่อใส่คลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปทำให้ฟองน้ำในหลอดทดลองสั่นสะเทือนจนถึงจุดหนึ่ง ฟองน้ำจะขยายแล้วหดตัวจนเกิดพลังงานความร้อนส่องประกายแสงเจิดจ้าและเกิดพลังงานทำให้หลอดทดลองน้ำสั่นไหวได้

นำหลักการนี้มาทำการวิจัยเพื่อสร้างปฏิกิริยาฟิวชั่นจากคลื่นเสียง (sonofusion or bubble fusion) เป็นพลังงานสะอาด เช่น ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ไม่มีกากนิวเคลียร์

การวิจัยปฏิกิริยาฟิวชั่นจากคลื่นเสียงแบ่งเป็น 2 วิธีได้แก่

  • Tokamak โดยจับอะตอมที่มีประจุไว้ในสนามแม่เหล็กรูปโดนัท การวิจัยนี้อยู่ที่ฝรั่งเศส ชื่อโครงการสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) จะใช้การได้ปี ค.. 2025 และจะพัฒนาเชิงพาณิชย์อีก10 ปี ต่อมา
  • การใช้แสงเลเซอร์ยิงเพื่อทำให้เกิดความร้อนในการสร้างปฏิกิริยาฟิวชั่น

งานวิจัยนี้อยู่ที่ศูนย์ National Ignition Facility ห้องปฏิบัติการแห่งชาติ Lawrence Livermore จะเริ่มทำการวิจัยในปี พ.. 2553 เนื่องจากต้องลงทุนมหาศาลและใช้ระยะเวลานานกว่าสิบปี จึงมีข้อกังขาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ในการสร้างเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชั่นในทางปฏิบัติ ซึ่งนักลงทุนยังไม่แน่ใจการลงทุนด้านนี้ เนื่องจากยังไม่สามารถพัฒนาเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.nstda.or.th/index.php/nstda-doc-archives/doc_download/382—-32550

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa